Historia wersji

9.8.1.109 (24.07.2022)

 • Naprawiono błąd podczas eksportowania danych do bazy danych z połączonymi trybem eksportu Append+Update i trybem wsadowym.
 • Drobne zmiany interfejsu.

9.8.0.60 (12.07.2022)

 • Naprawiono lukę w zabezpieczeniach interfejsu.
 • Drobne zmiany.

9.7.9.70 (08.07.2022)

 • Ulepszenia podczas pracy z bazami danych Firebird, Interbase, SQLite.
 • Bardziej poprawne eksportowanie danych do formatu JSON.
 • Dodano opcję 'Użyj surowych danych' do eksportowania danych do formatu JSON.
 • Nowy przełącznik wiersza poleceń /UseRawData do eksportowania danych do formatu JSON.
 • Szybszy eksport danych do skryptu SQL.
 • Drobne zmiany i poprawki błędów.

9.7.8.95 (17.06.2022)

 • Drobne zmiany i poprawki interfejsu.

9.7.7.401 (24.05.2022)

 • Możliwość tworzenia baz danych Firebird z GUI.
 • Możliwość zapisania struktury tabeli do wielu popularnych formatów, takich jak HTML, Excel itp.
 • Drobne zmiany i poprawki.

9.7.6.150 (14.05.2022)

 • Dodano opcję 'Użyj surowych danych' do eksportowania danych do formatu HTML. Daje ona możliwość dodania własnego formatowania do dokumentu docelowego.
 • Nowy przełącznik wiersza poleceń /UseRawData do eksportowania danych do formatu HTML.
 • Drobne zmiany i poprawki.

9.7.5.202 (29.04.2022)

 • Drobne zmiany i poprawki.

9.7.5.189 (20.04.2022)

 • Dodano GUI do zmiany hasła użytkownika w bazach danych Oracle i PostgreSQL.
 • Naprawiono błąd w silniku przetwarzania SQL.
 • Pewne ulepszenia przetwarzania parametrów zapytań SQL w raportach (tylko wersja Pro).
 • Naprawiono błąd w eksporcie raportów do statycznych raportów chronionych hasłem (tylko wersja Pro).
 • Drobne zmiany.

9.7.4.41 (16.02.2022)

 • Zarządzanie sekwencjami w bazach danych Oracle.
 • Drobne poprawki.

9.7.3.50 (11.02.2022)

 • Zarządzanie zadaniami scheduler'a w bazach danych Oracle.
 • Zarządzanie sekwencjami w bazach danych PostgreSQL.
 • Drobne poprawki.

9.7.2.233 (03.02.2022)

 • Zarządzanie publikacjami, subskrypcjami, rozszerzeniami i zadaniami cron w bazach danych PostgreSQL.
 • Wyświetlanie agregatów w bazach danych PostgreSQL.
 • Dokładniejszy kod DDL dla różnych obiektów bazy danych w bazach PostgreSQL.
 • Naprawiono błąd przy wyświetlaniu niektórych typów obiektów bazodanowych (głównie w bazach danych Oracle).
 • Poprawiona praca z niektórymi typami obiektów w bazach danych Oracle, Firebird, Interbase i MySQL.
 • Drobne ulepszenia i poprawki błędów w siatkach baz danych.
 • Drobne ulepszenia interfejsu użytkownika.

9.7.1.80 (19.11.2021)

 • Obliczanie statystyki dla wybranych komórek w siatkach danych.
 • Ulepszenia w generowaniu kodu DDL tabel dla baz danych PostgreSQL.
 • Drobne ulepszenia interfejsu.
 • Drobne poprawki.

9.7.0.215 (07.06.2021)

 • Pokazywanie obiektów o różnych schematach na listach obiektów bazy danych przy użyciu alternatywnego koloru (dla baz danych obsługujących schematy).
 • Więcej możliwości w generowaniu kodu DDL tabel dla baz danych Oracle, PostgreSQL, Firebird oraz Interbase.
 • Więcej możliwości w powielaniu tabel dla baz danych Oracle i PostgreSQL.
 • Ulepszenia i poprawki w operacjach arytmetycznych z kolumnami numerycznymi (po dwukrotnym kliknięciu kolumny numerycznej w otwartej tabeli).
 • Ulepszone eksportowanie do Excel (xlsx).

