Категорія:

Пов'язані з файлами

Перевіряє, чи файл існує.

Синтаксис

file_exists(
  FileName String
): Boolean

Параметри

FileName - повний шлях до файлу.

Значення, що повертається

Тип: Boolean. Повертає True, якщо файл існує, і False в протилежному випадку.

Приклади використання

file_exists(dataset_field_val(1, 'FileName'))
file_exists('c:\My Files\reports.accdb')