Документація Database Tour Зміст Індекс

Приклади вирішення типових задач

 

Зауваження

Цей розділ призначено в основному для новачків.

Тут наведено лише деякі приклади того, як можна використовувати Database Tour.

В прикладах назви полів та таблиць є гіпотетичними, замість них використовуйте назви з вашої бази даних.

У більшості прикладів очікується, що ви вже під'єдналися до відповідної бази даних.

1. У всі записи поля Name таблиці Clients занести значення "Олег".

Майте на увазі, що цю операцію можна виконати тільки тоді, коли таблиця не має унікального ключа по полю Name.

Рішення 1:

Відкрийте потрібну таблицю і перейдіть на закладку Дані. Якщо кнопка Дозволити редагування не натиснута, клацніть її. Клацніть правою кнопкою на стовпчику Name і виберіть Групова Зміна Значень Поля... Введіть "Олег" і натисніть ОК.

Рішення 2:

Створіть нове вікно SQL і на закладці Редагування введіть текст SQL

UPDATE clients SET name = 'Олег'

Клацніть кнопку Виконати запит або натисніть F9.

Див. також:

 Групова зміна значень поля

 Робота з запитами SQL

2. Те саме, але занести не у всі записи, а тільки в ті, в яких значення поля Debt більше від 20.

Рішення 1:

Відкрийте потрібну таблицю і перейдіть на закладку Дані. Якщо кнопка Дозволити редагування не натиснута, клацніть її. В полі Фільтр (над таблицею) введіть

Debt>20

і натисніть ENTER або кнопку Включити фільтрацію. Далі повторіть те, що в попередньому пункті.

Рішення 2:

Створіть нове вікно SQL і на закладці Редагування введіть текст SQL

UPDATE clients SET name = 'Олег'

WHERE debt>20

Клацніть кнопку Виконати запит або натисніть F9.

Див. також:

 Групова зміна значень поля

 Робота з запитами SQL

 Фільтрація даних

3. Знищити з таблиці ті записи, в яких значення поля Debt менше 10.

Рішення 1:

Відкрийте потрібну таблицю і перейдіть на закладку Дані. Якщо кнопка Дозволити редагування не натиснута, клацніть її. Клацніть кнопку Вибір записів, виділіть ті записи, що потрібно вилучити, і натисніть кнопку Вилучити запис.

Рішення 2:

Відкрийте потрібну таблицю і перейдіть на закладку Дані. Якщо кнопка Дозволити редагування не натиснута, клацніть її. В полі Фільтр (над таблицею) введіть

Debt<10

і натисніть ENTER або кнопку Включити фільтрацію. Клацніть кнопку Вибір записів, виділіть всі записи і натисніть кнопку Вилучити запис.

Рішення 3:

Створіть нове вікно SQL і на закладці Редагування введіть текст SQL

DELETE FROM clients

WHERE debt<10

Клацніть кнопку Виконати запит або натисніть F9.

Див. також:

 Робота з таблицями

 Робота з запитами SQL

 Фільтрація даних

4. Зробити з таблиці формату DBF (dBase) нову таблицю формата DB (Paradox).

Після того, як ви відкрили таблицю формату DBF і перейшли на закладку Дані, клацніть кнопку Експорт даних. Перейдіть на закладку База даних. Клацніть кнопку Вибір бази даних і виберіть теку призначення для нової таблиці; зі списку драйверів виберіть Paradox; клацніть OK. Вкажіть назву нової таблиці та інші бажані опції експорту; в якості режима експорту виберіть Replace+Insert. Клацніть Далі. Вкажіть відповідність полів між старою та новою таблицями. Клацніть Експортувати. В результаті буде створена нова таблиця формату DB.

Див. також:

 Експорт даних

5. Створити нову таблицю, яка б складалася тільки з полів Name та Street таблиці Friends.

Відкрийте таблицю Friends. Якщо вона складається тільки з двох вищевказаних полів, то все робиться аналогічно попередньому прикладу. Якщо ж у таблиці більше ніж 2 поля, то створіть нове вікно SQL і на закладці Редагування введіть текст SQL

SELECT name, street FROM friends

і клацніть кнопку Виконати запит або натисніть F9. На закладці Результат з'явиться результат цього запиту у вигляді таблиці з двох вказаних стовпчиків. Щоб зберегти цей результат в новій таблиці, потрібно експортувати його в нову таблицю аналогічно попередньому прикладу.

Див. також:

 Експорт даних

 Робота з запитами SQL

6. Роздрукувати таблицю (запит).

