Цей розділ описує параметри командного рядка Database Tour, специфічні для експорту чи імпорту даних. Цей тип командного рядка може використовуватися лише в Database Tour Pro.

Більш детальна інформація щодо щодо специфічних опцій експорту може бути знайдена тут.

Загальні правила написання командних рядків описано тут.

Перед тим, як ви почнете...

Досвідчені користувачі можуть побудувати потрібний командний рядок вручну, використовуючи специфікацію нижче. Але якщо ви початківець або просто хочете швидко побудувати командний рядок з базовими можливостями, використовуйте конструктор командних рядків Database Tour. Інтерфейс конструктора командних рядків дуже подібний до інтерфейса діалогу Експорта і використовує ті ж самі опції експорту, але продукує командний рядок замість запуску операції експорту. Для генерації командного рядка за допомогою конструктора командних рядків використовуйте меню Інструменти | Генерація командного рядка | Експорт / Імпорт даних.... У вікні Генерація командного рядка вкажіть потрібні опції і клацніть OK. Після цього з'явиться нове вікно зі згенерованим командним рядком. Скопіюйте його, підкоригуйте в разі потреби і використовуйте для викликів Database Tour з ваших власних програм, .bat-файлів і т.д.

Майте на увазі, що конструктор командних рядків не може згенерувати будь-який командний рядок. Він створює лише базові командні рядки, що є достатнім у більшості випадків і є гарною стартовою точкою для побудови більш складного командного рядка. Згенерований командний рядок можна легко видозмінити вручну для виконання більш складних задач. Наприклад, якщо замість експорту потрібно скопіювати дані в буфер обміну, просто замініть ключ /export на ключ /copy; якщо потрібно експортувати всі таблиці вказаної бази даних, замініть назву таблиці на зірочку, і т.д. Також врахуйте, що конструктор командних рядків не може згенерувати команди експорту/імпорту, в яких використовуються властивості SQL, такі як вказання файлу з текстом SQL, підключення списку параметрів або макросів SQL і т.д.; всі ці параметри можна легко додати вручну.

Використання

Параметри командного рядка та їх опис

Приклади

Використання

Класичний формат командного рядка.

Командний рядок складається з усіх потрібних параметрів:

dbtour.exe /Parameter1 /Parameter2 /... /ParameterN

Скорочений формат.

Цей формат більш гнучкий, оскільки дозволяє тримати всі параметри в окремому файлі операцій. Командний рядок складається з параметра /ParamsFile (що вказує шлях до файла операцій) та необов'язкового параметра /silent:

dbtour.exe [/silent] /ActionFile=ActionFileName

Параметри командного рядка та їх опис

</export> | </copy>

Вказує програмі на необхідність виконати експорт даних до файлу або іншої бази даних або копіювати дані до буферу обміну.

[/silent]

Цей ключ запускає програму в так званому "тихому" режимі, без будь-яких вікон. При використанні опції /ParamsFile ключ /silent повинен бути поза файлом параметрів. Database Tour повертає код виходу 0 в разу успішного відпрацювання, 1 в разі некоректного командного рядка і 2 у випадку помилок виконання. Увага! В цьому режимі немає запиту підтвердження на перезапис існуючих файлів та інших попереджень.

[/ActionFile=Value]

Вказує ім'я файла операцій, який включає параметри командного рядка (один параметр на рядок). Рядки, що починаються на крапку з комою, вважаються коментарем і ігноруються програмою. Допускаються пусті рядки. При використанні цього параметру в командному рядку не повинно бути інших параметрів, окрім ключа /silent. Якщо назва файлу містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Див. приклад 12.

[/UseParadoxPasswords]

Розділений крапкою з комою список паролів для таблиць Paradox (якщо планується виконувати дії з захищеними паролем таблицями Paradox). Може використовуватися лише разом з параметром /SrcDBInterface=BDE.

[/SrcDB=Value]

Вказує назву вихідної бази даних. Це може бути назва файлу, назва теки, назва джерела даних ODBC, назва аліасу BDE або рядок підключення ADO. Якщо назва містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

Цей параметр може бути опущено, якщо використовується опція /SrcDBInterface=FD та якщо інші параметри командного рядка повністю описують базу даних.

[/SrcDBInterface=Value]

Вказує інтерфейс для роботи з базами даних (движок баз даних), що буде використовуватися для відкриття вихідної бази даних. Можливі значення: ADO, FD, INTERBASE, BDE. Значення по замовчанню: ADO.

[/SrcDBKind=Value]

Вказує вид вихідної бази даних. Можливі значення: FOLDER, FILE, DSN, CONSTR; останній варіант можна використовувати лише для підключень ADO. Якщо не вказано, програма спробує визначити це автоматично.

Замість використання цього параметра можливо використовувати префікс, що вказує тип бази даних (файл, тека, DSN, рядок підключення), в параметрі /SrcDB. Префікс повинен братися в квадратні дужки <>. Можливі значення: <FILE>, <FOLDER>, <DSN>, <CONSTR>. Рекомендується брати весь параметр в лапки у таких випадках. Див. приклад 11.

[/SrcDBDriver=Value]

Вказує драйвер вихідної бази даних. Приклади можливих значень: ACCESS, DBASE, INTERBASE, FIREBIRD, ORACLE, SQL SERVER і т.д. Якщо не вказано, програма спробує визначити це автоматично. Якщо назва драйвера містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/SrcDBUserName=Value]

Вказує ім'я користувача вихідної бази даних. Якщо ім'я користувача містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/SrcDBPassword=Value]

Вказує пароль вихідної бази даних. Якщо пароль містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/SrcServer=Value]

Вказує адресу сервера вихідної бази даних для баз даних типу DB2, SQL Server, Advantage, Informix, Interbase, Firebird, MySQL, PostgreSQL, SQL Anywhere. Може використовуватися лише разом з параметром /SrcDBInterface=FD.

[/SrcPort=Value]

Вказує порт TCP/IP вихідної бази даних, який слухає сервер DB2, Advantage, PostgreSQL, MySQL, Interbase або Firebird. Може використовуватися лише разом з параметром /SrcDBInterface=FD.

[/SrcProtocol=Value]

Вказує протокол, що використовується для з'єднання з вихідною базою даних типу DB2, Firebird або Interbase. Може використовуватися лише разом з параметром /SrcDBInterface=FD.

[/SrcOSAuthentication]

Вказує програмі використовувати аутентифікацію ОС замість аутентифікації бази даних для вихідної бази даних. Може використовуватися лише разом з параметром /SrcDBInterface=FD.

