Розмір паперу

Відноситься до

Сторінка

Визначає розмір паперу (наприклад, А4, А5 і т.д.). Повинно бути записано так, як виглядає в принтерних установках Windows. Якщо не задано, використовується поточний розмір. Ігнорується, якщо задане значення не підтимується принтером.