Для експорту даних з відкритої бази даних використовуйте кнопку Експорт або відповідний пункт з меню Інструменти.

Можна експортувати дані з відкритого набору даних, групи відкритих наборів даних або з кількох відкритих таблиць за раз.

Експорт даних з відкритого набору даних

Відкрийте набір даних (таблицю або запит). Впевніться, що знаходитесь на закладці Дані (для таблиці) або Результат (для запиту). Потім або клацніть кнопку Експорт, натисніть Ctrl+E або виберіть меню Інструменти | Експорт даних | Поточний набір даних....

Експорт даних з кількох відкритих наборів даних за раз

Відкрийте кілька наборів даних (таблиць та/або запитів SQL). Потім натисніть Shift+Ctrl+E або виберіть меню Інструменти | Експорт даних | Відкриті набори даних....

Експорт даних з кількох виділених таблиць за раз

Впевніться, що Навігатор об'єктів видно. В Навігаторі об'єктів перейдіть на закладку Таблиці. Клацніть правою кнопкою список таблиць і впевніться, що опція Множинний вибір з контекстного меню вибрана. Виділіть потрібні таблиці зі списку. Потім клацніть кнопку Експорт або виберіть меню Інструменти | Експорт даних | Вибрані таблиці....

Після того, як ви клацнули кнопку Експорт, з'явиться вікно діалогу Експорт. Виберіть потрібний формат експорту та опції експорту (див. нижче) і клацніть відповідну кнопку для запуску процедури експорту, після чого дані буде експортовано до вказаної цілі (цілей).

Нижче описано всі цільові формати та можливі опції експорту. Щоб відкрити інформацію про певний цільовий формат, клікніть відповідний '+'.

Опції експорту

Формати призначення та опції, специфічні для форматів

Text / CSV

Використовуйте цей формат для експорту даних до звичайного текстового файлу, включаючи CSV (comma separated values - розділені комами значення). Експорт робиться движком Database Tour з безпосереднім доступом до файлу, тому є досить швидким.

Специфічні опції:

Файл - при експорті даних з однієї таблиці або запиту SQL вкажіть назву файлу, до якого експортувати дані.
Тека - при експорті даних групи таблиць (багатотабличний експорт) вкажіть теку, до якої будуть експортуватися дані. Кожна таблиця буде експортуватися до окремого файлу вказаної теки; назви файлів можна вказати в налаштуваннях відповідності таблиць.

Схема - вкажіть схему експорту:

Стандартна

Дані експортуються до одного вихідного файлу (без файлу схеми).

ADO

Дані експортуються до одного файлу, а схема (опис структури файлу даних) зберігається в окремому файлі Schema.ini, який розташованій в теці файлу даних і є спільним для всіх файлів такого ж типу в цій теці. Формат файлу схеми сумісний із специфікацією Microsoft Data Access Components (MDAC), тому створені таким чином вихідні файли можуть бути коректно відкриті будь-якою програмою, що працює через ADO, в т.ч. Database Tour.

Примітки
Файл схеми не створюється при експорті до буферу обміну.

BDE

Дані експортуються до одного файлу, а схема (опис структури файлу даних) зберігається в окремому файлі file_name.sch, де file_name - назва вихідного файлу без розширення. Формат файлу схеми сумісний із специфікацією Borland Database Engine (BDE), тому створені таким чином вихідні файли можуть бути коректно відкриті будь-якою програмою, що працює через BDE, в т.ч. Database Tour.

Примітки
Файл схеми не створюється при експорті до буферу обміну.

