Документація Database Tour Зміст Індекс

Початок роботи з Database Tour

Початок Попередній Наступний

Database Tour може працювати з базами даних (БД) через движки баз даних. Деякі типи баз даних можуть бути відкриті тільки одним з цих движків (напр., файли UDL можуть бути відкриті тільки через ADO). Проте деякі типи баз даних можна відкривати через більше ніж один движок (напр., файли Paradox (DB) і dBase (DBF) можна відкривати через ADO і через BDE). Якщо більше ніж один движок доступнbq, то ви можете переключатися між ними при відкритті БД.

В ідеології Database Tour базою даних вважається:

- Тека (директорія) з файлами таблиць локальних БД в форматах Paradox (DB), dBase (DBF), ASCII (TXT) та деяких інших форматах (що підтримуються в основному ADO);

- Файл багатотабличної БД (напр., база даних Microsoft Access (MDB) або книга Microsoft Excel (XLS));

- Локальна або віддалена (серверна) БД, для якої визначено аліас (псевдонім) BDE, джерело даних ODBC (DSN) або строчка підключення ADO.

Підготовка джерел даних

В багатьох випадках рекомендується визначати джерела даних ODBC (або аліаси BDE, якщо ви надаєте перевагу роботі через BDE) для ваших баз даних. Робота з такими джерелами часто більш зручна, ніж робота напряму з файлами баз даних (із-за більш коротких назв, налаштування параметрів з'єднання).

Для створення або редагування джерел ODBC використовуйте відп. модуль з Панелі Керування Windows.

Для створення або редагування аліасів BDE ви можете використовувати або утиліту BDE Administrator з Панелі Керування Windows (якщо вона там є) або модуль Аліаси BDE в Database Tour.

Робота з уже існуючими базами даних

За допомогою Database Tour ви можете працювати з уже існуючими базами даних, створеними в Database Tour або інших програмах. В розділі Відкриття джерела даних ви можете дізнатися про те, як відкривати різні типи баз даних. Після відкриття джерела даних ви можете починати переглядати або змінювати дані з таблиць бази даних, виконувати SQL-запити або використовувати велику кількість інших корисних функцій Database Tour.

Створення нових баз даних

Database Tour дозволяє створення локальних баз даних, де базою даних є фізична директорія (тека), а файли в цій директорії є таблицями (наприклад, бази даних dBase або Lotus). Бази даних інших типів (напр., Oracle, Interbase, SQL Server, Microsoft Access і т.д.) можна відкривати в Database Tour, і нові таблиці в них можна створювати, але поточна версія не підтримує створення самих баз даних цих типів, тому використовуйте інші засоби для цього.

Для створення локальної бази даних на основі фізичної теки вам потрібно просто відкрити відповідну теку.

Створення таблиць в базах даних

Після відкриття бази даних (на основі фізичної теки або іншого типу) ви можете почати створювати таблиці в ній, використовуючи інструмент для створення таблиць або запити SQL.

Нові таблиці можуть бути створені також шляхом експортування даних з будь-якої відкритої бази даних в іншу базу даних. Для цього використовуйте засоби експорту Database Tour.