Тут описано способи відкриття різних типів джерел даних за допомогою діалогу відкриття джерела даних, а також деякі важливі зауваження щодо цього.

Якщо ви не можете знайти тут потрібний вам тип джерела даних, ви все-таки можете спробувати відкрити його, використовуючи опис подібного типу джерела даних, за допомогою ODBC (якщо драйвер ODBC для вашого типу джерела даних встановлено) або з використанням вашої власної рядки підключення (в Інтернеті можна знайти велику кількість прикладів рядків підключення).

Зауваження

  1. Використовуйте Database Tour коректної архітектури (32-бітної або 64-бітної) при взаємодії з іншими компонентами баз даних (драйверами ODBC, провайдерами OLE DB, клієнт-серверним програмним забезпеченням і т.д.).
  2. Там, де є посилання на ADO або BDE, повинно бути встановлено ADO 2.1+ або BDE 5+, відповідно.
  3. При використанні рядків підключення впевніться, що провайдер, який використовується в рядку підключення, встановлено. Якщо в рядку підключення використовується драйвер ODBC, то цей драйвер також повинен бути встановлений.
  4. При побудові рядків підключення враховуйте, що Database Tour може працювати з рядками підключення, в яких використовується OLE DB або ODBC. Рядки підключення інших типів (.NET і т.д.) також можна спробувати використовувати, проте успішний результат не завжди можливий.

Бази даних Microsoft Access (.mdb)

Бази даних Microsoft Access 2007+ (.accdb)

Книги Microsoft Excel (.xls)

Книги Microsoft Excel 2007+ (.xlsx, .xlsb, .xlsm)

Файли HTML (.htm, .html)

Бази даних Firebird (.fdb)

Бази даних Interbase (.gdb, .ib)

Файли UDL (.udl)

Файли dBase (.dbf)

Файли FoxPro (.dbf)

Бази даних Visual FoxPro (.dbc)

Файли Paradox (.db)

Текстові файли та файли CSV (.txt, .csv)

Файли Lotus (.wj2, .wk1)

Файли XML (.xml)

Oracle

SQL Server

Sybase

SQL Anywhere (Adaptive Server Anywhere)

Informix

DB2

Ingres

Pervasive PSQL

SQLBase

MySQL

PostgreSQL

SQLite

Database Tour також може відкривати і інші типи баз даних, якщо відповідний провайдер OLE DB або драйвер ODBC встановлено на вашому комп'ютері. Вам просто потрібно буде побудувати рядок підключення, використовуючи приклади з інтернету.

Див. також:

 Приклади рядків підключення ADO

 Відкриття джерела даних