Знімки з екрану

Таблиці

Запити SQL

Інструменти маніпулювання даними

Експорт / Імпорт

Звіти з баз даних

Процедури, функції, трігери, пакети

Навігатор об'єктів

Налаштування і конфігурація

Приклади маніпулювання даними