[/SrcAuthenticationMode=Value]

Вказує режим аутентифікації для вихідної бази даних типу Oracle. Можливі значення: Normal, SysDBA, SysOper і т.д. Більше інформації шукайте в документації Oracle. Може використовуватися лише разом з параметром /SrcDBInterface=FD.

[/SrcVendorLibrary=Value]

Шлях до клієнтської бібліотеки постачальника вихідної бази даних. Може використовуватися лише разом з параметром /SrcDBInterface=FD.

[/SrcVendorHomepath=Value]

Шлях до клієнтської домашньої директорії постачальника вихідної бази даних. Може використовуватися лише разом з параметром /SrcDBInterface=FD.

[/SrcSystemDB=Value]

Вказує шлях до файлу системної бази даних для вихідної бази даних типу Access або SQLite. Може використовуватися лише разом з параметром /SrcDBInterface=FD.

[/SrcStringFormat=Value]

Вказує формат рядків для вихідної бази даних типу Access. Можливі значення: Choose, Unicode, ANSI. Може використовуватися лише разом з параметром /SrcDBInterface=FD.

[/SrcCharset=Value]

Вказує набір символів для вихідної бази даних типу Oracle, PostgreSQL, Informix, MySQL, Interbase, Firebird. Приклад: UTF8. Може використовуватися лише разом з параметром /SrcDBInterface=FD.

[/SrcSharedCache=Value]

Вказує, чи використовувати спільний кеш для вихідної бази даних типу SQLite. Можливі значення: False, True. Може використовуватися лише разом з параметром /SrcDBInterface=FD.

[/SrcBlockingMode=Value]

Вказує режим блокування для вихідної бази даних типу SQLite. Можливі значення: Exclusive, Normal. Може використовуватися лише разом з параметром /SrcDBInterface=FD.

[/SrcReadOnly]

Вказує програмі відкрити вихідну базу даних типу Access в режимі тільки читання. Може використовуватися лише разом з параметром /SrcDBInterface=FD.

[/SrcTableName=Value]

Вказує ім'я таблиці - джерела для відкриття. Якщо цей параметр опущено, а вихідна база даних є файлом, програма спробує його витягти з /SrcDB. Якщо ім'я містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Цей параметр не повинен використовуватися одночасно з ключем /SrcSQLFile.

Замість імені таблиці (файла) тут можна вказувати маску або ж список файлів (таблиць) - в такому разі програма буде відкривати і експортувати послідовно групу файлів (таблиць). /TrgTableName в такому випадку повинен бути пустим або містити відповідну маску або список, за одним виключенням: якщо цільовий формат - DATABASE, а режим експорту - APPEND, /TrgTableName може містити лише одну таблицю (в цьому випадку всі таблиці джерела повинні мати сумісну структуру полів). Цей розширений синтаксис можна застосовувати лише якщо використовується ключ /export. Для масок повинен використовуватися префікс <MASK>, для списків - префікс <LIST> (весь параметр повинен братися в лапки). Список повинен розділятися крапкою з комою. Див. приклади.

[/SrcSQLFile=Value]

Вказує ім'я файла, з якого потрібно завантажити і виконати текст SQL. Файл може містити багато виразів SQL; в такомуі разі різні вирази будуть виконані послідовно; запит, результат якого потрібно експортувати, повинен бути останнім виразом SQL у файлі; різні вирази повинні бути розділені за допомогою /SQLStatementSeparator. Якщо ім'я файла містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Цей параметр не повинен використовуватися одночасно з ключем /SrcTableName.

[/SQLStatementSeparator=Value]

Вказує розділювач (термінатор) виразів SQL для випадків, коли /SQLFile містить більше, ніж один вираз SQL. Це може бути будь-який символ або код символу з префіксом #. Є також наперед визначені розділювачі:
sqlplus, зазвичай використовується утилітою Oracle SQL Plus та іншими Oracle-орієнтованими інструментами та утилітами; це похила риска (/) на окремому рядку між двома виразами;
mssqlgo, зазвичай використовується інструментами SQL Server; це слово GO на окремому рядку між двома виразами.
Значення по замовчанню: крапка з комою (;).

[/SQLParamNames=Value]

Може використовуватися у випадках, коли /SQLFile містить параметризований(і) запит(и) SQL. Текст SQL параметризованого запиту містить параметри для динамічної підстановки; кожен параметр починається з двокрапки, наприклад, :ITEMID, :PAYDATE і т.д. Обробка параметрів здійснюється на рівні движка бази даних або на рівні бази даних (для серверних баз даних). Використовуйте цей параметр для вказання списку імен параметрів SQL, які повинні бути автоматично замінені перед виконанням запиту. Цей список має складатися з імен параметрів (двокрапка тут повинна бути опущена), розділених комбінацією символів %#%. Якщо параметр містить пробіли, він повинен братися в лапки. Цей параметр повинен використовуватися разом з параметрами /SQLParamValues та /SQLParamTypes. Див. приклади.

[/SQLParamValues=Value]

Список значень параметрів SQL, розділених комбінацією символів %#%. Кількість елементів у списку та їх позиції повинні співпадати з параметром /SQLParamNames. Для передачі значення null value потрібно писати NULL (у верхньому регістрі). Якщо параметр містить пробіли, він повинен братися в лапки.

[/SQLParamTypes=Value]

Список типів параметрів SQL, розділених комбінацією символів %#%. Кількість елементів у списку та їх позиції повинні співпадати з параметром /SQLParamNames. Допустимі типи: Boolean, Currency, Date, DateTime, Float, Integer, SmallInt, String, Time, Word. Параметр не повинен містити пробілів.

[/SQLMacroNames=Value]

Може використовуватися у випадках, коли /SQLFile містить запит(и) SQL з макросами. Текст SQL таких запитів містить макроси для динамічної підстановки; кожен макрос починається з << і закінчується на >>, наприклад, <<ITEMID>>, <<PAYDATE>> і т.д.; на відміну від параметрів, макрос не має типу і завжди вставляється як текст. Використовуйте цей параметр для вказання списку імен макросів, які повинні бути автоматично замінені перед виконанням запиту. Цей список повинен містити список імен макросів (розділювачі << та >> тут повинні бути опущені; імена макросів мають складатися лише з букв та цифр), розділених комбінацією символів %#%. Макроси обробляються перед обробкою параметрів SQL, тому можна використовувати макроси всередині параметрів SQL. Якщо параметр містить пробіли, він повинен братися в лапки. Цей параметр повинен використовуватися разом з параметром /SQLMacroValues. Див. приклади.

