Використовуйте цей формат для експорту даних до звичайного текстового формату, включаючи CSV (comma separated values - розділені комами значення). Експорт робиться движком Database Tour з безпосереднім доступом до файлу, тому є досить швидким.

Ви можете експортувати дані до текстового формату чи формату CSV або з інтерфейсу Database Tour, або з командного рядка.

При експортуванні з інтерфейсу перемкніться на закладку Текст / CSV діалогу Експорт. Якщо ця закладка не видима, клікніть кнопку Вибрані формати експорту у правому верхньому кутку вікна і впевніться, що відповідний формат вибрано.

Експортування даних до тестового формату

Специфічні для даного формату опції

Файл - при експорті даних з однієї таблиці або запиту SQL вкажіть назву файлу, до якого експортувати дані. Ця опція недоступна при експортуванні даних до буферу обміну.
Тека - при експорті даних групи таблиць (багатотабличний експорт) вкажіть теку, до якої будуть експортуватися дані. Кожна таблиця буде експортуватися до окремого файлу вказаної теки; назви файлів можна вказати в налаштуваннях відповідності таблиць. Ця опція недоступна при експортуванні даних до буферу обміну.

Схема - вкажіть схему експорту:

Стандартна

Дані експортуються до одного вихідного файлу (без файлу схеми).

ADO

Дані експортуються до одного файлу, а схема (опис структури файлу даних) зберігається в окремому файлі Schema.ini, який розташованій в теці файлу даних і є спільним для всіх файлів такого ж типу в цій теці. Формат файлу схеми сумісний із специфікацією Microsoft Data Access Components (MDAC), тому створені таким чином вихідні файли можуть бути коректно відкриті будь-якою програмою, що працює через ADO, в т.ч. Database Tour.

Примітки
Файл схеми не створюється при експорті до буферу обміну.

BDE

Дані експортуються до одного файлу, а схема (опис структури файлу даних) зберігається в окремому файлі file_name.sch, де file_name - назва вихідного файлу без розширення. Формат файлу схеми сумісний із специфікацією Borland Database Engine (BDE), тому створені таким чином вихідні файли можуть бути коректно відкриті будь-якою програмою, що працює через BDE, в т.ч. Database Tour.

Примітки
Файл схеми не створюється при експорті до буферу обміну.

Розділювач полів - вкажіть символ, що буде використовуватися в якості розділювача полів у вихідному файлі. Якщо вказано 'Немає', розділювача не буде, а поля у вихідному файлі матимуть фіксовану ширину, при цьому ті значення полів, що коротші від ширини поля, будуть доповнені ззаду пробілами.
Обмежувач полів - вкажіть символ, що буде використовуватися в якості обмежувача полів у вихідному файлі. Ним обрамляються дані поля, якщо поле містить розділювач полів або обмежувач полів, та якщо експортується більше ніж одне поле. Якщо дані певного поля містять в собі обмежувачі полів, то кожен з них представляється парою таких символів. Ця опція ігнорується для фіксованого формату.
Включати мемо-поля - вкажіть, чи включати вміст полів типу MEMO при експорті; при виключеній опції замість вмісту поля буде використовуватися константа, що описує тип поля. Поля MEMO можуть містити багато тексту, тому їх включення для даного формату експорту може суттєво вплинути на якість експорту, особливо якщо текст містить розділювачі полів або рядків або інші спеціальні символи.
З заголовками колонок - вкажіть, чи включати заголовки колонок при експорті. Ігнорується для схеми BDE.
Розмежувати всі поля - вкажіть, чи слід розмежувати всі поля при експорті. Використання цієї опції призведе до обрамлення обмежувачем полів даних всіх полів, якщо експортується більше ніж одне поле. Ця опція ігнорується для фіксованого формату.
Обрізати кінцеві пробіли - вкажіть, чи обрізати кінцеві пробіли та керуючі символи при експорті. Має значення лише для даних з полів типу varchar або char. Використання цієї опції дозволяє вилучити непотрібні дані і таким чином зменшити об'єм експортованих даних, покращити вигляд для деяких форматів призначення і т.д.
Розрив рядка - вкажіть вид розриву рядка; якщо вкажете Windows, то кожен рядок файлу буде завершуватися символом переводу каретки та символом нового рядка (CR+LF); якщо вкажете Mac - завершувати рядок буде символ переводу каретки (CR); інакше буде задіяно стиль Unix (LF).
Кодування - вкажіть кодування цільового файлу.
BOM - вкажіть, чи включати BOM (byte order mark) для кодування Unicode.

Режим експорту

Вкажіть режим експорту:

REPLACE+INSERT

Цільовий об'єкт вилучається (якщо існує), потім створюється заново і виконується вставка записів в нього.

CREATE_OR_REPLACE

Створюється пустий цільовий об'єкт відповідної структури; в разі існування цільовий об'єкт перезаписується.

APPEND

Записи додаються до цільового об'єкта, наявні записи залишаються. Якщо цільовий об'єкт не існує, він створюється.

Примітки
Формат та структура полів повинні бути сумісні з наявним цільовим об'єктом.

Зауваження: Для багатотабличного експорту значення може бути перевизначено для кожної окремої таблиці у відповідностях таблиць.

Діапазон записів

Вкажіть діапазон записів для експорту:

Вся таблиця - експортуються всі записи
Лише вибрані записи - експортуються лише вибрані записи. Для вибору записів клацніть відповідну кнопку і виділіть потрібні записи за допомогою клавіш-стрілок, Shift та Ctrl.
Від поточного запису до останнього - експортуються всі записи від поточного до останнього.

Обмежити кількість записів до - вкажіть максимальну кількість записів для експорту. Якщо не вказано або менше 1, всі записи із вказаного діапазону записів будуть експортовані. Якщо потрібно просто створити файл (таблицю) без даних, використовуйте відповідний Режим експорту.

Діпазон колонок

Вкажіть діапазон колонок для експорту:

Всі колонки - експортуються всі колонки (включаючи колонки, що були тимчасово сховані користувачем).
Лише вибрані колонки - експортується лише вибрана (поточна) колонка.
Видимі колонки - експортуються лише видимі колонки.

Записів на рядок

Вкажіть кількість записів з бази-джерела, які потрібно помістити на один рядок цільового файлу. Наприклад, якщо вказати 2, дані з джерела будуть поміщені в цільовому файлі наступним чином:

Джерело Ціль
Col1 Col2   Col1 Col2 Col1 Col2
cell1 cell2 cell1 cell2 cell3 cell4
cell3 cell4   cell5 cell6 cell7 cell8
cell5 cell6          
cell7 cell8          

Ця опція корисна, якщо джерело має невелику кількість колонок (полів) і велику кількість записів. Використовуючи її, можна заповнити цільову площу більш оптимально.

Інші опції

Попереджувати про перезапис або вилучення - вкажіть, чи видавати попередження користувачу перед перезаписом наявного цільового об'єкту для режимів експорту REPLACE+INSERT та CREATE_OR_REPLACE. Ця опція недоступна при експортуванні даних до буферу обміну.

Див. також

Параметри запуску Database Tour

Відповідності таблиць і полів

Практикум: Creating Schema for Text Table