Oprogramowanie Database Tour

Najnowsza wersja: 9.0.8.18

Wersja trial: 24 dni.

Wypróbuj teraz

Zarządzaj swoja bazą danych, używając różnych narzędzi Database Tour!

Database Tour to potężne narzędzie ulatwiające zarządzanie bazami danych.

Database Tour umożliwia latwy i przyjazny dla użytkownika dostęp do baz danych różnych typów; wygodne przeglądanie i edycję danych; automatyczne wykonywanie najbardziej powszechnych operacji na bazach danych (wykonywanie kwerend, importowanie i eksportowanie danych); szybkie drukowanie danych.

Narzędzia bazy danych: narzędzie zapytań SQL, narzędzie eksportu

Ostatnie zmiany

9.0.8.18 (18.02.2018)

  • Funkcje dataset_field_val, dataset_field_is_null, dataset_nvl mogą teraz przyjmować indeks pola zamiast nazwy pola jako drugi parametr. Zobacz więcej szczegółów w dokumentacji.

9.0.7.10 (11.02.2018)

  • Zmiany w eksportowaniu do rozdzielonych plików tekstowych.
  • Nowa opcja eksportu: Obetnij spacje końcowe.
  • Nowa opcja środowiska: Obetnij spacje końcowe.
  • Nowa opcja linii poleceń: /TrimTrailingSpaces.
  • Ulepszenia i poprawki w konstruktorze raportów (tylko wersja Pro).
  • Drobne ulepszenia interfejsu.

Więcej

Główne cechy

Różne formaty baz danych

Baza danych

Obsługuje wszystkie najbardziej popularne SZBD: Oracle, PostgreSQL, Interbase, Firebird, SQL Server, MySQL, SQLite, Access, Excel, Visual FoxPro, dBase, Paradox, CSV, HTML itp. Więcej

Powerful Data Export Capabilities

Eksportowanie danych

Wiele formatów wyjściowych (Excel, HTML, SQL skrypt, DBF itp). Dużo opcji. Kopiowanie danych z jednej bazy danych do drugiej. Więcej

Wbudowany generator raportów z konstruktorem raportów

Konstruktor raportów

Wbudowany generator raportów z konstruktorem raportów umożliwia wydrukowanie dowolnej otwartej tabeli lub kwerendy wprost z programu Database Tour Pro, bez wykorzystywania innych programów edytorskich. (Dostępny w wersji Pro) Więcej

Narzędzie zapytań SQL

Narzędzie zapytań SQL

Edytor SQL z podświetlaniem składni. Obsługa skryptów wielozadaniowych. Statystyka zapytań.

Duży zestaw funkcji bazy danych

Funkcje bazy danych

Ułatwia czesto wykonywane operacji z bazami danych, wyszukiwanie tekstu, kopiowanie i wstawianie danych, określanie wartości pól itp. Więcej

Wygodny widok danych

Widok danych

Przeglądanie danych dowolnych typów (tekst, MEMO, grafika, RTF) w przyjaznym interfejsie, na przykład, wykorzystywanie auto-przesuwania danych w tabeli, zmiana wysokości wierszy, wybór grupy wierszy, warunkowe formatowanie. Więcej

Wsparcie linii poleceń

Linia poleceń

Wiele operacji można wykonywać przez wskazanie parametrów startowych. (Dostępny w wersji Pro) Więcej