Документація Database Tour Зміст Індекс

Приклади запитів

Початок Попередній Наступний

1. Вибрати ті записи з таблиці "payments", в яких значення поля "paysum" більше 400 і менше 2000.

SELECT * FROM payments

WHERE paysum > 400 AND paysum < 2000

2. Створити в поточній директорії таблицю "tovar.dbf", що мала б текстове поле "name" довжиною 20 символів та числове поле "cost" розрядністю 7 та 2 знаками після коми (цей приклад працює тільки для баз даних, відкритих через BDE):

CREATE TABLE "tovar.dbf"

(

name CHAR (20),

cost DECIMAL (7, 2)

)

3. Знищити таблицю "regions":

DROP TABLE regions

4. Вилучити з таблиці "tovar" всі записи, в яких значення поля "cost" більше 150:

DELETE FROM tovar

WHERE cost > 150

5. Вибрати дані полів "sum" та "number" з таблиці "payments", в яких значення поля "paysum" більше 400 і менше 2000. Дані повинні бути відсортовані в порядку зменшення значення поля "paysum".

SELECT payments.number, payments.paysum

FROM payments

WHERE paysum > 400 AND paysum < 2000

ORDER BY paysum DESC

6. Створити індекс "bydate" по полю "pay_date" в таблиці "payments":

CREATE INDEX bydate

ON payments (pay_date)

7. Вибрати дані всіх полів таблиці "banks" з БД "payments" (якщо ви в локальній БД, відкритій через BDE, то в запитах можна посилатися також і на інші аліаси):

SELECT *

FROM ":payments:banks"

8. Експортувати дані з таблиці "banks" в файл c:\dbcopy.dbf (використовуючи ISAM-драйвер dBase IV) за допомогою вбудованого експорту ADO (для цього до бази - джерела даних потрібно підключитися через ADO):

SELECT *

INTO [dbcopy]

IN "c:\"[dBase IV;]

FROM banks

9. Використання дат при написання SQL-запитів для баз даних Access (для цього до бази - джерела даних потрібно підключитися через ADO з використанням Jet):

SELECT *

FROM documents

WHERE DocDate = #2011-11-24#

SELECT *

FROM documents

WHERE DocDate = Format('11/24/2011', 'mm/dd/yyyy')

10. Використання дат при написання SQL-запитів для баз даних Oracle:

SELECT *

FROM documents

WHERE doc_date = date '2011-11-24'

SELECT *

FROM documents

WHERE doc_date = to_date('11/24/2011', 'MM/DD/RRRR')