Документація Database Tour Зміст Індекс

Способи відкриття текстових та CSV файлів

 

1. Відкриття через джерело даних ODBC. Виберіть інтерфейс ADO або BDE, далі виберіть опцію Джерело даних ODBC і потім виберіть потрібне джерело ODBC з випадаючого списку. Але спершу необхідно, використовуючи адміністративний інструментарій Windows, створити джерело даних ODBC відповідного типу і вказати йому відповідну теку з текстовими та CSV файлами.

2. Відкриття через аліас BDE. Виберіть інтерфейс BDE, далі виберіть опцію Аліас і потім виберіть потрібний аліас із випадаючого списку. Але спочатку вам необхідно створити аліас типу STANDARD за допомогою інструменту BDE Administrator або меню Опції | Налаштування BDE | Аліаси програми Database Tour.

3. Відкриття вказанням імені файлу. Виберіть інтерфейс ADO або BDE, далі виберіть опцію Файл і потім вкажіть файл.

4. Відкриття вказанням назви теки. Виберіть інтерфейс ADO або BDE, далі виберіть опцію Тека, виберіть драйвер з випадаючого списку і потім вкажіть потрібну теку з текстовими та CSV файлами.

5. Відкриття вказанням рядка підключення. Виберіть інтерфейс ADO, далі виберіть опцію Рядок підключення і напишіть рядок підключення. Це гнучкий спосіб, оскільки він дозволяє вказувати додаткові параметри у рядку підключення і, таким чином, змінювати стандартну поведінку Database Tour при підключенні до бази. Цей спосіб рекомендується для досвідчених користувачів. Тут наведено приклади базових рядків підключення (більше подробиць та прикладів можна відшукати в інтернеті):

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;TEXT;DATABASE=C:\MyCSVFolder;

Provider=MSDASQL.1;Extended Properties="DefaultDir=C:\MyCSVFolder;Driver={Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv)};DriverId=27;Extensions=asc,csv,tab,txt;"

Зауваження
If you have problems with opening text or CSV file in Database Tour or its field structure is not as you expected, it probably means that the file does not have a schema describing its field structure or the schema was incorectly defined.

Див. також:

 Приклади рядків підключення ADO