Використовуйте дублювання для швидкого створення копії вибраної таблиці (або іншого об'єкта бази даних). Копія буде розміщена в тій самій базі даних, що і оригінал. Якщо вам потрібно створити копію таблиці у зовнішній базі даних, використовуйте експортування даних натомість.

Як дублювати об'єкт бази даних

Щоб зробити дублікат вибраної таблиці, виберіть Таблиця | Дублювати... або клацніть відповідну кнопку над списком таблиць (останній варіант доступний лише якщо Навігатор об'єктів видимий.

Для клонування об'єкту іншого типу, виберіть цей об'єкт у відповідному списку об'єктів та клікніть кнопку Дублювати над цим списком або виберіть Дублювати... із контекстного меню списка. Впевніться, що Навігатор об'єктів видимий.

Повний набір можливих опцій клонування залежить від типу бази даних (тобто dBase, Oracle, Firebird і т.д.) та типу вибраного об'єкта (таблиця, представлення, збережена процедура і т.п.). Наприклад, при копіюванні таблиці ви можете вказати, чи створювати лише пусту копію, чи копіювати також і дані; для деяких типів баз даних можна копіювати також індекси та табличні обмеження, а також привілеї та описи. Для представлень (views) можна створити клон як інше представлення або ж як звичайну таблицю, копіюючи структуру та (за бажанням) дані.

В якості альтернативи дублювання таблиць можна використовувати експортування даних до цієї ж бази даних. Цей спосіб дає можливість модифікувати цільову структуру, описи і т.д.

Клонування таблиці в базі даних PostgreSQL:

Клонування таблиці в Database Tour

Опції дублювання об'єкта бази даних

Ім'я дублікатаВкажіть унікальне ім'я для нового об'єкта бази даних.
ДіяВкажіть, чи виконувати пакет команд по створенню дубліката відразу чи лише згенерувати код SQL натомість. В останньому випадку ви зможете відредагувати згенерований програмою код перед застосуванням команд.
Приймач данихЛише для представлень та зовнішніх таблиць. Вкажіть, чи створювати копію як звичайну таблицю, чи зберегти початковий тип об'єкта.
Включити партиціїМає сенс лише для партиціонованих таблиць PostgreSQL. Вкажіть, чи дублювати табличні партиції (якщо є). В базах даних PostgreSQL (версії 10 та вище), табличні партиції можна розглядати або як окремі таблиці, або як частини партиціонованої таблиці. Якщо ви хочете склонувати партиції разом із їх батьківською таблицею, увімкніть цей параметр; але зауважте, що це може бути небажаним, наприклад, коли ви створюєте порожній клон партиціонованої таблиці.
Включити привілеїВкажіть, чи дублювати привілеї доступу до об'єкта. Не всі бази даних підтримують привілеї доступу.
Включити коментаріВкажіть, чи дублювати коментарі до об'єкта. Не всі бази даних підтримують коментарі для об'єктів бази даних.
Включити даніЛише для таблиць. Вкажіть, чи копіювати в нову таблицю дані з вихідної таблиці.
Включити первинний ключЛише для таблиць. Вкажіть, чи дублювати первинний ключ таблиці. Для іменованого ключа Database Tour конструює нове унікальне ім'я, виходячи з імені нової таблиці.
Включити індексиЛише для таблиць. Вкажіть, чи дублювати табличні індекси. Database Tour конструює нові унікальні імена для індексів, виходячи з імені нової таблиці
Включити зовнішні ключіЛише для таблиць. Вкажіть, чи дублювати зовнішні ключі таблиці. Для іменованих ключів Database Tour конструює нові унікальні імена, виходячи з імені нової таблиці.
Включити обмеженняЛише для таблиць. Вкажіть, чи дублювати табличні обмеження (constraints), крім первинних та зовнішніх ключів. Для іменованих обмежень Database Tour конструює нові унікальні імена, виходячи з імені нової таблиці.

Зауваження

  1. Дублювання великої таблиці із ввімкненою опцією Включати дані може зайняти певний час.
  2. Для локальних підключень BDE дублювання виконується засобами BDE; при цьому всі дочірні файли (індексні і т.д.) також дублються.
  3. В деяких випадках для дублювання необхідно, щоб відповідна таблиця була відкрита в режимі редагування даних (тобто ви повинні перейти на закладку Дані і клацнути відповідну кнопку).
  4. Database Tour наразі підтримує клонування табличних індексів та обмежень не для всіх типів баз даних.

Див. також:

 Експорт даних