Категорія:

Різне

Витягує з рядка підрядок, що містить вказану кількість символів, починаючи зі вказаної позиції.

Синтаксис

substr(
  Str String,
  Index Integer,
  Count Integer
): String

Параметри

Str вказує рядок, в якому шукати.

Index - позиція, з якої починати витяг. Перший символ має позицію 1.

Count - кількість символів, що потрібно витягнути.

Значення, що повертається

Тип: String. If Index is greater than, or equal, to the length of the Str, the function returns an empty string.

Приклади використання

substr(dataset_field_val(1, 'Address'), 1, 4)