Категорія:

Пов'язані з базою даних

Загальні

Повертає номер поточної групи вказаного рівня. Використовується лише в контексті звітів.

Синтаксис

dataset_group_number(
  StepNo Integer, 
  GroupLevel Integer 
): Integer

Параметри

StepNo вказує крок (прохід), в якому функція має обчислюватися. Можливі значення: 1 або 2. Якщо цей параметр дорівнює 1, то відповідна функція обчислюватиметься безпосередньо при обробці виразу. Якщо ж він дорівнює 2, звіт буде формуватися в режимі двох проходів і відповідна функція обчислюватиметься лише на другому проході обробки звіту, тобто вже після того, як набір даних звіту досягне останнього запису. Використання функцій баз даних на другому проході зручне у випадках, наприклад, коли потрібно підсумки по звіту (групі) помістити на початку звіту (групи).

GroupLevel (рівень групування) може мати наступні значення:
1. Група рівня 1;
2. Група рівня 2;
3. Група рівня 3;
0. Звіт в цілому (результатом буде завжди 1);
-1. Поточна сторінка (результатом буде номер поточної сторінки).

Значення, що повертається

Тип: Integer.

Приклади використання

dataset_group_number(1, 1)