Zarządzaj swoja bazą danych, używając różnych narzędzi!

Wersja trial: 24 dni. Wypróbuj teraz!

Najnowsza wersja: 7.2.4.1235

Database Tour to potężne narzędzie ulatwiające zarządzanie bazami danych. Obsługuje SZBD Paradox, dBase, FoxPro, ASCII, CSV, Interbase, Firebird, Oracle, SQL Server, Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft Visual FoxPro, HTML. Jeżeli pozwala na to zainstalowany silnik baz danych (ADO, BDE lub Interbase) umożliwia współdziałanie z innymi formatami.

Database Tour umożliwia latwy i przyjazny dla użytkownika dostęp do baz danych różnych typów; wygodne przeglądanie i edycję danych; automatyczne wykonywanie najbardziej powszechnych operacji na bazach danych (wykonywanie kwerend, importowanie i eksportowanie danych); szybkie drukowanie danych.
Więcej informacji na temat Database Tour
Pobierz zestaw screenów
Zobacz wszystkie pliki do pobrania