[/SQLMacroValues=Value]

Список значень макросів SQL, розділених комбінацією символів %#%. Кількість елементів у списку та їх позиції повинні співпадати з параметром /SQLMacroNames. Якщо параметр містить пробіли, він повинен братися в лапки.

[/FetchSize=Value]

Для наборів даних вказує кількість записів, які потрібно завантажити на бік клієнта за одну операцію завантаження. Цей параметр впливає на час відкриття набору даних, а також на час експортування, особливо при використанні опції /SrcTableName. Якщо параметр опущено або вказано 0, використовується значення за умовчанням (50). Може використовуватися лише разом з параметром /SrcDBInterface=FD.

[/filter=Value]

Умова фільтру, яка повинна бути застосована до бази даних після її відкриття. Не слід застосовувати одночасно з параметром /SrcSQLFile; для фільтрації даних запиту SQL використовуйте секцію WHERE запиту. Якщо умова фільтру містить пробіли, знаки більше або менше, весь параметр повинен братися в лапки. Див. приклад 5.

[/FilterSensitive]

Вказує, що строчкові літерали в умові фільтру для вихідної бази даних порівнюються з даними текстових полів з урахуванням регістру символів. Може використовуватися лише разом з параметром /filter. Не працює для підключень ADO.

[/FilterPartial]

Вказує, що строчки в умові фільтру для вихідної бази даних, що закінчуються зірочкою, порівнюються по частковому співпадінню, де зірочка означає співпадіння з будь-якою кількістю символів. Може використовуватися лише разом з параметром /filter. Не працює для підключень ADO.

[/sort=Value]

Список полів або відносних позицій полів, по яких вихідна база даних повинна бути відсортована. Не слід застосовувати одночасно з параметром /SrcSQLFile; для сортування даних запиту SQL використовуйте секцію ORDER BY запиту. Імена (позиції) полів повинні бути розділені комами. Якщо список містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки (див. приклад 3). Можна використовувати модифікатори ASC та DESC. Наприклад, використання параметрів з прикладу 3 викличе сортування по двох полях: спершу по payername (в прямому порядку, тобто по алфавіту), а потім по paymentsum (у зворотному порядку, тобто від більшого до меншого).

Наступні опції мають значення лише при використанні опції /export:

[/TrgDB=Value]

Вказує назву цільової бази даних. Це може бути назва файлу, назва теки, назва джерела даних ODBC, назва аліасу BDE або рядок підключення ADO. Якщо назва містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

Цей параметр може бути опущено, якщо використовується опція /TrgDBInterface=FD та якщо інші параметри командного рядка повністю описують базу даних.

[/TrgDBInterface=Value]

Вказує інтерфейс для роботи з базами даних (движок баз даних), що буде використовуватися для відкриття цільової бази даних при використанні формата експорту DATABASE. Можливі значення: ADO, FD, INTERBASE, BDE. Значення по замовчанню: ADO.

[/TrgDBKind=Value]

Вказує вид цільової бази даних при використанні формата експорту DATABASE. Можливі значення: FOLDER, FILE, DSN, CONSTR; останній варіант можна використовувати лише для підключень ADO. Якщо не вказано, програма спробує визначити це автоматично.

Замість використання цього параметра можливо використовувати префікс, що вказує тип бази даних (файл, тека, DSN, рядок підключення), в параметрі /TrgDB. Префікс повинен братися в квадратні дужки <>. Можливі значення: <FILE>, <FOLDER>, <DSN>, <CONSTR>. Рекомендується брати весь параметр в лапки у таких випадках. Див. приклад 11.

[/TrgDBDriver=Value]

Вказує драйвер цільової бази даних при використанні формата експорту DATABASE. Приклади можливих значень: ACCESS, DBASE, INTERBASE, FIREBIRD, ORACLE, SQL SERVER і т.д. Якщо не вказано, програма спробує визначити це автоматично. Якщо назва драйвера містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/TrgDBUserName=Value]

Вказує ім'я користувача цільової бази даних при використанні формата експорту DATABASE. Якщо ім'я користувача містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/TrgDBPassword=Value]

Вказує пароль цільової бази даних при використанні формату експорту DATABASE. Якщо пароль містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/TrgServer=Value]

Вказує адресу сервера цільової бази даних для баз даних типу DB2, SQL Server, Advantage, Informix, Interbase, Firebird, MySQL, PostgreSQL, SQL Anywhere при використанні формату експорту DATABASE. Може використовуватися лише разом з параметром /TrgDBInterface=FD.

[/TrgPort=Value]

Вказує порт TCP/IP цільової бази даних, який слухає сервер DB2, Advantage, PostgreSQL, MySQL, Interbase або Firebird при використанні формата експорту DATABASE. Може використовуватися лише разом з параметром /TrgDBInterface=FD.

[/TrgProtocol=Value]

Вказує протокол, що використовується для з'єднання з базою даних - ціллю типу DB2, Firebird або Interbase при використанні формата експорту DATABASE. Може використовуватися лише разом з параметром /TrgDBInterface=FD.

[/TrgOSAuthentication]

Вказує програмі використовувати аутентифікацію ОС замість аутентифікації бази даних для цільової бази даних при використанні формату експорту DATABASE. Може використовуватися лише разом з параметром /TrgDBInterface=FD.

[/TrgAuthenticationMode=Value]

Вказує режим аутентифікації для цільової бази даних типу Oracle при використанні формату експорту DATABASE. Можливі значення: Normal, SysDBA, SysOper і т.д. Більше інформації шукайте в документації Oracle. Може використовуватися лише разом з параметром /TrgDBInterface=FD.

[/TrgVendorLibrary=Value]

Шлях до клієнтської бібліотеки постачальника цільової бази даних при використанні формату експорту DATABASE. Може використовуватися лише разом з параметром /TrgDBInterface=FD.

[/TrgVendorHomepath=Value]

Шлях до клієнтської домашньої директорії постачальника цільової бази даних при використанні формату експорту DATABASE. Може використовуватися лише разом з параметром /TrgDBInterface=FD.

[/TrgSystemDB=Value]

Вказує шлях до файлу системної бази даних для цільової бази даних типу Access при використанні формату експорту DATABASE. Може використовуватися лише разом з параметром /TrgDBInterface=FD.

[/TrgStringFormat=Value]

Вказує формат рядків для цільової бази даних типу Access або SQLite. Можливі значення: Choose, Unicode, ANSI. Може використовуватися лише разом з параметром /TrgDBInterface=FD.

