Кожна база даних складається з об'єктів. Базовим об'єктом бази даних, спільним для всіх типів реляційних баз даних, є таблиця з даними. Крім таблиць, база даних может містити і інші об'єкти.

Кожен тип баз даних має свій набір об'єктів. Наприклад, база даних з текстовими таблицями складається з файлів з даними (текстових і CSV) і файлів зі схемами, які описують структуру полів файлів з даними; бази даних dBase складаються з файлів таблиць, індексів та даних BLOB; бази даних Oracle складаються з таблиць, представлень, збережених процедур, тригерів і багатьох інших типів об'єктів.

Навігатор об'єктів бази даних

Database Tour має інструмент Навігатор об'єктів, який показує списки об'єктів бази даних на різних закладках (в залежності від типу об'єктів). Навігатор об'єктів розташовано в лівій частині головного вікна; якщо його не видно, використовуйте меню Інструменти | Навігатор об'єктів.

Вигляд навігатора залежить від типу бази даних. Ось як він виглядає, наприклад, для баз даних PostgreSQL:

Навігатор об'єктів в базі даних PostgreSQL

Щоб відфільтрувати об'єкти в списку, введіть маску в полі над списком і натисніть Enter або клацніть кнопку Застосувати фільтр. В масках символ * заміняє будь-яку кількість символів (в т.ч. 0), символ ? заміняє будь-який один символ; діапазон символів в квадратних дужках ([]) заміняє всі символи з діапазону; наприклад, [A-Za-z] заміняє всі латинські символи як у верхньому, так і нижньому регістрах. Щоб відмінити фільтрацію, натисніть Escape (якщо фокус знаходиться в полі маски) або клацніть кнопку Застосувати фільтр повторно. Маски чутливі до регістру.

Об'єкти баз даних, що основані на фізичних теках (dBase, Paradox, текстові і т.д.) читаються з файлів теки; об'єкти серверних баз даних читаються з метаданих цієї бази даних, які знаходяться в так званих "системних таблицях". Системні таблиці та інші системні об'єкти серверних баз даних також можна бачити в Навігаторі об'єктів, якщо вибрати відповідну опцію його контекстного меню.

Будь-який список об'єктів з Навігатора об'єктів можна скопіювати в буфер, зберегти в файл або роздрукувати, використовуючи команди з його контекстного меню.

В контекстному меню Навігатора об'єктів є можливість виводу дерева структури бази даних, яке включає таблиці, їх хеми (якщо є) та поля.

Можна працювати як з одним об'єктом (режим по замовчанню), так і з групою об'єктів. Для роботи з одним об'єктом просто виділіть його в Навігаторі об'єктів або виберіть дію з контекстного меню Навігатора об'єктів. Для роботою з групою об'єктів виберіть опцію Множинний вибір з контекстного меню Навігатора об'єктів, потім виділіть потрібні об'єкти і виберіть дію (в основному з контекстного меню Навігатора об'єктів); для повернення в режим роботи з одним об'єктом, виберіть опцію Множинний вибір знову або закрийте базу даних. Зауважте, що набір дій, які можна виконати з одним об'єктом, набагато більший за набір дій, які можна виконати з групою об'єктів.

Крім контекстного меню Навігатора об'єктів, з групою об'єктів працюють кнопки Навігатора об'єктів, а також функції експорту таблиць.

При виборі одного об'єкта в списку об'єктів справа від Навігатора об'єктів відкриється окреме вікно. Це вікно складається з кількох закладок; для більшості об'єктів баз даних є такі закладки: Загальні (тут перелічуються загальні властивості об'єкта), Скрипт (тут показуються вирази DDL для об'єкта); деякі об'єкти (наприклад, таблиці) можуть мати додаткові закладки. Увага: повнота і точність інформації, що міститься на даних закладках, залежить від використовуваних движка бази даних та типу бази даних.

