Категорія:

Пов'язані з файлами

Повертає дату і час, коли файл було створено.

Синтаксис

file_created(
  FileName String
): DateTime

Параметри

FileName - повний шлях до файлу.

Значення, що повертається

Тип: DateTime.

Приклади використання

file_created(dataset_field_val(1, 'FileName'))
file_created('c:\My Files\reports.accdb')