[/TrgCharset=Value]

Вказує набір символів для цільової бази даних типу Oracle, PostgreSQL, Informix, MySQL, Interbase, Firebird. Приклад: UTF8. Може використовуватися лише разом з параметром /TrgDBInterface=FD.

[/TrgSharedCache=Value]

Вказує, чи використовувати спільний кеш для цільової бази даних типу SQLite. Можливі значення: False, True. Може використовуватися лише разом з параметром /TrgDBInterface=FD.

[/TrgBlockingMode=Value]

Вказує режим блокування для цільової бази даних типу SQLite. Можливі значення: Exclusive, Normal. Може використовуватися лише разом з параметром /TrgDBInterface=FD.

[/TrgTableName=Value]

Вказує ім'я цільової таблиці для цільовго формату DATABASE. Якщо цей параметр опущено, а цільова база даних є файлом, програма спробує його витягти з /TrgDB. Якщо ім'я містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

Замість імені таблиці (файлу) тут можна вказувати маску або ж список файлів (таблиць) - для експорту групи файлів (таблиць). /SrcTableName в такому випадку повинен містити відповідну маску або список. Для масок повинен використовуватися префікс <MASK>, для списків - префікс <LIST> (весь параметр повинен братися в лапки). Список повинен розділятися крапкою з комою. Див. приклади.

[/TrgTableDescription=Value]

Вказує опис цільової таблиці для цільових форматів DATABASE та SQL. В поточній версії застосовується лише для баз даних Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL. Для цільового формату DATABASE застосовується лише у випадку, коли цільова таблиця створюється під час екпорту. Для цільового формату SQL застосовується лише разом з перемикачем /AddDDL. Якщо для значення вказати <copy_from_source>, програма спробує використати опис вихідної таблиці (якщо є), проте це вимагатиме більше часу. Якщо значення містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/ExportMode=Value]

Вказує режим експорту. Можливі значення:

CREATE+INSERT

Перед вставкою записів робиться спроба створення цільового об'єкту (таблиці або файлу). Якщо цільовий об'єкт існує, генерується помилка.

REPLACE+INSERT

Цільовий об'єкт вилучається (якщо існує), потім створюється заново і виконується вставка записів в нього.

CREATE_OR_REPLACE

Створюється пустий цільовий об'єкт відповідної структури; в разі існування цільовий об'єкт перезаписується.

APPEND

Записи додаються до цільового об'єкта, існуючі записи залишаються. Якщо цільовий об'єкт не існує, він створюється.

Примітки
- Цей режим може використовуватися лише для цільових форматів TEXT, HTML, XML (де схема XML - standard або simple), SQL або DATABASE.
- Цільовий формат, структура полів та кодування, вказані в командному рядку, повинні бути сумісні з існуючим цільовим об'єктом.

EMPTY+INSERT

Перед вставкою записів з цільового об'єкта вилучаються всі записи. Якщо цільовий об'єкт не існує, він створюється.

Примітки
- Цей режим може використовуватися лише для цільового формату DATABASE.
- Структура джерела повинна бути сумісна зі структурою цільового об'єкта.

UPDATE

Записи цільового об'єкта, що співпадають з записами джерела, оновлюються записами джерела.
/KeyFields використовується для пошуку співпадінь записів.

Примітки
- Цей режим може використовуватися лише для цільового формату DATABASE.
- Цільовий об'єкт повинен існувати та (бажано) мати індекс для пошуку співпадінь записів.
- Структура джерела повинна бути сумісна зі структурою цільового об'єкта.
- Поля цілі, що використовуються для пошуку співпадінь записів (ключові поля цілі), не оновлюються.
- Використовуйте цей режим з обережністю, якщо ключові поля (джерела або цілі) можуть містити значення NULL.
- Використовуйте цей режим з обережністю при багатотабличному експорті.
- Цей режим може працювати по різному для різних цільових типів баз даних чи інтерфейсів, тому рекомендується тестувати його перед використанням на продуктивних системах (візьміть до уваги використання опції /MemorySaving).

APPEND+UPDATE

Записи цільового об'єкта, що співпадають з записами джерела, оновлюються записами джерела. Неспівпадаючі записи з джерела додаються до цільового об'єкта.
/KeyFields використовується для пошуку співпадінь записів.

Примітки
- Цей режим може використовуватися лише для цільового формату DATABASE.
- Цільовий об'єкт повинен існувати та (бажано) мати індекс для пошуку співпадінь записів.
- Структура джерела повинна бути сумісна зі структурою цільового об'єкта.
- Використовуйте цей режим з обережністю, якщо ключові поля можуть містити значення NULL.
- Використовуйте цей режим з обережністю при багатотабличному експорті.
- Цей режим може працювати по різному для різних цільових типів баз даних чи інтерфейсів, тому рекомендується тестувати його перед використанням на продуктивних системах (візьміть до уваги використання опції /MemorySaving).

DELETE

Записи цільового об'єкта, що співпадають з записами джерела, вилучаються.
/KeyFields використовується для пошуку співпадінь записів.

Примітки
- Цей режим може використовуватися лише для цільового формату DATABASE.
- Цільовий об'єкт повинен існувати та (бажано) мати індекс для пошуку співпадінь записів.
- Використовуйте цей режим з обережністю, якщо ключові поля можуть містити значення NULL.
- Використовуйте цей режим з обережністю при багатотабличному експорті.
- Цей режим може працювати по різному для різних цільових типів баз даних чи інтерфейсів, тому рекомендується тестувати його перед використанням на продуктивних системах (візьміть до уваги використання опції /MemorySaving).

Якщо цей параметр опущено, використовується CREATE+INSERT.

[/OpenTarget]

Вказує програмі відкрити цільовий файл або таблицю після успішного виконання процедури експорта.

При багатотабличному експорті це працює по-різному в залежності від типу експорту:

  • при експорті до HTML, якщо вказано опцію /CreateIndexFile, то відкривається файл index.html (він містить гіперлінки на всі створені файли);
  • при експорті до серверної або багатотабличної файлової бази даних, відкривається остання експортована таблиця;
  • в інших випадках відкриваються всі експортовані файли.

[/CreateTargetContainer]

Вказує програмі створити цільовий контейнер якщо він не існує. Цільовий контейнер - це тека або багатотаблична база даних, до якої експортуються дані. Створення багатотабличних баз даних обмежено базами даних Microsoft Access (.mdb), SQLLite, Firebird, Interbase.

[/dbfVersion=Value]

Вказує версію (рівень) для цільового формату DBF. Можливі значення: 3, 4, 5. Значення по замовчанню: 3.

