Документація Database Tour Зміст Індекс

Гарячі клавіші головного вікна

 

Гарячі клавіші

Опис

F1

Виклик довідки.

CTRL + F

Виклик діалогу пошуку.

CTRL + R

Виклик діалогу пошуку та заміни.

F3

Повтор останнього пошуку.

F6

Виклик діалогу перейменування таблиці.

F4

Перевести поточну таблицю в режим редагування.

F9

Виконати SQL-вираз / виконати виділений SQL-вираз.

CTRL + F6

У вікні SQL перейти до закладки Редагування.

CTRL + F7

У вікні SQL перейти до закладки Результат (якщо видима).

CTRL + F8

У вікні SQL перейти до закладки Історія.

CTRL + F9

Виконати SQL-вираз до першого термінатора.

CTRL + OВиклик діалогу відкриття джерела даних.
CTRL + NВиклик діалогу створення нової таблиці.
CTRL + QСтворення нового вікна SQL.

CTRL + E

Виклик діалогу експорту даних.

Escape

Відмінити поточну операцію (напр., експорту чи імпорту).

F11

Виклик діалогу шифрації файла.

F12

Виклик діалогу дешифрації файла.

ALT

Активувати головне меню.

Див. також:

 Гарячі клавіші таблиць

 Гарячі клавіші редактора SQL тексту