9.6.9.103 (03.05.2021)

 • Eksportowanie DDL wielu obiektów bazy danych do pliku(ów).
 • Drobne zmiany.

9.6.8.54 (19.04.2021)

 • Ulepszenia eksportowania do formatu Excel (xlsx). Teraz jest szybszy, bardziej niezawodny i generuje mniejszy rozmiar pliku.
 • Drobne zmiany interfejsu.
 • Drobne poprawki.

9.6.7.39 (30.03.2021)

 • Możliwość określenia nazw arkuszy dla eksportu wielu tabel do formatu XLSX. Jest to szczególnie przydatne podczas eksportowania wielu tabel do jednego pliku.
 • Drobne ulepszenia interfejsu i poprawki błędów.

9.6.6.50 (08.03.2021)

 • Możliwość zmiany rozmiaru pobierania przy użyciu silnika FD. Rozmiar pobierania wpływa również na rozmiar okna danych na żywo podczas eksportowania dużych tabel.
 • Drobne poprawki błędów w przetwarzaniu linii poleceń i plików akcji.
 • Lepsze przetwarzanie danych tekstowych i CSV w wersji 64-bitowej.
 • Ulepszenia w otwieraniu tabel, interfejsie eksportu i procedurach eksportu.

9.6.5.85 (28.01.2021)

 • Dostępna jest 64-bitowa wersja oprogramowania.
 • Ulepszenie odkrycia plików SQLite, Access, i Paradox.
 • Polski pakiet językowy jest już włączony do Setup'u.

9.6.4.108 (13.01.2021)

 • Ulepszenie і poprawki w sekcjach mapowań pól i tabel dla eksportowania danych.
 • Drobne zmiany.

9.6.3.37 (28.12.2020)

 • Drobne zmiany i poprawki błędów w procedurach eksportu, wyszukiwaniu tekstu i otwieraniu baz danych za pośrednictwem interfejsu FD.

9.6.2.90 (22.12.2020)

 • Ulepszenia w wyszukiwaniu tekstu.
 • Kilka ulepszeń i poprawek błędów w interfejsie eksportu.
 • Naprawiono niewielki błąd z eksportowaniem danych do innej bazy.

9.6.1.103 (16.12.2020)

 • Ulepszenia w wykonywaniu skryptów SQL z wieloma poleceniami i zbieraniu statystyki wykonywania poleceń SQL.
 • Naprawiono błąd z eksportowaniem wielu tabel przez GUI.
 • Możliwość zmiany atrybutów pól docelowych podczas eksportu danych do skryptu SQL.

9.6.0.70 (09.12.2020)

 • Ulepszenie odkrycia baz danych dBase (DBF) przy użyciu interfejsu ADO.
 • Bardziej poprawne cytowanie nazw pól podczas eksportowania danych do formatów docelowych Skryptu SQL oraz Baza danych.
 • Możliwość określenia mapowań pól w pliku XML mapowań tabel dla eksportowania wielu tabel. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji dotyczącej pliku mapowań tabel.

9.5.9.51 (25.11.2020)

 • Naprawiono kilka błędów w eksportowaniu pól obliczeniowych do formatów docelowych DBF i Baza danych.
 • Drobne ulepszenia w interfejsie otwierania bazy danych.
 • Drobne ulepszenia edytora SQL.

9.5.8.28 (16.11.2020)

 • Szybsze otwieranie tabel w serwerowych bazach danych.
 • Drobne ulepszenia dla baz danych Firebird i Interbase.
 • Drobne zmiany.

9.5.7.30 (05.11.2020)

 • Przeprojektowany interfejs eksportu do skryptu SQL.
 • Naprawiono błąd polegający na braku zapisywania BOM podczas eksportowania do skryptu SQL dla kodowań UTF-8 i Unicode.
 • Naprawiono błędy związane z brakiem kopiowania danych do schowka dla kodowań UTF-8 i Unicode.
 • Drobne zmiany.

9.5.6.10 (10/28/2020)

 • Możliwość kopiowania danych do schowka z okna eksportu.
 • Drobne zmiany.

9.5.5.40 (21.10.2020)

 • Możliwość zwiększenia rozmiaru czcionki dla siatek bazy danych.
 • Drobne poprawki w konstruktorze wiersza poleceń.
 • Drobne ulepszenia dla baz danych PostgreSQL.
 • Ulepszenie autouzupełniania tekstu SQL.
 • Eksportowanie do plików CSV oraz tekstowych: dane tekstowe z podziałem wierszy są teraz ujęte w cudzysłowy.
 • Drobne poprawki interfejsu.

