Категорія:

Пов'язані з файлами

Перевіряє, чи директорія існує.

Синтаксис

dir_exists(
  DirectoryName String
): Boolean

Параметри

DirectoryName - повний шлях до директорії.

Значення, що повертається

Тип: Boolean. Повертає True, якщо директорія існує, і False в протилежному випадку.

Приклади використання

dir_exists(dataset_field_val(1, 'DirName'))
dir_exists('c:\My Files')