Категорія:

Пов'язані з експортом

Повертає повний шлях цільового файлу, який вказано в опціях експорту. Працює лише в контексті експорту даних.

Синтаксис

target_file_name(
  StepNo Integer
): String

Параметри

StepNo вказує крок експорту, в якому функція має бути розрахована.

Значення, що повертається

Тип: String.

Приклади використання

target_file_name(1)