Умова FALSE

Відноситься до

Галочка бази даних

При вказаному для об'єкта полі бази даних вказує текст, наявність якого в цьому полі призводить до появи пустого квадрата. При не вказаному полі трактується як логічний або числовий вираз, який в результаті повернення відповідно True або числа, більшого від 0, призводить до появи пустого квадрата.