9.5.4.31 (15.08.2020)

 • Poprawki błędów w tworzeniu poleceń DDL dla obiektów ról, użytkownik i serwer w bazach danych PostgreSQL.
 • Poprawa funkcji DDL i powielania obiektów dla baz danych SQL Server.

9.5.3.158 (12.08.2020)

 • Wygenerowane polecenia DDL dla obiektów baz danych PostgreSQL są teraz bardziej poprawne i kompletne.
 • Rozszerzona funkcjonalność DDL w menu kontekstowym list obiektów bazy danych. Wśród innych ulepszeń, ta funkcjonalność może teraz działać z wieloma obiektami i tworzyć skrypty DDL zawierające wiele instrukcji.
 • Rozszerzona funkcjonalność i poprawki błędów funkcji duplikowania obiektów w bazach danych PostgreSQL.
 • Niewielkie poprawki procedur eksportu o baz danych PostgreSQL.

9.5.2.78 (11.05.2020)

 • Ulepszenia w dziennikowaniu eksportu na wyższym poziomie podczas przetwarzania wiersza poleceń i plików akcji: więcej wydarzeń; niewielkie zmiany formatu (tylko wersja Pro).
 • Ulepszenia i poprawki w interfejsie eksportu.
 • Niewielkie zmiany.

9.5.1.40 (22.04.2020)

 • Dodano sprawdzanie poprawności formuł w Konstruktorze wyrażeń.
 • Niewielkie zmiany i poprawki procedur eksportu.

9.5.0.32 (02.04.2020)

 • Ulepszenia eksportowania danych do baz danych SQL Server i SQLite.
 • Nowa opcja eksportowania raportów do plików tekstowych, Excel i HTML: Rozłączać strony (tylko wersja Pro).

9.4.9.16 (17.03.2020)

 • Drobne poprawki dialogu eksportu.
 • Naprawiono błąd przy eksporcie danych do SQL Server.
 • Ulepszenia eksportowania raportów do Excel (XLSX) (tylko wersja Pro).
 • Ulepszenia eksportowania raportów do PDF (tylko wersja Pro).
 • Niewielkie zmiany.

9.4.8.114 (08.03.2020)

 • Drobne ulepszenia dla baz danych PostgreSQL.
 • Ulepszenia eksportowania danych do formatu PDF.
 • Ulepszenia eksportowania raportów do Excel (XLSX oraz XLS) i HTML (tylko wersja Pro).
 • Beta-wersja eksportowania raportów do PDF (tylko wersja Pro).
 • Naprawiono kilka błędów w konstruktorze raportów (tylko wersja Pro).
 • Naprawiono błąd przy pracy z siatkami danych w trybie pojedynczych wierszy.
 • Niewielkie zmiany.

9.4.7.20 (09.02.2020)

 • Drobne ulepszenia i poprawki dla baz danych Oracle, PostgreSQL i Firebird.
 • Drobne ulepszenia edytora BLOBów.
 • Niewielkie zmiany.

9.4.6.27 (20.01.2020)

 • Drobne ulepszenia interfejsu.
 • Naprawiono błąd eksportowania wartości zmiennoprzecinkowych do formatu XLS.
 • Naprawiono kilka błędów interfejsu.

9.4.5.31 (14.01.2020)

 • Szybszy eksport do formatu XLS.
 • Możliwość dodania sum podczas eksportu do większości formatów eksportu.
 • Bardziej poprawne obliczanie wyrażeń przy eksporcie.
 • Drobne ulepszenia interfejsu.
 • Naprawiono kilka błędów interfejsu.

9.4.4.40 (30.12.2019)

 • Drobne poprawki w przetwarzaniu wiersza poleceń i plików akcji.

9.4.3.29 (22.12.2019)

 • Drobne poprawki błędów przy eksportowaniu danych z wielu tabel do baz danych SQL Server i PostgreSQL, połączonych silnikiem FD lub ciągami połączeń ADO.
 • Niewielkie zmiany.

9.4.1.28 (13.12.2019)

 • Funkcja 'char' dla silnika wyrażeń.
 • Drobne ulepszenia i poprawki eksportu danych do SQL Server, PostgreSQL, XLSX.
 • Niewielkie zmiany w przetwarzaniu wiersza poleceń (tylko wersja Pro).

