Historia wersji

10.0.5.30 (15.11.2022)

 • Dodano interfejs portugalski (Brazylia).
 • Drobne zmiany i poprawki.

10.0.4.111 (31.10.2022)

 • Możliwość eksportu danych z wielu okien danych jednocześnie.
 • Usprawnienia wyszukiwania obiektów w bazach danych, głównie dla baz danych PostgreSQL, Oracle, MySQL, SQL Server, Interbase i Firebird.
 • W przypadku eksportowania wielu zestawów danych z wiersza poleceń lub plików akcji (tryb GUI), aby zachować zasoby systemowe, każdy wyeksportowany zestaw danych jest teraz zamykany natychmiast po wyeksportowaniu.
 • Drobne zmiany i poprawki.

10.0.3.80 (14.10.2022)

 • Dodano opcję 'Użyj surowych danych' do eksportowania danych do formatu XLSX.
 • Nowy przełącznik wiersza poleceń /UseRawData do eksportowania danych do formatu XLSX.
 • Naprawiono błąd z usuwaniem niedozwolonych znaków podczas eksportowania danych do Excela.

10.0.2.109 (05.10.2022)

 • Drobne zmiany i poprawki.

10.0.1.214 (26.09.2022)

 • Nowy interfejs do budowy drzewa struktury bazy danych (menu Narzędzia | Drzewo struktury...).
 • Poprawki wyszukiwania obiektów bazy danych w bazach Interbase.
 • Ulepszenia wyszukiwania obiektów bazy danych w bazach danych MySQL.
 • Ulepszenia wyszukiwania pola bazy danych (menu Wyszukiwanie | Znajdź pole...).
 • Drobne zmiany.

10.0.0.1201 (18.09.2022)

 • Możliwość wyszukiwania tekstu w metadanych.
 • Usprawnienia podczas pracy z listą zarejestrowanych baz danych.
 • Możliwość dodania zagnieżdżonych mapowań pól dla każdej pary tabel źródłowych i docelowych przy eksporcie wielotabelowym.
 • Lepsze zarządzanie plikami językowymi.
 • Dodano słoweński interfejs.
 • Drobne zmiany interfejsu.

 

Historia poprzednich wersji