Категорія:

Пов'язані зі звітами

Повертає праве поле в пікселях.

Синтаксис

page_right_margin: Integer

Параметри

немає

Значення, що повертається

Тип: Integer.

Приклади використання

'Праве поле: ' + to_string(page_right_margin)