Категорія:

Пов'язані з файлами

Повертає розмір файла у байтах.

Синтаксис

file_size(
  FileName String
): Numeric

Параметри

FileName - повний шлях до файлу.

Значення, що повертається

Тип: Numeric.

Приклади використання

file_size(dataset_field_val(1, 'FileName'))
file_size('c:\My Files\reports.accdb')