Відкрийте потрібну таблицю або запит. Для таблиці перейдіть на закладку Дані, для запиту - на закладку Результат.

Рішення 1:

Виберіть меню Інструменти | Друк таблиці. Після підтвердження таблиця буде надрукована приблизно в тому вигляді, як вона є на екрані.

Рішення 2:

Клацніть кнопку Конструктор звітів. Ви побачите шаблон звіту, при бажанні ви можете налаштувати його для оптимального друку. Клацніть кнопку Перегляд. Щоб надрукувати, клацніть кнопку Друк, вкажіть (при бажанні) деякі опції і натисніть ОК.

Див. також:

 Друк даних

 Введення в звіти

7. Роздрукувати перший та третій стовпчики таблиці.

Відкрийте потрібну таблицю або запит. Для таблиці перейдіть на закладку Дані, для запиту - на закладку Результат.

Рішення 1:

Сховайте ті стовпчики таблиці, які не потрібно друкувати (для цього клацніть відповідний стовпчик правою кнопкою миші та виберіть Сховати стовпчик). Розтягніть стовпчики, що залишились, до потрібної ширини. Виберіть меню Інструменти | Друк таблиці, щоб надрукувати.

Рішення 2:

Клацніть кнопку Конструктор звітів. В шаблоні звіту виберіть по черзі непотрібні об'єкти і вилучіть їх (меню Редагування | Вилучити). Об'єкти, що залишилися, налаштуйте так, як потрібно (розміри, шрифт, колір і т.д.). Клацніть кнопку Перегляд, потім кнопку Друк.

Див. також:

 Друк даних

 Введення в звіти

8. Роздрукувати таблицю так, щоб для кожного числового поля було надруковано підсумкову суму.

Відкрийте потрібну таблицю або запит. Для таблиці перейдіть на закладку Дані, для запиту - на закладку Результат. Клацніть кнопку Конструктор звітів. У вікні Дерево об'єктів відмітьте галочкою секцію Підсумки звіту, щоб зробити її видимою, та розмістіть на ній під першим потрібним стовпчиком об'єкт Вираз. Викличте редактор виразів (кнопка '...' у вікні Інспектор об'єктів). У редакторі зі списку функцій виберіть SUM, зі списку полів виберіть потрібне поле і клацніть кнопку Додати (поряд зі списком функцій). Потім клацніть ОК. Повторіть процедуру для всіх стовпчиків, для яких ви бажаєте задати підсумковий вираз.

Клацніть кнопку Перегляд. Щоб надрукувати, клацніть кнопку Друк і натисніть ОК.

Див. також:

 Побудова виразів у звітах

 Введення в звіти

9. Знайти у полі Name слово "Ігор".

Відкрийте потрібну таблицю і перейдіть на закладку Дані. Клацніть правою кнопкою миші потрібний стовпчик і виберіть Знайти. Вкажіть бажані опції і натисніть OK.

Див. також:

 Пошук та заміна тексту

10. Замінити всі слова "Кіт" у полях Animals та Description на слово "Миша".

Рішення 1:

Відкрийте потрібну таблицю і перейдіть на закладку Дані. Якщо кнопка Дозволити редагування не натиснута, клацніть її. Клацніть правою кнопкою миші потрібний стовпчик і виберіть Замінити. Вкажіть бажані опції і натисніть OK. Повторіть для другого стовпчика.

Рішення 2:

Відкрийте потрібну таблицю. Якщо кнопка Дозволити редагування не натиснута, клацніть її. Клацніть правою кнопкою миші всі по черзі непотрібні стовпчики і виберіть Сховати стовпчик. Виберіть пункт меню Пошук | Замінити. В розділі Поля виберіть Всі. Вкажіть при потребі інші опції і натисніть OK.

Див. також:

 Пошук та заміна тексту

11. Зробити всі перші букви усіх строчкових полів таблиці Animals прописними (великими).

Відкрийте потрібну таблицю і перейдіть на закладку Дані. Якщо кнопка Дозволити редагування не натиснута, клацніть її. Виберіть пункт меню Інструменти | Групові операції з текстовими даними... В розділі Поля вкажіть Всі, а в розділі Операції відмітьте 1-й символ ПРОПИСНИЙ (інші опції відмітьте, якщо вони теж потрібні). Натисніть OK.

Див. також:

 Групові операції з текстовими полями

12. Отримати суму по числовому полю Price таблиці Goods.