[/CommitInterval=Value]

Вказує інтервал (частоту) commit'у в записах для цільових форматів DATABASE та SQL. Значення по замовчанню: 0 (COMMIT робиться в кінці).

[/MemorySaving]

Вмикає режим економії пам'яті для цільового формату DATABASE. Цей режим може бути корисним, якщо джерело або ціль мають дуже велику кількість записів, особливо при використанні інтерфейсу ADO. Крім економії пам'яті, можливе також пришвидшення виконання. Примітки: Цей режим може працювати по різному для різних цільових типів баз даних чи інтерфейсів, тому рекомендується тестувати його перед використанням на продуктивних системах.

[/UseSQLParameters]

Вмикає використання параметрів SQL в режимі економії пам'яті для цільового формату DATABASE. Використання параметризованих запитів SQL може суттєво пришвидшити процес та дозволяє екпортувати також дані BLOB для деяких типів баз даних.

[/UseBatchMode]

Вмикає використання пакетного режиму для цільового формату DATABASE (лише для з'єднань FD). Пакетний режим зменшує навантаження на цільову базу даних та кардинально збільшує швидкість експорту. Розмір пакету дорівнює /CommitInterval. Примітка: Логування на рівні записів в цьому режимі може працювати з деякими відмінностями.

[/SuppressOverwriteOrDeletePrompt]

Подавляє запит на підтвердження перезапису файлів/таблиць для режимів експорту REPLACE+INSERT і CREATE_OR_REPLACE та очистки таблиць для режиму експорту EMPTY+INSERT. Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли такі запити завжди подавляються.

Наступні опції мають значення лише при використанні опцій /export або /copy:

[/ExportType=Value]

Вказує формат експорту (цільовий формат). Можливі значення:

TEXT експорт до текстового файлу (з розділювачами або з полями фіксованої ширини)
JSON експорт до файлу у форматі JSON
HTML експорт до документа HTML
XML експорт до документа XML
RTF експорт до файла RTF
PDF експорт до файла PDF (двійковий файл)
EXCEL експорт до робочої книги Excel (двійковий файл)
EXCELXLSX експорт до робочої книги Excel (XLSX)
EXCELXML експорт до робочої книги Excel (на основі XML)
EXCELOLE експорт до робочої книги Excel з використанням OLE (двійковий файл)
WORDOLE експорт до документа Word з використанням OLE (двійковий файл)
SYLK експорт до файла SYLK
DBF експорт до таблиці dBase (двійковий файл)
SQL експорт до скрипта SQL
DATABASE експорт до реляційної бази даних будь-якого типу
CUSTOM експорт до файлу, де формат задається користувачем

Якщо цей параметр опущено або він помилковий, програма намагається визначити його з параметра /TrgDB. По замовчанню використовується TEXT. Цільові формати DBF, EXCEL, PDF та DATABASE не повинні використовуватися з ключем /copy із-за їх двійкової природи.

[/CloseWhenDone]

Вказує програмі автоматично закритися після успішного виконання. Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли програма автоматично закривається в будь-якому разі.

[/CloseOnError]

Вказує програмі автоматично закритися у випадку помилок виконання. Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли програма автоматично закривається в будь-якому разі.

[/minimize]

Програма запускається в мінімізованому вікні. Вікно відновлюється до нормального стану у випадку помилки або після закінчення виконання (якщо опція /CloseWhenDone не використовується). Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли програма працює без жодних вікон.

[/[include]images]

Вказує, чи включати дані з графічних полів при експорті. Має значення лише для цільових форматів HTML, EXCELXLSX, RTF, PDF. Використання цієї опції може сповільнити експорт.

[/[include]memo]

Вказує, чи включати вміст полів MEMO (великий текст) при експорті. Без даного ключа замість вмісту поля буде використовуватися константа, що описує тип поля. Ігнорується для цільових форматів DBF та DATABASE.

[/[include]colnames]

Вказує, чи включати імена полів/колонок при експорті. Ігнорується для цільових форматів DBF та DATABASE.

[/FixedFieldLength]

Задає формат колонок фіксованої ширини (без розділювачів) для цільового формату TEXT. У файлах фіксованої ширини колонок дані полів, коротші від ширини відповідної колонки, доповнюються пробілами в кінці. Не може використовуватися одночасно з опцією /separator.

[/separator=Value]

Вказує розділювач полів для цільового формату TEXT. Може бути будь-який символ або код символу з префіксом #. Наприклад, якщо потрібно використовувати символ TAB в якості розділювача полів, використовуйте опцію /separator=#9. Якщо не вказано, використовується символ TAB. Не може використовуватися одночасно з опцією /FixedFieldLength.

[/QuoteChar=Value]

Вказує обмежувач полів для цільового формату TEXT. Ним обрамляються дані поля, якщо поле містить розділювач полів або обмежувач полів, та якщо експортується більше ніж одне поле. Якщо дані певного поля містять в собі обмежувачі полів, то кожен з них представляється парою таких символів. Це може бути будь-який символ або код символу з префіксом #. Наприклад, якщо потрібно використовувати апостроф, то потрібно вказати /QuoteChar=#39. Якщо не вказано, використовуються лапки. Не може використовуватися одночасно з опцією /FixedFieldLength.

[/QuoteAllFields]

Вказує програмі обмежувати всі поля в цільовому файлі для цільового формату TEXT, якщо експортується більше ніж одне поле. Ця опція ігнорується для фіксованого формату файлу.

[/TrimTrailingSpaces]

Вказує, чи обрізати кінцеві пробіли та керуючі символи при екпорті. Має значення лише для даних з полів типу varchar або char. Використання цієї опції дозволяє вилучити непотрібні дані і таким чином зменшити обєм експртовваних даних, покращити вигляд для деяких форматів призначення і т.д.

[/TextExpression=Value]

Вказує вираз для цільового формату CUSTOM.

[/TextSchema=Value]

Вказує схему для цільових форматів TEXT. Можливі значення:

standard або 0
ado або 1
bde або 2

Якщо не вказано, використовується standard (0).

[/xmlSchema=Value]

Вказує схему для цільового формату XML. Можливі значення:

ado або 0 (лише для баз даних, відкритих через ADO)
standard or 1
simple or 2
xsl or 3

Якщо не вказано, використовується standard (1).

[/xmlUseCDataAttr]

Вказує програмі використовувати атрибут CDATA в текстових даних для цільового формату XML (лише для схеми simple).

[/CreateIndexFile]

Вказує, чи створювати окремий індексний файл при багатотабличному експорті для цільового формату HTML. Якщо цей параметр опущено, індексний файл не створюється.

