Historia wersji

10.1.3.70 (25.03.2023)

 • Ulepszenia w interfejsie eksportu.
 • Ulepszenia i poprawki w procedurach eksportu.

10.1.2.109 (19.03.2023)

 • Ulepszenia w interfejsie eksportu i importu.
 • Ulepszenia i poprawki w migracji danych między bazami danych SQL Server, Oracle i PostgreSQL.

10.1.1.88 (08.03.2023)

 • Nowe możliwości eksportu opisu tabel dla baz danych SQL Server, Oracle i PostgreSQL.
 • Możliwość wykonywania niektórych rutynowych operacji z użytkownikami i rolami w trybie wsadowym w bazach danych PostgreSQL.
 • Drobne zmiany i poprawki błędów.

10.1.0.97 (28.02.2023)

 • Drobne usprawnienia w generowaniu kodu DDL w bazach danych SQL Server i PostgreSQL.
 • Możliwość określenia opisu tabeli docelowej podczas eksportu danych do baz danych SQL Server, Oracle i PostgreSQL.

10.0.9.154 (14.02.2023)

 • Wiele ulepszeń podczas pracy z bazami danych SQL Server, Oracle i PostgreSQL.

10.0.8.232 (31.01.2023)

 • Możliwość tworzenia klucza podstawowego podczas eksportowania tabeli do formatów docelowych SQL i Baza danych.
 • Możliwość określenia opisów kolumn podczas eksportu tabeli do formatów docelowych SQL i Baza danych (gdy docelowym typem bazy danych jest Oracle lub PostgreSQL).
 • Ulepszenia w generowaniu kodu DDL dla PostgreSQL.
 • Wiele drobnych ulepszeń interfejsu i poprawek błędów.

10.0.7.57 (17.12.2022)

 • Możliwość pracy z wieloma oknami wyszukiwania w metadanych.
 • Dla połączeń FD dodano możliwość podglądu planu wydajności zapytania w tej samej sesji co w źródłowym oknie SQL. Dzięki temu planista może zobaczyć obiekty utworzone w niezatwierdzonej transakcji.
 • Drobne poprawki.

10.0.6.122 (07.12.2022)

 • Ulepszenia interfejsu i poprawki błędów.

10.0.5.30 (15.11.2022)

 • Dodano interfejs portugalski (Brazylia).
 • Drobne zmiany i poprawki.

10.0.4.111 (31.10.2022)

 • Możliwość eksportu danych z wielu okien danych jednocześnie.
 • Usprawnienia wyszukiwania obiektów w bazach danych, głównie dla baz danych PostgreSQL, Oracle, MySQL, SQL Server, Interbase i Firebird.
 • W przypadku eksportowania wielu zestawów danych z wiersza poleceń lub plików akcji (tryb GUI), aby zachować zasoby systemowe, każdy wyeksportowany zestaw danych jest teraz zamykany natychmiast po wyeksportowaniu.
 • Drobne zmiany i poprawki.

10.0.3.80 (14.10.2022)

 • Dodano opcję 'Użyj surowych danych' do eksportowania danych do formatu XLSX.
 • Nowy przełącznik wiersza poleceń /UseRawData do eksportowania danych do formatu XLSX.
 • Naprawiono błąd z usuwaniem niedozwolonych znaków podczas eksportowania danych do Excela.

10.0.2.109 (05.10.2022)

 • Drobne zmiany i poprawki.

10.0.1.214 (26.09.2022)

 • Nowy interfejs do budowy drzewa struktury bazy danych (menu Narzędzia | Drzewo struktury...).
 • Poprawki wyszukiwania obiektów bazy danych w bazach Interbase.
 • Ulepszenia wyszukiwania obiektów bazy danych w bazach danych MySQL.
 • Ulepszenia wyszukiwania pola bazy danych (menu Wyszukiwanie | Znajdź pole...).
 • Drobne zmiany.

10.0.0.1201 (18.09.2022)

 • Możliwość wyszukiwania tekstu w metadanych.
 • Usprawnienia podczas pracy z listą zarejestrowanych baz danych.
 • Możliwość dodania zagnieżdżonych mapowań pól dla każdej pary tabel źródłowych i docelowych przy eksporcie wielotabelowym.
 • Lepsze zarządzanie plikami językowymi.
 • Dodano słoweński interfejs.
 • Drobne zmiany interfejsu.

 

Historia poprzednich wersji