Wymagania specjalne

System operacyjny

Database Tour działa na Windows 7/8/10/11 z zainstalowanym .NET 4.52+.

Wymagania specyficzne dla baz danych

Wymagania zależą od typu bazy danych, z którą pracujesz. Niektóre typy baz danych można otworzyć w programie Database Tour bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Ponadto, jeśli już w jakiś sposób pracujesz ze swoją bazą danych, prawdopodobnie Database Tour również może z nią działać. Poniżej znajduje się kilka ogólnych wymagań, o których powinieneś wiedzieć.

Aby otworzyć serwerowe bazy danych, takie jak Oracle, DB2, SQL Sever, PostgreSQL, Firebird itp., musisz mieć zainstalowany odpowiedni klient/serwer.

Aby otworzyć niektóre typy baz danych (np. accdb), potrzebujesz ADO 2.1+ i Microsoft ACE. Aby otworzyć pliki Paradox (db), zaleca się zainstalowanie BDE 5.0+.

ADO jest zawarte w systemie Windows 2000 i nowszych. Tak czy inaczej, możesz pobrać i zainstalować MDAC ze strony internetowej Microsoft. Możesz sprawdzić obecność ADO i BDE na swoim komputerze oraz ich wersje po zainstalowaniu Database Tour w sekcji O programie....

W niektórych przypadkach może być konieczne zainstalowanie odpowiednich sterowników ODBC i/lub dostawców OLE DB.

Wymagania dotyczące architektury (32-bit lub 64-bit)

Aby praca z konkretną bazą danych przebiegła pomyślnie, upewnij się, że wszystkie komponenty (Database Tour, oprogramowanie klienckie lub serwerowe, sterowniki lub dostawcy danych) mają tę samą architekturę, tj. wszystkie są 32-bitowe lub wszystkie 64-bitowe.

Database Tour ma wersję 32-bitową i 64-bitową. Możesz zainstalować oba na jednym komputerze i używać ich niezależnie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań dotyczących określonych typów baz danych, zapoznaj się z dokumentacją Database Tour:

Otwieranie baz danych