Розділювач полів - вкажіть символ, що буде використовуватися в якості розділювача полів у вихідному файлі. Якщо вказано 'Немає', розділювача не буде, а поля у вихідному файлі матимуть фіксовану ширину, при цьому ті значення полів, що коротші від ширини поля, будуть доповнені ззаду пробілами.
Обмежувач полів - вкажіть символ, що буде використовуватися в якості обмежувача полів у вихідному файлі. Ним обрамляються дані поля, якщо поле містить розділювач полів або обмежувач полів, та якщо експортується більше ніж одне поле. Якщо дані певного поля містять в собі обмежувачі полів, то кожен з них представляється парою таких символів. Ця опція ігнорується для фіксованого формату.
Включати мемо-поля - вкажіть, чи включати вміст полів типу MEMO при експорті; при виключеній опції замість вмісту поля буде використовуватися константа, що описує тип поля. Поля MEMO можуть містити багато тексту, тому їх включення для даного формату експорту може суттєво вплинути на якість експорту, особливо якщо текст містить розділювачі полів або рядків або інші спеціальні символи.
З заголовками колонок - вкажіть, чи включати заголовки колонок при експорті. Ігнорується для схеми BDE.
Розмежувати всі поля - вкажіть, чи слід розмежувати всі поля при експорті. Використання цієї опції призведе до обрамлення обмежувачем полів даних всіх полів, якщо експортується більше ніж одне поле. Ця опція ігнорується для фіксованого формату.
Обрізати кінцеві пробіли - вкажіть, чи обрізати кінцеві пробіли та керуючі символи при експорті. Має значення лише для даних з полів типу varchar або char. Використання цієї опції дозволяє вилучити непотрібні дані і таким чином зменшити об'єм експортованих даних, покращити вигляд для деяких форматів призначення і т.д.
Розрив рядка - вкажіть вид розриву рядка; якщо вкажете Windows, то кожен рядок файлу буде завершуватися символом переводу каретки та символом нового рядка (CR+LF); якщо вкажете Mac - завершувати рядок буде символ переводу каретки (CR); інакше буде задіяно стиль Unix (LF).
Кодування - вкажіть кодування цільового файлу.
BOM - вкажіть, чи включати BOM (byte order mark) для кодування Unicode.

Режим експорту - вкажіть режим експорту

REPLACE+INSERT

Цільовий об'єкт вилучається (якщо існує), потім створюється заново і виконується вставка записів в нього.

CREATE_OR_REPLACE

Створюється пустий цільовий об'єкт відповідної структури; в разі існування цільовий об'єкт перезаписується.

APPEND

Записи додаються до цільового об'єкта, наявні записи залишаються. Якщо цільовий об'єкт не існує, він створюється.

Примітки
Формат та структура полів повинні бути сумісні з наявним цільовим об'єктом.

Попереджувати про перезапис або вилучення - вкажіть, чи видавати попередження користувачу перед перезаписом наявного цільового об'єкту для режимів експорту REPLACE+INSERT та CREATE_OR_REPLACE.

JSON

Excel (XLS)

Excel (XLSX)

Excel (на основі XML)

HTML

XML

dBase

RTF

PDF

SYLK

Excel (OLE)

Word (OLE)

Скрипт SQL

База даних

Власний

Додаткові опції експорту

Обмежити кількість записів до

Вкажіть максимальну кількість записів для експорту. Якщо не вказано або менше 1, всі записи із вказаного діапазону записів будуть експортовані. Якщо потрібно просто створити файл (таблицю) без даних, використовуйте відповідний Режим експорту.

Записів на строчку

Вкажіть кількість записів з бази-джерела, які потрібно помістити на один рядок цільового файлу. Наприклад, якщо вказати 2, дані з джерела будуть поміщені в цільовому файлі наступним чином:

Джерело Ціль
Col1 Col2   Col1 Col2 Col1 Col2
cell1 cell2 cell1 cell2 cell3 cell4
cell3 cell4   cell5 cell6 cell7 cell8
cell5 cell6          
cell7 cell8          

Ця опція корисна, якщо джерело має невелику кількість колонок (полів) і велику кількість записів. Використовуючи її, можна заповнити цільову площу більш оптимально.

Зауваження
Цю опцію не можна застосовувати до наступних цільових форматів: XML, dBase, PDF, SYLK та База даних.

