Можна виконувати операції над вмістом текстових полів відкритого набору даних (якщо він в режимі редагування):

Змінити регістр символів Всі символи в усіх записах вибраних полів змінюються на нижній або верхній регістр
1-й символ ПРОПИСНИЙ Перший символ в полі переводиться до верхнього регістру
Перші Букви Прописні Перші літери кожного слова в полі переводяться в верхній регістр
Відсікання пробілів Відсікаються ведучі та хвостові пробіли (а також управляючі символи) в усіх записах вибраних полів
Додати префікс Додається текстова константа на початку тексту
Додати суфікс Додається текстова константа в кінці тексту
Замінити текст Заміна однакових текстових фрагментів на інший текст

Ці функції викликаються подвійним клацанням на відповідному стовпчику або з меню Інструменти | Групові операції з текстовими даними.

В Database Tour Pro ці функції можуть також бути виконані через командний рядок.

Див. також:

 Параметри запуску Database Tour

 Пошук та заміна тексту

 Групова зміна значень поля