Головне вікно складається з чотирьох основних областей:

-зверху знаходиться панель інструментів;
- зліва вікно зі списками таблиць та інших об'єктів активної БД;
-справа набір закладок для роботи з конкретною таблицею та запитами до БД;
-внизу строчка стану (в ній відображається інформація про поточну операцію, підказки, кількість записів і т.д.); цю строчку можна сховати (див. Опції).