Відступ тексту

Відноситься до

Текст

Текст бази даних

Текст з файлу

Вираз

Вказує відступ тексту від краю (або обмежувальної рамки, якщо вона є) об'єкта в екранних одиницях (пікселах).