Категорія:

Пов'язані зі звітами

Повертає опис звіту.

Синтаксис

report_description: String

Параметри

немає

Значення, що повертається

Тип: String.

Приклади використання

'Legend: ' + report_description