9.4.0.30 (20.11.2019)

 • Niewielkie ulepszenia i poprawki silnika eksportu.

9.3.9.130 (12.11.2019)

 • Ulepszenia eksportowania do formatu JSON i własnego formatu użytkownika.
 • Możliwość ładowania i zapisywania definicji eksportu.
 • Ulepszenia eksportowania do baz danych SQL Server.
 • Ulepszenia interfejsu wyszukiwania i zastępowania tekstu.
 • Niewielkie ulepszenia interfejsu plików operacji.
 • Drobne ulepszenia i poprawki.

9.3.8.51 (16.10.2019)

 • Możliwość sklonować zarejestrowaną bazę danych pod nową nazwą.
 • Lepsze opracowanie pól BYTES przy eksporcie danych.
 • Niewielkie ulepszenia przy eksporcie danych do baz danych PostgreSQL, Microsoft Access, Visual FoxPro, Firebird, Interbase.
 • Niewielkie ulepszenia w siatkach danych.
 • Niewielkie ulepszenia podczas pracy z bazami danych PostgreSQL, Microsoft Access, Visual FoxPro.
 • Nowa funkcja dla raportów i eksportu: dataset_field_hex_val.
 • Niewielkie poprawki w eksporcie danych do baz danych, połączonych przez interfejs ADO.

9.3.7.23 (30.09.2019)

 • Niewielkie ulepszenia w siatkach danych.
 • Niewielkie ulepszenia i poprawki w procedurach eksportowania danych.
 • Nowa właściwość raportu: Liczba kopii (tylko wersja Pro).

9.3.6.70 (18.09.2019)

 • Możliwość eksportu danych do JSON bez potrzeby pisania własnego wyrażenia.
 • Ulepszenia w oknie podglądu raportu (tylko wersja Pro).
 • Ulepszenia w silniku raportów (tylko wersja Pro).
 • Ulepszenia w silniku wyrażeń.
 • Niewielkie zmiany i poprawki.

9.3.5.20 (10.09.2019)

 • Lepsza praca z polami binarnymi w siatce danych: teraz można przeglądać i kopiować reprezentację HEX zawartości takich pól.
 • Drobne zmiany interfejsu.
 • Optymalizacja procedur eksportowych dla niektórych typów pól.
 • Możliwość przechowywania plików SQL w kodowaniu ANSI (z domyślnym kodowaniem UTF-8).

9.3.4.22 (02.09.2019)

 • Niewielkie zmiany przy eksporcie do formatu Excel (XLSX).
 • Nowa opcja eksportu: możliwość eksportowania danych do Unicode bez BOM.
 • Niewielkie ulepszenia w siatkach danych.
 • Niewielkie ulepszenia podczas wykonania zapytań SQL w PostgreSQL i Firebird.

9.3.3.65 (04.08.2019)

 • Drobne zmiany i poprawki interfejsu.
 • Drobne zmiany dla trybu wiersza poleceń.
 • Drobne poprawki odkrycia raportów z edytora BLOBów (tylko wersja Pro).
 • Drobne poprawki interfejsu mapowania pól dla eksportu.
 • Lepsze budowanie mapowań typów pól przy eksporcie z bazy danych do bazy danych.

9.3.2.41 (03.07.2019)

 • Drobne zmiany interfejsu.
 • Drobne poprawki w interfejsie tworzenia indeksu.
 • Ulepszenia tworzenia skrypta DDL tabeli i pobierania informacji o indeksie dla PostgreSQL.

9.3.1.17 (30.05.2019)

 • Poprawki odkrycia plików baz danych z Windows Explorer.

9.3.0.124 (28.05.2019)

 • Szybsze przetwarzanie pól obliczeniowych przy eksporcie danych i w raportach.
 • Nowa funkcja dla wyrażeń dynamicznych: Parse. Oblicza dowolne wyrażenie przekazane do funkcji, w tym wyrażenia przechowywane w polach bazy danych lub plikach zewnętrznych.
 • Poprawki eksportu do formatu Skrypt SQL.
 • Drobne poprawki i zmiany.