Діапазон записів

Вкажіть діапазон записів для експорту:

Вся таблиця - експортується вся таблиця
Лише вибрані записи - експортуються лише вибрані записи. Для вибору записів клацніть відповідну кнопку і виділіть потрібні записи за допомогою клавіш-стрілок, Shift та Ctrl.
Від поточного запису до останнього - експортуються всі записи від поточного до останнього

Зауваження
Деякі діапазони записів можуть використовуватися лише для певних цільових форматів або лише в комбінації з певними іншими опціями.

Діапазон колонок

Вкажіть діапазон колонок для експорту:

Всі колонки - експортуються всі колонки (включаючи колонки, що були тимчасово сховані користувачем)
Лише вибрані колонки - експортується лише вибрана (поточна) колонка
Видимі колонки - експортуються лише видимі колонки

Зауваження
Деякі діапазони колонок можуть використовуватися лише для певних цільових форматів або лише в комбінації з певними іншими опціями.

Відповідність полів / таблиць

Відповідність полів (доступно при експорті однієї таблиці або запиту)

Вкажіть відповідність полів джерело-ціль. Ліва колонка містить список полів джерела або динамічних виразів, середня - відповідний список полів цілі. Права колонка може бути заповнена формулами для визначення шляху до цільового файлу. Для кожного елементу джерела потрібно заповнити або цільове поле, або формулу цільового файлу, або і те, і інше.

Якщо задано формулу цільового файлу, дані відповідного поля джерела буде експортовано до окремих файлів, що особливо зручно для полів BLOB/CLOB. Переконайтеся, що вираз (формула) повертає унікальну назву файлу, наприклад:

vle_expr(extract_file_path(target_file_name(1)) + 'notes' + to_string(dataset_field_val(1, 'PaymentId')) + '.txt')

(тут ми використовуємо значення унікально поля PaymentId, щоб забезпечити унікальність імені файлу для кожного запису)

Увага! Немає попередження про перезапис для цих файлів.

При використанні динамічного виразу замість назви поля джерела, вираз повинен декларуватися як параметр макросу vle_expr, тобто в дужках після ключового слова vle_expr - це вкаже програмі, що мається на увазі вираз, а не назва поля.

Налаштування відповідності полів може бути збережено до або завантажено з файлу відповідності полів. Використовуйте файли відповідності полів при необхідності вжити одні і ті ж самі відповідності полів більше одного разу.

Якщо пропустити цей крок, список колонок (полів) джерела і відповідний йому список полів цілі визначається автоматично відповідно до вибраного цільового формату та опцій. Автоматичне визначення назв цільових полів може бути небажаним, наприклад, при використанні режима експорту Append і якщо цільовий об'єкт (таблиця або файл) вже існує.

Зауваження
1. Ручне налаштування відповідності полів недоступно при експорті групи таблиць. В цьому випадку відповідність полів для кожної таблиці будується автоматично програмою, використовуючи назви з джерела і (по можливості) правила іменування в цільовій базі даних чи файловій системі.
2. Після ручного налаштування відповідності полів, якщо ви повернетеся до попереднього кроку і зміните джерело або інші важливі опції експорту, ваші зміни буде анульовано і відновлено відповідність полів за замовчанням.

Відповідність таблиць (доступно при одночасному експорті з кількох таблиць)

Вкажіть відповідність таблиць джерело-ціль.

Налаштування відповідності таблиць може бути збережено до або завантажено з файлу відповідності таблиць. Використовуйте файли відповідності таблиць при необхідності вжити одні і ті ж самі відповідності таблиць більше одного разу.

Якщо пропустити цей крок, відповідність таблиць будується автоматично програмою, використовуючи назви з джерела і (по можливості) правила іменування в цільовій базі даних чи файловій системі.

Зауваження
1. Відповідності таблиць можуть мати різні цільові атрибути для різних форматів експорту, наприклад, для формату HTML доступний атрибут заголовок документу. В залежності від поточного контексту програми деякі цільові атрибути заповнюються автоматично і не можуть бути змінені вручну.
2. Після ручного налаштування відповідності таблиць, якщо ви повернетеся до попереднього кроку і зміните джерело або інші важливі опції експорту, ваші зміни буде анульовано і відновлено відповідність полів за замовчанням.

