Кожна база даних складається з об'єктів. Базовим об'єктом бази даних, спільним для всіх типів реляційних баз даних, є таблиця з даними. Крім таблиць, база даних может містити і інші об'єкти.

Кожен тип баз даних має свій набір об'єктів. Наприклад, база даних з текстовими таблицями складається з файлів з даними (текстових і CSV) і файлів зі схемами, які описують структуру полів файлів з даними; бази даних dBase складаються з файлів таблиць, індексів та даних BLOB; бази даних Oracle складаються з таблиць, представлень, збережених процедур, трігерів і багатьох інших типів об'єктів.

Навігатор об'єктів бази даних

Database Tour має інструмент Навігатор об'єктів, який показує списки об'єктів бази даних на різних закладках (в залежності від типу об'єктів). Навігатор об'єктів розташовано в лівій частині головного вікна; якщо його не видно, використовуйте меню Інструменти | Навігатор об'єктів.

Щоб відфільтрувати об'єкти в списку, введіть маску в полі над списком і натисніть Enter або клацніть кнопку Застосувати фільтр. В масках символ * заміняє будь-яку кількість символів (в т.ч. 0), символ ? заміняє будь-який один символ; діапазон символів в квадратних дужках ([]) заміняє всі символи з діапазону; наприклад, [A-Za-z] заміняє всі латинські символи як у верхньому, так і нижньому регістрах. Щоб фідмінити фільтрацію, натисніть Escape (якщо фокус знаходиться в полі маски) або клацніть кнопку Застосувати фільтр повторно. Маски чутливі до регістру.

Об'єкти баз даних, що основані на фізичних теках (dBase, Paradox, текстові і т.д.) читаються з файлів папки; об'єкти серверних баз даних читаються з метаданих цієї бази даних, які знаходяться в так званих "системних таблицях". Системні таблиці та інші системні об'єкти серверних баз даних також можна бачити в Навігаторі об'єктів, якщо вибрати відповідну опцію його контекстного меню.

Будь-який список об'єктів з Навігатора об'єктів можна скопіювати в буфер, зберегти в файл або роздрукувати, використовуючи команди з його контекстного меню.

В контекстому меню Навігатора об'єктів є можливість виводу дерева структури бази даних, яке включає таблиці, їх поля та індекси.

Можна працювати як з одним об'єктом (режим по замовчанню), так і з групою об'єктів. Для роботи з одним об'єктом просто виділіть його в Навігаторі об'єктів або виберіть дію з контекстного меню Навігатора об'єктів. Для роботою з групою об'єктів виберіть опцію Множинний вибір з контекстного меню Навігатора об'єктів, потім виділіть потрібні об'єкти і виберіть дію (в основному з контекстного меню Навігатора об'єктів); для повернення в режим роботи з одним об'єктом, виберіть опцію Множинний вибір знову або закрийте базу даних. Зауважте, що набір дій, які можна виконати з одним об'єктом, набагато більший за набір дій, які можна виконати з групою об'єктів.

Крім контекстного меню Навігатора об'єктів, з групою об'єктів працюють кнопки Навігатора об'єктів, а також функції експорту таблиць.

При виборі одного об'єкта в списку об'єктів справа від Навігатора об'єктів відкриється окреме вікно. Це вікно складається з кількох закладок; для більшості об'єктів баз даних є такі закладки: Загальні (тут перелічуються загальні властивості об'єкта), Скрипт (тут показуються вирази DDL для об'єкта); деякі об'єкти (наприклад, таблиці) можуть мати додаткові закладки. Увага: повнота і точність інформації, що міститься на даних закладках, залежить від використовуваних движка бази даних та типу бази даних.

Зауваження

Не всі типи об'єктів баз даних підтримуються поточною версією Database Tour. Набір підтримуваних типів об'єктів баз даних залежить від типу бази даних. Наприклад, Database Tour працює з таблицями баз даних dBase, Paradox, FoxPro, MySQL, таблицями і схемами в текстових базах даних, майже всіма типами об'єктів в базах даних Oracle, PostgreSQL, Interbase, Firebird, кількома типами об'єктів в базах даних SQL Server. Набір підтримуваних типів об'єктів баз даних постійно розширюється, але по зрозумілим причинам ніколи не зможе бути всеохоплюючим.

Див. також:

 Перегляд / редагування структури таблиць

 DDL для об'єктів бази даних