9.2.9.44 (28.04.2019)

 • Nowa opcja eksportu do migracji danych do relacyjnych baz danych w trybie wsadowym. Zwiększa to znacznie prędkość eksportu.
 • Szybsze ładowanie okien SQL dla interfejsów FD i Interbase.
 • Drobne poprawki w interfejsie eksportu.
 • Ulepszenia interfejsu odkrycia baz danych.
 • Nowa opcja linii poleceń dla wsadowego eksportu danych: /UseBatchMode.

9.2.8.33 (13.03.2019)

 • Ulepszenia interfejsu planu kwerend SQL dla baz danych Oracle, PostgreSQL i MySQL.
 • Rozszerzona funkcjonalność interfejsu listy tabel.

9.2.7.20 (18.02.2019)

9.2.6.48 (13.02.2019)

 • Nowa opcja linii poleceń do tworzenia pojemniku docelowego (folderu lub bazy danych) przy eksporcie danych: /CreateTargetContainer (tylko wersja Pro).
 • Drobne poprawki dialogu eksportu.
 • Drobne zmiany.

9.2.5.79 (17.01.2019)

 • Możliwość anulowania aktywnego zapytania SQL dla baz danych Oracle, SQL Server, PostgreSQL.
 • Naprawiono niektóre problemy z połączeniem dla baz danych SQL Anywhere, DB2, Advantage.
 • Ulepszenia interfejsu mapowania pól dla eksportu.
 • Ulepszenia w konstruktorze raportów (tylko wersja Pro).
 • Drobne zmiany.

9.2.4.45 (07.01.2019)

 • Drobne zmiany.

9.2.3.33 (23.12.2018)

 • Ulepszenia eksportu danych do formatów HTML i Tekst/CSV.
 • Ulepszenia eksportu raportów do formatu HTML (tylko wersja Pro).
 • Nowa opcja eksportu do formatu Text/CSV: Znak cytowania.
 • Nowa opcja linii poleceń: /QuoteChar. (tylko wersja Pro)
 • Drobne zmiany i poprawki.

9.2.2.60 (11.12.2018)

 • Używanie zmiennych środowiskowych podczas uruchamiania programu z wiersza poleceń (tylko wersja Pro).
 • Bardziej poprawne otwieranie tabel w bazach SQL Server.
 • Drobne zmiany.

9.2.1.88 (14.11.2018)

 • Eksportowanie danych pól BLOB do pojedynczych plików.
 • Drobne poprawki eksportu do plików tekstowych i Excel (XLSX).
 • Ulepszenia interfejsu konfiguracji mapowań pól i tabel.
 • Drobne zmiany interfejsu.

9.2.0.11 (04.11.2018)

 • Drobne zmiany i poprawki eksportu.

9.1.9.23 (11.10.2018)

 • Możliwość tworzenia nowych baz danych SQLite.
 • Drobne poprawki.

9.1.8.60 (02.10.2018)

 • Ulepszenia interfejsu podczas pracy z bazami danych MySQL, PostgreSQL i SQL Server.
 • Ulepszenia przy przetwarzaniu skryptów SQL w bazach danych MySQL i SQL Server.
 • Drobne zmiany.

9.1.7.44 (19.09.2018)

 • Możliwość pisania komentarzy w kwerendach SQL w bazach Access (mdb), otwieranych przez wbudowany silnik baz danych.
 • Nowe opcje linii poleceń: /FieldMappingsOverride, /FieldMappingsOverrideFile, /FieldSourceToTargetSchema.
 • Drobne zmiany.

9.1.6.25 (02.09.2018)

 • Optymalizacja eksportu do baz danych.
 • Drobne zmiany.

9.1.5.55 (12.08.2018)

 • Ulepszenia przy eksportowaniu do baz danych z pomocą ADO.
 • Drobne zmiany i poprawki.

9.1.4.43 (30.07.2018)

 • Drobne zmiany w różnych modułach oprogramowania.
 • Drobne ulepszenia i poprawki silnika raportów (tylko wersja Pro).

9.1.3.61 (04.07.2018)

 • Bardziej elastyczny i wygodny interfejs wyszukiwania tekstu.
 • Możliwość wyszukiwania tekstu w edytorze BLOB'ów.
 • Wiele drobnych zmian w przetwarzaniu SQL, pracy z tabelami bazy danych, konfigurowaniu połączeń z bazami danych itp.
 • Rozwiązano problem z ładowaniem tekstu SQL z wiersza poleceń.
 • Drobne poprawki.

9.1.2.77 (5/20/2018)

 • Drobne zmiany interfejsu.
 • Drobne poprawki eksportu do baz danych.
 • Wygodniejsze powiadomienia o aktualizacjach programu.