Рішення 1:

Відкрийте потрібну таблицю і перейдіть на закладку Дані. Виберіть пункт меню Інструменти | Арифметичні операції. Виберіть потрібну функцію (в даному випадку Сума), потім з випадаючого списку виберіть потрібний стовпчик.

Рішення 2:

Створіть нове вікно SQL і на закладці Редагування введіть текст SQL

SELECT sum(price) FROM goods

Клацніть кнопку Виконати запит або натисніть F9.

Див. також:

 Арифметичні функції

 Робота з запитами SQL

13. Створити BDE аліас.

Виберіть пункт меню Опції | Опції BDE | Аліаси…. Клацніть кнопку Новий аліас. Виберіть тип аліаса і натисніть OK. Встановіть потрібні параметри аліаса і клацніть кнопку Закріпити зміни. Якщо ви клацнули Відмінити зміни раніше, ніж кнопку Закріпити зміни, то аліаса створено не буде.

Див. також:

 Створення та конфігурування аліасів BDE

14. Змінити параметри існуючого BDE аліаса.

Майте на увазі, що цю операцію ви не зможете виконати над відкритим аліасом.

Виберіть пункт меню Опції | Опції BDE | Аліаси…. Зі списку аліасів виберіть потрібний аліас. Клацніть кнопку Модифікувати аліас. Встановіть потрібні параметри аліаса і клацніть кнопку Закріпити зміни. Якщо ви не хочете закріпляти внесені зміни, клацніть Відмінити зміни. Якщо ви не зробили ніяких змін і хочете вийти з режиму модифікації аліаса, повторно клацніть кнопку Модифікувати аліас, щоб вона прийняла знову відтиснуте положення.

Див. також:

 Створення та конфігурування аліасів BDE

15. Додати в поля Name та Area таблиці City два перші записи з полів Capital та Area таблиці Country (з тієї ж бази даних).

Майте на увазі, що при виконанні цієї операції в таблиці City можуть діяти обмеження унікальних ключів (якщо вони є в таблиці City).

Відкрийте таблицю City і перейдіть на закладку Дані. Якщо кнопка Дозволити редагування не натиснута, клацніть її. Клацніть правою кнопкою на таблиці Country в списку таблиць і виберіть Імпорт даних з Country. Відкриється діалог Експорту. Переконайтеся, що таблиця-джерело вказано вірно і клацніть Далі. Відмітьте опцію Обмежити кількість записів до і введіть '2' у відповідне поле. Клацніть Далі. Прослідкуйте, щоб полю Capital таблиці Country відповідало поле Name таблиці City, а полю Area - поле Area. Іншим полям таблиці Country не повинні відповідати ніякі поля таблиці City. Клацніть OK.

Див. також:

 Імпорт даних

16. Перейменувати таблицю City (формату dBase), а також файли, що до неї відносяться (індексні і т.д.), в Cities. (тільки для підключень BDE)

Майте на увазі, що перейменувати таблицю в деяких випадках неможливо (напр., якщо до неї підключені інші клієнти). Також при перейменуванні не вдасться змінити формат таблиці, для цього використовуйте функцію експорту.

Відмітьте (або відкрийте) таблицю City в списку таблиць і перейдіть на закладку Дані. Виберіть меню Таблиця | Утиліти | Перейменувати. Введіть нову назву і клацніть OK.

Див. також:

 Експорт даних

 Перейменування таблиць

17. Максимально автоматизувати таку послідовність дій:

Відкрити джерело даних ODBC під назвою WorkData, таблицю City з неї, зайти в редактор звітів і завантажити шаблон звіту, що міститься в файлі C:\My templates\city.dtt, і показати попередній перегляд цього звіту.

Створіть текстовий файл і дайте йому розширення .bat. Відкрийте його для редагування і наберіть наступну строчку текста (замість "C:\Program Files\Database Tour\dbtour.exe" вкажіть справжній шлях до exe-файлу програми Database Tour на вашій машині):

       "C:\Program Files\Database Tour\dbtour.exe"  /OpenDB /DBInterface=ado /DBKind=DSN /DB=WorkData /TableName=City "/ReportTemplateFile=C:\My templates\city.dtt" /ReportPreview

Збержіть файл. Тепер, якщо ви клацнете двічі цей файл, вся вищенаведена послідовність дій виконається автоматично, що дуже корисно, наприклад, при щоденному формуванні одного звіту.

Див. також:

 Параметри запуску Database Tour

18. Зашифрувати всі файли з теки C:\My Templates.