[/TemplateFile=Value]

Вказує файл шаблона для формату HTML. Процедура експорту заповнить файл шаблону даними з поточного набору даних і потім збереже цей файл в якості цільового файлу. Примітка: при використанні шаблона будуть проігноровані всі опції експорту, крім опцій шаблону, назви документу та обмеження кількості записів.

[/ExportStepNo=Value]

Вказує поточний крок експорту для формату HTML. При використанні шаблону експорт може бути виконано за кілька кроків, і ця опція дає програмі знати, які динамічні формули з шаблону повинні бути розраховані на даному кроці.

[/UseRawData]

Вимагає використовувати необроблені дані для цільових форматів HTML, JSON та EXCELXLSX.

[/AddAutofilter]

Додає автофільтр для всіх колонок для цільового формату EXCELXLSX.

[/DocTitle=Value]

Вказує заголовок документа для цільового формату HTML. Якщо він містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/AlternateRowColor=Value]

Вказує альтернативний колір рядків (фоновий колір кожного другого рядка) для цільових форматів HTML, PDF, EXCELXLSX, EXCELOLE, WORDOLE та RTF. Колір повинен бути вказаний в шістнадцятковому форматі, який утворюється з символа #, за яким ідуть три групи шістнадцяткових символів (як правило, по 2 символи в групі) rr, gg, bb, які визначають червону, зелену та блакитну складові кольору, відповідно; наприклад, #FF0000 представляє чистий червоний колір.

[/TargetImageFormat=Value]

Вказує цільовий формат картинок для цільового формату HTML. Можливі значення: PNG, JPEG, GIF, Bitmap, Metafile, Icon, <SOURCE>; в останньому випадку цільові картинки буде створено в форматі, який буде визначено з джерела, тобто без конвертації початкового формату.

[/sqlSeparator=Value]

Вказує розділювач команд SQL для цільового формату SQL. Це може бути будь-який символ або код символу з префіксом #. Є також наперед визначені розділювачі:
sqlplus, зазвичай використовується утилітою Oracle SQL Plus та іншими Oracle-орієнтованими інструментами та утилітами; це похила риска (/) на окремому рядку між двома виразами;
mssqlgo, зазвичай використовується інструментами SQL Server; це слово GO на окремому рядку між двома виразами.
Значення по замовчанню: крапка з комою (;).

[/AddDDL]

Вказує програмі додати команду DDL (CREATE TABLE...) у цільовий скрипт перед командами INSERT або MERGE для цільового формату SQL. Не слід використовувати одночасно з ключем /EmptyTable.

[/EmptyTable]

Вказує програмі додати команду TRUNCATE (якщо підтримується цільовою базою даних) або DELETE у цільовий скрипт перед командами INSERT або MERGE для цільового формату SQL. Не слід використовувати одночасно з ключами /DropTable та /AddDDL.

[/DropTable]

Вказує програмі додати команду DROP TABLE у цільовий скрипт перед командами INSERT або MERGE для цільового формату SQL. Потрібно використовувати разом з ключем /AddDDL, і не слід використовувати одночасно з ключем /EmptyTable.

[/DDLCheckExistence]

Вказує програмі додати вираз IF NOT EXISTS в команду CREATE TABLE, а також вираз IF EXISTS в команду DROP TABLE для цільового формату SQL. Працює у зв'язці з ключами /AddDDL та/або /DropTable.

[/TargetDBType=Value]

Вказує тип цільової бази даних для цільового формату SQL (наприклад, Access, DB2, Oracle і т.д.). Ця опція дозволяє програмі правильно закодувати деякі специфічні типи даних у цільовому файлі (наприклад, булевські, дату, час і timestamp). Якщо цей параметр опущено, використовується формат YYYY-MM-DD hh:mm:ss (стандарт ANSI SQL) для дат (значення беруться в апострофи); використовується 'T' або 'F' для булевських даних.

[/sqlTableName=Value]

Вказує ім'я таблиці для цільового формату SQL (використовується як ім'я таблиці у виразах SQL). Ігнорується при експорті групи файлів / таблиць (в цьому випадку використовується ім'я з джерела). Якщо ім'я містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/sqlStatementType=Value]

Вказує тип команд SQL для цільового формату SQL. Можливі значення: INSERT, BATCHINSERT, COPY (лише якщо /TargetDBType - PostgreSQL), MERGE, UPDATE або DELETE.
Значення по замовчанню: INSERT.

[/KeyFields=Value]

Вказує ключові поля команд UPDATE, DELETE, MERGE для цільових форматів SQL та DATABASE. Це повинно бути поле або розділений комами список з кількох полів цілі для порівняння записів.

У випадку цільового формату SQL ключові поля повинні вказуватися, якщо /sqlStatementType - MERGE, UPDATE або DELETE. Вони використовуються в секції ON (для MERGE) або WHERE (для UPDATE та DELETE) виразів SQL.

У випадку цільового формату DATABASE ключові поля повинні вказуватися, якщо /ExportMode - UPDATE, APPEND+UPDATE або DELETE.

Якщо явно вказано відповідність полів (параметрами /FieldMappingsFile або /FieldMappings), то там повинні бути також і ключові поля і для них повинні бути вказані відповідні поля цілі.

[/encoding=Value]

Вказує кодування для цільових форматів XML, HTML, SQL, EXCELXML, DBF. Можливі значення для XML, EXCELXML, SQL та HTML: ASCII, UTF-8 і т.д. Можливі значення для DBF: DBASE ENU CP437, DBASE DEU CP437, 'ASCII' ANSI і т.д. (див. повний список в GUI). Якщо кодування містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/NoBOM]

Вказує не включати BOM (byte order mark) для кодування Unicode.

[/LimitRecordCount=Value]

Вказує максимальну кількість записів для експорту. Якщо цей параметр опущено або він вказує число, менше 1, будуть експортуватися всі записи джерела. Якщо потрібно просто створити файл (таблицю) без експорту даних, використовуйте відповідний режим експорту для натомість.

[/RecordsPerLine=Value]

Вказує кількість записів джерела, які повинні бути поміщені в одну строчку цільового файлу. Якщо цей параметр опущено або він помилковий, використовується 1. Ігнорується для файлових форматів XML, SYLK, DBF, PDF, DATABASE.

[/RowsPerSheet=Value]

Вказує кількість строчок на листі для цільового формату EXCELXML та EXCELXLSX. Якщо цей параметр опущено або він помилковий, використовується 800000. Якщо під час експорту кількість виведених строчок досягає цієї величини, автоматично створюється новий лист.

[/FloatFormat=Value]

Вказує формат чисел з плаваючою точкою для цільового формату EXCELXML.

