Категорія:

Різне

Повертає кількість входжень підрядка в рядку.

Синтаксис

substr_count(
  Str String,
  SubStr String
): Integer

Параметри

Str - рядок для перевірки.

SubStr вказує рядок, в якому шукати.

Значення, що повертається

Тип: Integer.

Приклади використання

substr_count(dataset_field_val(1, 'Address'), 'str.')