BDE аліас - псевдонім, що дається джерелу даних для більш зручного його використання в програмах. В програмі Database Tour термін "аліас" іноді виступає синонімом назви джерела даних ODBC (DSN). Також іноді під цим терміном мається на увазі сама база даних, визначена BDE аліасом або ODBC DSN.