Категорія:

Пов'язані зі звітами

Повертає нижнє поле в пікселях.

Синтаксис

page_bottom_margin: Integer

Параметри

немає

Значення, що повертається

Тип: Integer.

Приклади використання

'Нижнє поле: ' + to_string(page_bottom_margin)