Категорія:

Пов'язані зі звітами

Повертає загальну кількість сторінок в звіті. Ця функція вимагає формування звіту в режимі двох проходів і може уповільнити форматування великих звітів. Не повинна використовуватися в якості параметра недетерміністичних функцій (наприклад, пов'язаних з базою даних).

Синтаксис

page_count: Integer

Параметри

немає

Значення, що повертається

Тип: Integer.

Приклади використання

'Сторінка ' + to_string(page_number) + ' з ' + to_string(page_count)