Категорія:

Математичні

Повертає арктангенс (кут в радіанах) числа.

Синтаксис

atan(
  x Numeric
): Numeric

Параметри

x - число, що є тангенсом кута, який необхідно повернути.

Значення, що повертається

Тип: Numeric.

Приклади використання

atan(3)