Категорія:

Різне

Повертає позицію підрядка в рядку.

Синтаксис

pos(
  SubStr String,
  Str String
): Integer

Параметри

SubStr - підрядок, який потрібно знайти.

Str - рядок, в якому потрібно шукати.

Значення, що повертається

Тип: Integer. Якщо підрядок знайдено, функція повертає номер позиції (рахуючи з 1) першого входження SubStr в Str, інакше поветається 0.

Приклади використання

pos('Important', dataset_field_val(1, 'Subject'))