Для автоматичного занесення певного значення (значень) у вибраний діапазон записів поля клацніть відповідний стовпчик правою кнопкою миші та виберіть Групова зміна значень поля.... Можна стерти дані з усіх записів, занести у всі записи або однаковий текст, або число, інкрементоване для кожного запису (напр., 3, 5, 7 і т.д.). Вкажіть потрібні значення, виберіть діапазон записів і натисніть OK.

Batch Changing Field Values in Database Tour

Увага!

  1. Функція активна, якщо набір даних відкрито в режимі редагування.
  2. Функція не може бути застосована для деяких типів полів (наприклад, автоінкрементних).
  3. Занести однакове значення можна лише для числових, дати і часу, текстових та логічних (булевських) полів, інкрементальне значення - лише для числових та текстових полів.
  4. Для занесення значення в виділені записи використовуйте основне меню програми (розділ Колонка), а не контекстне меню колонки.
  5. Не рекомендується робити групову внесення значень поля, якщо цільовий набір даних відсортовано або відфільтровано і при цьому умова сортування чи фільтрації містить поле, дані якого ви намагаєтеся змінити. Наприклад, при збереженні значення такого поля в відсортованому наборі даних позиція поточного запису може змінитися у відповідності з порядком сортування і наступне значення поля може потрапити в неправильне місце (запис) цільового набору даних.

Інші схожі функції

Ці функції доступні для активних наборів даних, відкритих в режимі редагування, з меню Колонка або з контекстного меню вибраного стовпчика. Вони також можуть викликатися комбінаціями гарячих клавіш (див. нижче).

Дублювати значення поля - дані поточного поля копіюються в наступний запис, а наступний запис стає поточним. Використовуючи гарячі клавіші CTRL+F5, однакові дані легко можна послідовно вставити в велике число записів.

Інкрементувати значення поля - дані поточного числового поля інкрементуються і копіюються в наступний запис, а наступний запис стає поточним. Можна активувати гарячими клавішами CTRL+I (інкрементується на 1) або CTRL+ALT+I (інкрементується на задане значення, що задається при першому виклику функції). Використовуючи гарячі клавіші, дані легко можна послідовно інкрементувати і вставити в велике число записів.

Див. також:

 Приклади групової заміни значення поля

 Пошук та заміна тексту

 Групові операції з текстовими полями