Створіть текстовий файл і дайте йому розширення .bat. Відкрийте його для редагування і наберіть наступну строчку текста (замість "C:\Program Files\Database Tour\dbtour.exe" вкажіть справжній шлях до exe-файлу програми Database Tour на вашій машині):

"C:\Program Files\Database Tour\dbtour.exe"  /encrypt /silent "/SrcFile=C:\My Templates\city.dtt" "/TrgFile=C:\Encrypted\city1.eee" /Password=MyPassword

Продублюйте цю строчку з відповідними змінами для кожного файлу, який ви хочете зашифрувати.

Збережіть цей .BAT файл і запустіть його. В результаті в теці C:\Encrypted будуть створені зашифровані копії всіх файлів, які ви вказали у .BAT файлі.

Див. також:

 Параметри запуску Database Tour

 Шифрування / дешифрування файлів

19. Створити звіт з групуванням записів.

Відкрийте набір даних (таблицю або запит), для якого потрібно створити звіт. Якщо записи в звіті треба згрупувати по якомусь полю (полям), то відкритий набір даних повинен бути спочатку відсортований по цьому полю (полям).

Відкрийте Конструктор звітів. В Дереві об'єктів виберіть Звіт. У вікні Інспектора об'єктів відкриються властивості об'єкта Звіт. Задайте вираз для групування зайдіть в редактор виразів і зі списку полів виберіть потрібне, клацніть Додати, потім ОК.

В дереві об'єктів відмітьте галочкою секції групування, щоб зробити їх видимими, та розмістіть на них потрібні об'єкти.

Приклади шаблонів звітів з групуванням поставляються з програмою Database Tour Pro і знаходяться в папці Examples (наприклад, файл groups.dtt).

Див. також:

 Введення в звіти

20. Дати заголовкам полів таблиці зрозумілі та читабельні назви.

Відкрийте потрібну таблицю. Клацніть правою кнопкою миші потрібну колнку і виберіть Властивості колонки | Заголовок.... Введіть потрібну назву і натисніть ОК. Назва фізичного поля при цьому не зміниться. Можна таким чином налаштувати і деякі інші візуальні властивості колонок, зберегти їх в файл і пізніше при потребі завантажувати їх з файла для даної таблиці.

Див. також:

 Вигляд даних

21. Задати випадаючий список для стовпчика, строчки якого були б взяті з поля таблиці.

Відкрийте таблиці, поле якого ви хотіли б помістити в випадаючий список. Клацніть те поле правою кнопкою миші і виберіть Копіювати | Колонку.

Потім відкрийте таблицю, в якій потрібно створити випадаючий список для стовпчика. Клацніть правою кнопкою миші цей стовпчик і виберіть Властивості колонки | Випадаючий список.... Клацніть кнопку Вставити з буфера. Відредагуйте, якщо потрібно, сформований список, і натисніть ОК.

Див. також:

 Вигляд даних

22. Скопіювати відкриту таблицю або запит в буфер обміну

Відкрийте потрібну таблицю або запит. Для таблиці перейдіть на закладку Дані, для запиту - на закладку Результат.

Потім виберіть меню Інструменти | Копіювати | Всю таблицю або клацніть кнопку Копіювати дані в буфер і потім у випадаючому меню виберіть Всю таблицю.

Див. також:

 Використання буферу обміну

 Копіювання даних в буфер

23. Вставити дані з буфера обміну до відкритої таблиці

Відкрийте потрібну таблицю і перейдіть до закладки Дані. Якщо кнопка Дозволити редагування не натиснута, клацніть її.

Активуйте поле таблиці, з якого потрібно вставляти дані, і натисніть CTRL+ALT+V.

Див. також:

 Використання буферу обміну

24. Експортувати дані з таблиці до формату JSON

Відкрийте таблицю (наприклад, customer.dbf з теки Examples) перейдіть до закладки Дані.

Клікніть кнопку Експортувати дані. У вікні Експорт даних перейдіть до закладки Текст / CSV і вкажіть назву цільового файлу.

Зніміть галочку З заголовками колонок.

У розділі Схема виберіть Вираз і наберіть наступний вираз:

'{' +
'"ID":' + to_string(dataset_field_val(1, 'ID')) + ', ' +
'"FIRSTNAME": "' + dataset_field_val(1, 'FIRSTNAME') + '", ' +
'"LASTNAME": "' + dataset_field_val(1, 'LASTNAME') + '", ' +
'"CITY": "' + dataset_field_val(1, 'CITY') + '", ' +
'"COUNTRY": "' + dataset_field_val(1, 'COUNTRY') + '"' +
'}'

Клікніть кнопку Експорт.

Див. також:

 Експорт даних