Області пошуку

Ви можете шукати текст як у базі даних (наприклад, у списку об'єктів бази даних або в наборі даних), так і в елементах інтерфейсу програми таких як конструктор звітів, попередній перегляд звітів, текст у вікнах SQL, редакторі BLOB-полів, а також серед полів та індексів вибраної таблиці.

В залежності від вибраної області пошуку можуть бути різні способи активації функціоналу пошуку/заміни. Використовуйте елементи з меню Пошук, контекстного меню даної області, відповідні кнопки або натискання комбінацій Ctrl+F / Ctrl + H (Ctrl + R).

Виберіть Пошук | Повторний пошук або натисніть F3 для пошуку тексту, що шукався попереднього разу, від поточної позиції курсора.

Пошук в списку об'єктів бази даних

Активуйте потрібний список об'єктів (наприклад, вибором якогось елементу з нього), потім наберіть на клавіатурі перші літери назви об'єкту і натисніть Enter. Можна також використовувати відп. пункт з меню Пошук.

Пошук в конструкторі звітів

Відкрийте конструктор звітів. Використовуйте відповідну кнопку або пункт меню для пошуку тексту серед всіх текстових компонентів звіту.

Пошук в попередньому перегляді звітів

Відкрийте попередній перегляд звіту. Використовуйте відповідну кнопку для пошуку тексту серед всіх текстових компонентів поточної сторінки згенерованого звіту.

Пошук в списку полів або індексів

Станьте на відповідну закладку вибраної таблиці та використовуйте меню Пошук або відповідну кнопку для пошуку поля або індексу по його назві.

Пошук та заміна тексту в тексті SQL

Активуйте відповідне вікно SQL. Якщо у цьому вікні присутній також відкритий набір даних, впевніться, що активним є саме поле з текстом SQL. Потім використовуйте відповідні пункти меню з головного або контекстного меню для пошуку.

Пошук та заміна тексту в редакторі BLOB-полів

Відкрийте набір даних з полями BLOB (сумісними з текстом) і потім відкрийте потрібне поле BLOB у редакторі BLOB-полів. Впевніться, що ви вибрали коректну закладку. Потім використовуйте відповідні пункти меню з головного або контекстного меню для пошуку.

Пошук у вікні виводу SQL

Деякі бази даних (напр., Oracle) дозволяють відправляти повідомлення з процедур бази даних та анонімних блоків SQL. Ви можете бачити ці повідомлення в Database Tour на закладці Вивід вікна SQL. Якщо перейти на закладку Вивід, там також можна робити пошук тексту.

Пошук та заміна тексту в табличних даних

Є 2 різновидності пошуку:

1. Пошук на перше співпадіння. Знаходить у поточному стовпчику таблиці лише найперший текст, що задовольняє умові пошуку, проте цей пошук більш швидкий.

Перед пошуком необхідно ввести текст для пошуку у відповідному полі над таблицею і натиснути Enter або двічі клацнути мишкою це поле. Контекстне меню даного поля містить 2 опції швидкого пошуку.

Цей вид пошуку має обмеження: при пошуку в числових полях шукається лише текст, повністю співпадаючий з усім текстом в полі, підстрочки не шукаються; при пошуку в текстових полях шукається лише текст, повністю співпадаючий з усім текстом в полі або текст, співпадаючий з початковою частиною поля (якщо відповідну опції швидкого пошуку включено).

2. Розширений пошук. Повільніший, але має більше різних опцій, а також дозволяє замінювати знайдений текст. Реалізується в меню Пошук або в контекстному меню таблиці.

Після групової заміни (тобто якщо ви клікнули Замінити все) програма видасть вам кількість замінених фрагментів тексту.

Заміну в базі даних можна також виконати через командну строчку (утиліти роботи з даними полів).

Зауваження:

1) Функції пошуку та заміни використовуються лише для полів, які можна представити у текстовому вигляді. Для автоінкрементних полів проводиться лише пошук.

2) Функція заміни активна тільки тоді, коли відповідний набір даних відкрито в режимі редагування.

3) Іноді може трапитися, що при виконанні функції Замінити все не весь шуканий текст замінюється. Це може бути в таких випадках (намагайтесь уникати подібних ситуацій):

- В таблицях, якщо поля з поточного індексу використовуються в пошуку. Причина: при заміні тексту в полях поточного індексу може змінитися положення поточного запису і, оскільки пошук йде в одному напрямку, деякі записи можуть випасти з пошуку.

- У відфільтрованих таблицях і запитах, якщо текст для заміни порушує умови фільтрації. Наприклад, таблиця відфільтрована за умовою tax=25, а ви хочете замінити всі значення 25 в полі tax на значення, відмінне від 25.

Опис опцій пошуку

Текст. Текст для пошуку.

Замінити. Текст для заміни. Лише для функціоналу заміни тексту.

Поля. Вкажіть, шукати у всіх полях набору даних чи лише у вказаному полі. Лише для пошуку/заміни в наборах даних.

Напрямок. Вкажіть напрямок пошук - вперед або назад.

Область пошуку. Вкажіть, чи шукати у всьому наборі даних чи лише в області від поточної позиції курсора.

З ураховуванням регістру символів. Увімкніть цю опцію для пошуку з розрізненням регістру символів.

Лише цілі слова. Увімкніть цю опцію для пошуку лише слів. При вимкненій опції в результатах пошуку можуть бути також частини слів.

Запитувати про заміну. Лише для функціоналу заміни тексту. Увімкніть цю опцію для запиту згоди на заміни кожного знайденого фрагменту. При вимкненій опції знайдені фрагменти будуть замінені автоматично.

Див. також:

 Параметри запуску Database Tour

 Групова зміна значень поля

 Групові операції з текстовими полями