9.1.1.51 (30.04.2018)

 • Ulepszenia interfejsu.
 • Ulepszenia silnika SQL.
 • Drobne poprawki silnika obliczenia wyrażeń.
 • Dynamiczne kolory w raportach (tylko wersja Pro).

9.1.0.40 (16.04.2018)

 • Ulepszenia silnika SQL.
 • Zmieniając typ kolumny dla tabeli PostgreSQL za pośrednictwem interfejsu GUI, można teraz określić wyrażenie transformacji, aby przekonwertować istniejące wartości.
 • Drobne zmiany.

9.0.9.124 (20.03.2018)

 • Ulepszenia eksportu do HTML.
 • Nowe opcje eksportu: szczegółowe dzienniki i obsługa błędów.
 • Ulepszenia w silniku raportów (tylko wersja Pro).
 • Drobne zmiany.

9.0.8.18 (18.02.2018)

 • Funkcje dataset_field_val, dataset_field_is_null, dataset_nvl mogą teraz przyjmować indeks pola zamiast nazwy pola jako drugi parametr. Zobacz więcej szczegółów w dokumentacji.

9.0.7.10 (11.02.2018)

 • Zmiany w eksportowaniu do rozdzielonych plików tekstowych.
 • Nowa opcja eksportu: Obetnij spacje końcowe.
 • Nowa opcja środowiska: Obetnij spacje końcowe.
 • Nowa opcja linii poleceń: /TrimTrailingSpaces.
 • Ulepszenia i poprawki w konstruktorze raportów (tylko wersja Pro).
 • Drobne ulepszenia interfejsu.

9.0.6.8 (31.01.2018)

 • Drobne poprawki eksportu.
 • Ulepszenia dla baz danych PostgreSQL, MySQL, Oracle.
 • Drobne zmiany.

9.0.5.26 (29.01.2018)

 • Ulepszenia dialogu eksportu.
 • Drobne poprawki.

9.0.4.54 (17.01.2018)

 • Ulepszenia w oknach SQL.
 • Możliwość odkrycia baz danych SQL Server silnikiem FD. FD jest teraz zalecaną opcją podczas pracy z bazami danych SQL Server.
 • Ulepszenia dla baz danych SQL Server.
 • Drobne zmiany.

9.0.3.51 (03.01.2018)

 • Zmiana kolejności zakładek głównego okna.
 • Ulepszenia dla baz danych PostgreSQL.

9.0.2.23 (19.12.2017)

 • Drobne zmiany (głównie w odniesieniu do baz danych SQLite).

9.0.1.20 (12.12.2017)

 • Możliwość wyświetlania wyjścia serwera podczas wykonywania zapytań SQL w bazach danych Oracle.
 • Importowanie i eksportowanie listy baz danych programu.
 • Drobne zmiany.

9.0.0.212 (03.12.2017)

 • Nowy silnik baz danych, który pozwala otwierać bazy danych takie jak PostgreSQL, Oracle, SQL Server i wiele innych bez instalowania sterowników innych firm.
 • Każda nowo otwarta baza danych może zostać zarejestrowana za pomocą przyjaznej nazwy podanej przez użytkownika.
 • Przeprojektowane okno historii bazy danych, które teraz umożliwia edycje właściwości zarejestrowanych baz danych.
 • Możliwość otwierania wielu obiektów bazy danych.
 • Każda kontrolka z lista bazy danych pokazuje teraz szybkie podpowiedzi z najważniejszymi właściwościami bazy danych.
 • Ulepszona kontrola transakcji.
 • Ulepszone okno odkrycia baz danych.
 • Ulepszone okno edytora SQL.
 • Klikniecie nazwy tabeli (lub nazwy procedury dla niektórych typów baz danych) w edytorze SQL przytrzymując Ctrl spowoduje otwarcie go na osobnej stronie.
 • Ulepszenia przeglądarki i edytora BLOBów.
 • Ulepszona ochrona haseł baz danych.
 • Ulepszenia w silniku raportów (tylko wersja Pro).
 • Ulepszone funkcje Cofnij / Przywróć w konstruktorze raportów (tylko wersja Pro).
 • Możliwość przechowywania / lądowania raportu do / z pól BLOB bazy danych (tylko wersja Pro).

 

Historia poprzednich wersji