Категорія:

Різне

Конвертує число в його еквівалент прописом.

Синтаксис

number_to_words(
  x Numeric,
  Language String,
  Options String
): String

Параметри

x - оригінальне число.

Language - мова, якою повинен бути представлений результат. Можливі значення: 'en-US' (American English), 'uk-UA' (укр.).

Options - набір опцій, розділених символом |, кожна з яких записується у форматі OptionName=OptionValue.
Доступні опції:
- ShowZeroSubunits. Вказує, чи потрібно виводити дрібну частину, якщо вона дорівнює нулю. Можливі значення: True або False. Значення по замовчанню: False.
- ProcessSubunits. Вказує, чи потрібно перетворювати і дрібну частину в слова. Можливі значення: True або False. Значення по замовчанню: False.
- UnitsSubunitsSeparator. Вказує розділювач цілої та дрібної частини числа. Значення по замовчанню: пробіл.
- SubunitsDimension. Розмірність для дрібної частини числа. Значення по замовчанню: 2. Ця опція ігнорується, якщо ProcessSubunits дорівнює True.
- CurrencyCode. Вказує код валюти в форматі ISO 4217. Зараз підтримуються лише наступні коди валют: USD, EUR, UAH. Використання даної опції вказує інтерпретувати число як значення валюти і додавати назви валюти.
- Type. Вказує тип перетворення. Можливі значення: regular, fraction. У останньому випадку результат буде виглядати, наприклад, як ... цілих ... тисячних. Ця опція має значення лише якщо Language дорівнює 'uk-UA'.
- UnitsShortened. Вказує вживати скорочену назву основної одиниці валюти, якщо вона використовується (тобто, наприклад, грн. замість гривень). Ця опція має значення лише якщо Language дорівнює 'uk-UA'.
- SubunitsShortened. Вказує вживати скорочену назву розмінної одиниці валюти, якщо вона використовується (тобто, наприклад, коп. замість копійок). Ця опція має значення лише якщо Language дорівнює 'uk-UA'.

Значення, що повертається

Тип: String. Повертає результуючий рядок.

Приклади використання

number_to_words(dataset_field_val(1, 'pay_sum'), 'uk-UA', 'UnitsSubunitsSeparator= та |CurrencyCode=UAH|SubunitsDimension=2|ShowZeroSubunits=true')
number_to_words(3467.35, 'uk-UA', 'UnitsSubunitsSeparator= та |CurrencyCode=UAH|ShowZeroSubunits=true')

Результат: три тисячі чотириста шістдесят сім гривень та 35 копійок

number_to_words(3467.35, 'uk-UA', 'SubunitsDimension=4|ShowZeroSubunits=true')

Результат: три тисячі чотириста шістдесят сім 3500