[/DateTimeFormat=Value]

Вказує формат значень DateTime для цільового формату EXCELXML.

[/LineTerminator=Value]

Вказує стиль закінчення строчок в цільовому файлі. Ігнорується для двійкових цільових форматів (EXCEL, PDF, DBF, DATABASE). Можливі значення: WINDOWS, MAC або UNIX.

[/FieldMappingsFile=Value]

Вказує ім'я файла, що містить відповідності полів джерело-ціль. Вміст файлу повинен відповідати вимогам для файлів відповідностей полів. Якщо цей параметр опущено, використовується параметр /FieldMappings. Ігнорується для цільового формату CUSTOM та при груповому експорті (тобто коли експортується група файлів або таблиць). Якщо ім'я файла містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/FieldMappingsOverrideFile=Value]

Вказує ім'я файла, що містить перевизначення для звичайних відповідностей полів джерело-ціль.

Звичайні відповідності полів можуть бути побудовані за допомогою опцій /FieldMappingsFile, /FieldMappings, /columns, або автоматично, якщо ці опції опущено. Після побудови звичайних відповідностей перевизнчення об'єднуються з ними, використовуючи назву поля в якості ключа: неіснуючі елементи додаються, а інші перевизнчення перезаписують цільові атрибути існуючих елементів.

Використовуйте перевизначення відповідностей, якщо ви опускаєте опції для звичайних відповідностей і покладаєтеся на автоматичне їх створення (що особливо зручно для наборів даних з великою кількістю полів), але маєте кілька полів або виразів, де цільові атрибути не повинні створюватися автоматично.

Правила для цього файлу ідентичні правилам для /FieldMappingsFile (див. вище).

Ця опція ігнорується для цільового формату CUSTOM та при груповому експорті (тобто коли експортується група файлів або таблиць).

[/FieldMappings=Value]

Вказує відповідності полів джерело-ціль. Представляє собою список відповідностей, розділених крапкою з комою. Кожна відповідність має бути парою імен полів, розділених знаком рівності, наприклад: PaymentId=PAYMENT_ID. Імена полів не повинні містити знаків рівності. Якщо цей параметр опущено, то для визначення імен полів джерела використовується параметр /columns, а імена полів цілі визначаються автоматично з урахуванням правил, прийнятих для цільової бази даних (якщо можливо). Ігнорується для цільового формату CUSTOM та при груповому експорті (тобто коли експортується група файлів або таблиць). Якщо імена полів містять пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/FieldMappingsOverride=Value]

Вказує перевизначення для звичайних відповідностей полів джерело-ціль. Див. пояснення перевизначень відповідностей полів у описі /FieldMappingsOverrideFile вище.

Правила для цієї опції ідентичні правилам для /FieldMappings (див. вище).

Ця опція ігнорується для цільового формату CUSTOM та при груповому експорті (тобто коли експортується група файлів або таблиць).

[/columns=Value]

Вказує колонки (поля) для експорта. Це повинен бути список полів або їх числових індексів, розділений крапкою з комою. Якщо цей параметр опущено, і параметри /FieldMappingsFile та /FieldMappings також опущені, то експортуються всі поля, а імена полів цілі визначаються автоматично з урахуванням правил, прийнятих для цільової бази даних (якщо можливо). Ігнорується для цільового формату CUSTOM та при груповому експорті (тобто коли експортується група файлів або таблиць). Якщо імена полів містять пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/FieldSourceToTargetSchema=Value]

Вказує спосіб іменування цільових полів, якщо не вказано відповідності полів. Можливі значення:

Auto Цільові поля іменуються, використовуючи імена полів джерела та стандартні правила іменування для цільової бази даних.
Lower Цільові поля іменуються, використовуючи імена полів джерела та стандартні правила іменування для цільової бази даних, і наприкінці приводяться до нижнього регістру.
Upper Цільові поля іменуються, використовуючи імена полів джерела та стандартні правила іменування для цільової бази даних, і наприкінці приводяться до верхнього регістру.
MatchSource Цільові поля іменуються, використовуючи імена полів джерела. Жодних перевірок коректності не робиться.

Значення за замовчанням: Auto.

[/TableMappingsFile=Value]

Вказує ім'я файла, що містить відповідності таблиць джерело-ціль для багатотабличного експорту. Вміст файлу повинен відповідати вимогам для файлів відповідностей таблиць. Якщо цей параметр опущено, повинні бути вказані маски або списки джерела та цілі. Якщо ім'я файла містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Цей параметр не повинен використовуватися одночасно з параметрами /SrcTableName та /TrgTableName.

[/LogFile=Value]

Вказує ім'я файла для запису журналу експорту верхнього рівня (базові операції). Якщо ім'я файла містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/AppendLog]

Вказує, що LogFile повинен записуватися в кінець файла із збереженням попереднього вмісту файла. Якщо цей ключ опущено, існуючий журнал буде перезаписано.

[/RecordLogFile=Value]

Вказує ім'я файла для запису журналу екпорту детального рівня. Якщо ім'я файла містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Увага! Використання логування детального рівня може суттєво уповільнити експорт.

[/RecordLogExpression=Value]

Вказує вираз, результат якого буде записано до RecordLogFile для кожного екпортованого запису джерела. Якщо вираз містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/AppendRecordLogFile]

Вказує, що RecordLogFile повинен записуватися в кінець файла із збереженням попереднього вмісту файла. Якщо цей ключ опущено, існуючий журнал буде перезаписано.

[/BadRecordLogFile=Value]

Вказує ім'я файла для запису журналу проблем екпорту детального рівня. Якщо ім'я файла містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Увага! Використання логування детального рівня може суттєво уповільнити експорт.

[/BadRecordLogExpression=Value]

Вказує вираз, результат якого буде записано до BadRecordLogFile для кожного помилкового запису джерела. Якщо вираз містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/AppendBadRecordLogFile]

Вказує, що BadRecordLogFile повинен записуватися в кінець файла із збереженням попереднього вмісту файла. Якщо цей ключ опущено, існуючий журнал буде перезаписано.

[/ErrorHandlingType=Value]

казує, як повинні оброблятися помилки експорту детального рівня. Можливі значення:

Stop

Експорт переривається при виникненні помилки.

StopCritical

Експорт переривається при досягненні критичної кількості помилок (див. CriticalErrorCount).

Ask

При виникненні помилки показується діалог, що дозволяє користувачу продовжити або перервати експорт. Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, де всі діалоги подавляються.

Ignore

При виникненні помилки вона ігнорується і процес продовжується з наступного запису. Не рекомендується.