Доступні цільові атрибути

Target Table

Для цільового формату База даних вказує назву таблиці, до якої будуть експортуватися дані. Для цільового формату SQL вказує назву таблиці, що буде використовуватися в згенерованих командах SQL.

Цільові формати: База даних, SQL

Target File

Назва файлу, до якого будуть експортуватися дані.

Цільові формати: Всі, крім База даних

Record Log File

Назва файлу, до якого буде записуватися журнал експортованих записів.

Цільові формати: Всі

Bad Record Log File

Назва файлу, до якого буде записуватися журнал помилкових записів.

Цільові формати: Всі

Document Title

Текст, що буде розміщено в тегу Title документа HTML.

Цільові формати: HTML

Table Id

Текст, що буде розміщено в атрибуті id тегу Table документа HTML.

Цільові формати: HTML

Table Title

Текст, що буде розміщено над табличними даними в цільовому документі.

Цільові формати: HTML, RTF, Excel (XLSX), Excel (на основі XML)

Step No

Поточний крок експорту.

Цільові формати: HTML

Логи та обробка помилок

Цей етап можу бути пропущено.

Лог детального рівня

Файл журналу - Вказує ім'я файлу для запису журналу експорту детального рівня. Доступно при експорті однієї таблиці або запиту.

Вираз журналу - Вказує вираз, результат якого буде записано до файлу журналу для кожного експортованого запису джерела.

Доповнювати лог - Вказує, що файл журналу повинен записуватися в кінець файлу із збереженням попереднього вмісту файлу. Якщо цю опцію вимкнено, наявний журнал буде перезаписано.

Лог помилок детального рівня

Файл журналу - Вказує ім'я файлу для запису журналу помилок детального рівня. Доступно при експорті однієї таблиці або запиту.

Вираз журналу - Вказує вираз, результат якого буде записано до файлу журналу для кожного екпортованого запису джерела.

Доповнювати лог - Вказує, що файл журналу повинен записуватися в кінець файлу із збереженням попереднього вмісту файлу. Якщо цю опцію вимкнено, наявний журнал буде перезаписано.

Обробка помилок

При помилці - Вказує дію, яка повинна відбуватися при виникненні помилки експорту. Можливі значення:

Зупинити

Експорт переривається при виникненні помилки.

Зупинити при критичній кількості помилок

Експорт переривається при досягненні критичної кількості помилок. Працює лише для помилок на рівні запису таблиці.

Запитати

При виникненні помилки показується діалог, що дозволяє користувачу продовжити або перервати експорт. Працює лише для помилок на рівні запису таблиці та помилок створення цільового файлу.

Ігнорувати

При виникненні помилки вона ігнорується і процес продовжується з наступного запису (або наступної таблиці, якщо помилка сталася на рівні таблиці при багатотабличному експорті). Не рекомендується.

Пропустити таблицю

При виникненні помилки поточна таблиця джерела пропускається і процес продовжується з наступної таблиці. Тільки для багатотабличного експорту.

Значення за замовчанням: Зупинити.

Критична кількість помилок - Вказує критичну кількість помилок, по досягненні якої експорт зупиняється (при відповідній опції обробки помилок).

Опції графічного інтерфейсу

Закрити це вікно після натиснення Експортувати

При виборі цієї опції діалог експорту буде закрито відразу після натиснення кнопки Експортувати; інакше діалого експорту залишатиметься відкритим навіть після завершення операції експорту і можна буде швидко змінити деякі опції і повторити дію. Ця опція доступна лише при експорті з однієї таблиці.

Відкрити ціль після успішного експорту

При виборі цієї опції, якщо операція експорту завершилася успішно, ціль відкривається програмним забезпеченням за замовчанням для даного типу цілі.

Див. також:

 Мовні драйвери BDE

 Параметри запуску Database Tour

 Копіювання даних в буфер

 Перетягування / імпорт файлів

 Імпорт даних

 Сортування даних

 Дублювання таблиць

 Експорт до HTML з використанням шаблона

 Движок виразів