Підтримувані об'єкти баз даних

Не всі типи об'єктів баз даних підтримуються поточною версією Database Tour. Набір підтримуваних типів об'єктів баз даних залежить від типу бази даних. Наприклад, Database Tour працює з таблицями баз даних dBase, Paradox, FoxPro, MySQL, таблицями і схемами в текстових базах даних, майже всіма типами об'єктів в базах даних Oracle, PostgreSQL, Interbase, Firebird, кількома типами об'єктів в базах даних SQL Server. Набір підтримуваних типів об'єктів баз даних постійно розширюється, але по зрозумілим причинам ніколи не зможе бути всеохоплюючим. Нижче наведено список підтримуваних в поточній версії Database Tour об'єктів баз даних.

Таблиці

Підтримуються для всіх типів баз даних. Список таблиць Database Tour може включати:

Ви можете розрізняти ці типи таблиць за їх іконками та сортуванням списку таблиць за типом.

Послідовності (Sequences / Generators)

Database Tour може працювати з послідовностями в базах даних Oracle, PostgreSQL, Firebird та Interbase.

Схеми

В текстових та CSV базах даних, відкритих через ADO або BDE, є файлові схеми, що містять структуру таблиць; Database Tour показує їх як окремий тип об'єктів та дозволяє редагувати напряму в програмі.

В базах даних вищого рівня типу Oracle, PostgreSQL і т.п. є схеми, що представляють колекції об'єктів; Database Tour не містить окремого списку таких схем, але назви схем зазвичай вкючаються в імена об'єктів, що є частинами цих колекцій.

Процедури

Database Tour працює з процедурами в базах даних Oracle, PostgreSQL, SQL Server, Firebird, Interbase.

Функції

Database Tour працює з функціями в базах даних Oracle, PostgreSQL, SQL Server, Firebird, Interbase. Агрегатні функції PostgreSQL (див. нижче) показуються в окремому списку.

Агрегати

Агрегати - це спеціальний тип функцій. Database Tour працює з агрегатами в базах даних PostgreSQL.

Тригери

Database Tour підтримує тригери в базах даних Oracle, PostgreSQL, Firebird, Interbase.

Пакети та тіла пакетів

Database Tour підтримує пакети в базах даних Oracle. І пакети, і їх тіла доступні зі списку пакетів; немає окремого списку тіл.

Типи та тіла типів

Database Tour підтримує типи в базах даних Oracle. І типи, і їх тіла доступні зі списку типів; немає окремого списку тіл.

Джерела Java

Database Tour підтримує джерела Java в базах даних Oracle.

Лінки до віддалених баз (Database Links / Foreign Servers)

Database Tour працює з посиланнями до віддалених баз в базах даних Oracle та PostgreSQL.

Завдання

Database Tour може працювати з деякими типами завдань в базах даних Oracle та PostgreSQL.

В базах Oracle Database Tour наразі підтримує:

В базах PostgreSQL, Database Tour наразі підтримує:

Користувачі

Database Tour працює з користувачами в базах даних Oracle, PostgreSQL, MySQL.

Ролі

Database Tour працює з ролями в базах даних Oracle, PostgreSQL, Firebird, Interbase.

Профілі

Database Tour працює з профілями в базах даних Oracle.

Директорії

Database Tour працює з директоріями в базах даних Oracle.

Публікації

Database Tour працює з публікаціями в базах даних PostgreSQL.

Підписки

Database Tour працює з підписками в базах даних PostgreSQL.

Розширення

Database Tour працює з розширеннями в базах даних PostgreSQL. Список розширень містить всі доступні роширення і виділяє серед них ті, що вже встановлені.

Виключення

Database Tour працює з виключеннями в базах даних Firebird та Interbase.

Інші об'єкти

Якщо навіть деякі типи об'єктів не показуються в інтерфесі Database Tour, ви все одно можете працювати з ними за допомогою SQL.

Див. також:

 Перегляд / редагування структури таблиць

 DDL для об'єктів бази даних