SkipTable

При виникненні помилки поточна таблиця джерела пропускається і процес продовжується з наступної таблиці. Тільки для багатотабличного експорту.

Значення по замовчанню: Stop.

[/CriticalErrorCount=Value]

Вказує критичну кількість помилок, при досягненні якого екпорт переривається (якщо /ErrorHandlingType=StopCritical).

Приклади

1. Копіювання таблиці з файла .mdb до буферу обміну

dbtour.exe /copy "/SrcDB=c:\my db\stores.mdb" "/SrcTableName=price"

2. Копіювання таблиці з бази даних SQLite до буферу обміну

dbtour.exe /copy /SrcDbInterface=fd /SrcDbKind=file /SrcDbDriver=SQLITE /SrcDb=C:\MyData\books.db /SrcTableName=fiction

3. Експорт з DBF до HTML

dbtour.exe /export /encoding=Windows-1252 "/SrcDB=c:\my db\customer.dbf" "/TrgDB=c:\my db\customer.htm"

4. Експорт з DBF до RTF

dbtour.exe /export /IncludeMemo /exporttype=RTF "/sort=payername,paymentsum DESC" /SrcDBInterface=ado "/SrcDB=c:\my db\dbdesrc.dbf" "/TrgDB=c:\my db\dbdescr.rtf"

5. Експорт з Paradox до HTML

dbtour.exe /export /ExportType=HTML "/sort=serviceid, 4, 5" /columns=SERVICENAME;DESCR;PRICE "/SrcDB=c:\my db\advert.db" "/TrgDB=c:\my db\services.htm"

6. Експорт всіх файлів .dbf з певної теки до файлів .txt

dbtour.exe /export /ExportType=TEXT /separator=#9 "/filter=BillSum > 200 and Name <> 'Parker'" "/SrcDB=c:\data\" "/SrcTableName=<MASK>*.dbf" "/TrgDB=c:\targets\" "/TrgTableName=<MASK>*.txt"

7. Експорт однієї таблиці з файла .mdb до файла .htm

dbtour.exe /export /SrcDBPassword=leo12 "/SrcDB=c:\my db\stores.mdb" "/SrcTableName=price" "/TrgDB=c:\my db\price.htm"

8. Експорт всіх таблиць з файла .mdb до файлів .htm в 'тихому' режимі

dbtour.exe /silent /export /SrcDBPassword=leo12 "/SrcDB=c:\my db\stores.mdb" "/SrcTableName=*" "/TrgDB=c:\my db\" "/TrgTableName=*.htm"

9. Експорт однієї таблиці з SQLite до Firebird

dbtour.exe /export /ExportType=DATABASE /ExportMode=REPLACE+INSERT /CommitInterval=100 /MemorySaving /UseSQLParameters /UseBatchMode /SrcDBInterface=fd /SrcDBKind=FILE /SrcDBDriver=SQLITE /SrcDB=C:\MyData\billing.db /SrcTableName=contracts /TrgDBInterface=fd /TrgDBKind=FILE /TrgDBDriver=Firebird /TrgDBUserName=sysdba /TrgTableName=contracts /TrgPort=3050 /TrgProtocol=TCPIP /TrgOSAuthentication=No "/TrgVendorLibrary=C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_3_0\fbclient.dll" "/TrgDB=C:\db\billing.fdb" /CreateTargetContainer

10. Експорт з Paradox до dBase V

dbtour.exe /export /ExportType=DBF /dbfVersion=5 "/encoding=DBASE DEU CP437" "/SrcDB=c:\my db\types.db" "/TrgDB=c:\my db\types.dbf"

11. Експорт таблиці з бази даних Oracle до бази даних Access в тихому режимі і з записом результатів в лог-файл

dbtour.exe /silent /export /ExportType=DATABASE /ExportMode=REPLACE+INSERT /IncludeMemo /CommitInterval=200 /SrcDBInterface=ado /SrcDBKind=CONSTR /SrcDBDriver=ORACLE "/SrcDB=Provider=OraOLEDB.Oracle.1;Data Source=dwh;" /SrcDBUserName=stage /SrcDBPassword=stage_password /SrcTableName=USR_REQUEST /TrgDBInterface=ado /TrgDBKind=FILE "/TrgDBDriver=Microsoft Access" /TrgDB=C:\DWH\Requests.mdb /TrgTableName=USR_REQUEST /LogFile=C:\DWH\Log\export_req.log /AppendLog /CreateTargetContainer

12.Те саме, що і в попередньому, але експортування результатів запиту SQL замість таблиці (відмінності з попереднім виділено жирним шрифтом)

dbtour.exe /silent /export /ExportType=DATABASE /ExportMode=REPLACE+INSERT /IncludeMemo /CommitInterval=200 /SrcDBInterface=ado /SrcDBKind=CONSTR /SrcDBDriver=ORACLE "/SrcDB=Provider=OraOLEDB.Oracle.1;Data Source=dwh;" /SrcDBUserName=stage /SrcDBPassword=stage_password /SrcSQLFile=C:\DWH\Payments.sql /TrgDBInterface=ado /TrgDBKind=FILE "/TrgDBDriver=Microsoft Access" /TrgDB=C:\DWH\Requests.mdb /TrgTableName=PAYMENTS /LogFile=C:\DWH\Log\export_req.log /AppendLog /CreateTargetContainer

13. Експорт всіх таблиць джерела даних ODBC до файла .mdb

dbtour.exe /export /ExportType=DATABASE /IncludeMemo /SrcDBInterface=ADO /SrcDBPassword=m980 "/SrcDB=<DSN>BOOKS" "/SrcTableName=<MASK>*" /TrgDBInterface=ADO /TrgDBKind=FILE /TrgDBDriver=Access "/TrgTableName=<MASK>*" /TrgDB=c:\MyBooks.mdb /CreateTargetContainer

14. Те саме, що і в попередньому, але з використанням файла операцій
dbtour.exe "/ActionFile=c:\DBTourStartParameters.txt"

Вміст файла c:\DBTourStartParameters.txt повинен бути приблизно таким:

;action
/export

;options

/IncludeMemo
/ExportType=DATABASE

;source definition
/SrcDBInterface=ADO
/SrcDBPassword=m980
/SrcDBKind=DSN
/SrcDB=BOOKS
/SrcTableName=<MASK>*

;target definition
/CreateTargetContainer
/TrgDBInterface=ADO
/TrgDBKind=FILE
/TrgDBDriver=Access
/TrgDB=c:\MyBooks.mdb
/TrgTableName=<MASK>*