Після вибору цільового формату та опцій роботи з даними ви можете вказати відповідності таблиць та/або полів джерело-ціль. Інтерфейс відповідностей таблиць та полів подібний: можна зберегти їх до файли та завантажити з файлу, переставляти елементи, використовувати різні утиліти для пакетної зміни цільових атрибутів і т.д.

Відповідність полів

Відповідності полів доступні на другому кроці в діалозі експорту при експорті однієї таблиці або запиту SQL.

Тут ви вказуєте відповідність полів джерело-ціль. Ліва колонка містить список полів джерела або динамічних виразів, друга - відповідний список полів цілі. Далі можуть бути додаткові атрибути в залежності від типу цільової таблиці (файлу). Крайня права колонка може бути заповнена формулами для визначення шляху до цільового файлу. Для кожного елементу джерела потрібно заповнити або цільове поле, або формулу цільового файлу, або і те, і інше.

Також тут можна вказувати ключові поля для команд UPDATE, DELETE, MERGE при експортуванні даних до баз даних або скрипта SQL.

Налаштування відповідності полів може бути збережено до або завантажено з файлу відповідності полів. Використовуйте файли відповідності полів при необхідності вжити одні і ті ж самі відповідності полів більше одного разу.

Якщо пропустити цей крок, список колонок (полів) джерела і відповідний йому список полів цілі визначається автоматично відповідно до вибраного цільового формату та опцій. Автоматичне визначення назв цільових полів може бути небажаним, наприклад, при використанні режима експорту Append і якщо цільовий об'єкт (таблиця або файл) вже існує.

Обчислювані поля

Як сказано вище, можна експортувати не лише дані з фізичних полів/колонок вихідного набору даних, але також і результати динамічно обчислюваних формул, або, іншими словами, обчислюваних полів.

Щоб додати обчислюване поле до списку відповідностей, клікніть кнопку Додати. В доданому рядку заповніть колонку ліворуч динамічно обчислюваним виразом, а інші колонки заповніть відповідно до їх призначення подібно до того, як це зроблено для звичайних полів.

вираз повинен декларуватися як параметр макросу vle_expr, тобто в дужках після ключового слова vle_expr - це вкаже програмі, що мається на увазі вираз, а не назва поля. Див. картинку нижче.

Підсумкові вирази

Для деяких цільових форматів типу Excel (XLSX), PDF або HTML, можна задати Підсумковий вираз для кожного потрібного цільового поля.

Для прикладу, ви експортуєте список замовлень і хочете додати загальну суму всіх замовлень внизу колонки 'ORDER_SUM'. Щоб зробити це, активуйте відповідну клітинку списку відповідностей, і заповніть її формулою типу: vle_expr(dataset_sum(1, 0, 'ORDER_SUM')).

Результат такого виразу буде розміщено у відповідній колонці цілі в рядку, що йде під останнім експортованим рядком.

Вирази для файлів призначення

Якщо задано формулу цільового файлу (дна з останніх колонок праворуч), дані відповідного поля джерела буде експортовано до окремих файлів, що особливо зручно для полів BLOB/CLOB. Переконайтеся, що вираз (формула) повертає унікальну назву файлу, наприклад:

vle_expr(extract_file_path(target_file_name(1)) + 'notes' + to_string(dataset_field_val(1, 'PaymentId')) + '.txt')

(тут ми використовуємо значення унікально поля PaymentId, щоб забезпечити унікальність імені файлу для кожного запису)

Увага! Немає попередження про перезапис для цих файлів.

Приклад відповідностей полів при експорті з SQL Server до Oracle:

Відповідності полів при експорті з SQL Server до Oracle

Зауваження

  1. Відповідності полів можуть мати різні цільові атрибути для різних форматів експорту, наприклад, для формату 'База даних' можна вказати тип поля, його розмір і т.д. Всі можливі атрибути описані тут.
  2. Після ручного налаштування відповідності полів, якщо ви повернетеся до попереднього кроку і зміните джерело або інші важливі опції експорту, ваші зміни буде анульовано і відновлено відповідність полів за замовчанням. Щоб не втратити ваші зміни, використовуйте збереження відповідностей до файлу та завантаження їх із файлу.
  3. При експорті групи наборів даних можна редагувати вкладені відповідності полів для кожної пари відповідностей таблиць (див. нижче).

Відповідність таблиць

Відповідності таблиць доступні на другому кроці в діалозі експорту при експорті групи наборів даних (таблиць або запитів SQL).

Тут ви вказуєте відповідність вихідних наборів даних цільовим файлам або таблицям.

Якщо клікнути кнопку '...' в колонці Трансформація, ви матимете змогу вказати вкладені відповідності колонок та деякі інші налаштування для кожної пари відповідностей таблиць.

Налаштування відповідності таблиць може бути збережено до або завантажено з файлу відповідностей таблиць. Використовуйте файли відповідності таблиць при необхідності вжити одні і ті ж самі відповідності таблиць більше одного разу.

Якщо пропустити цей крок, відповідність таблиць будується автоматично програмою, використовуючи назви з джерела і (по можливості) правила іменування в цільовій базі даних чи файловій системі.

Приклад відповідностей таблиць при експорті з SQLite до Excel:

Відповідності таблиць при експорті з SQLite до Excel

Зауваження

  1. Відповідності таблиць можуть мати різні цільові атрибути для різних форматів експорту, наприклад, для формату HTML доступний атрибут заголовок документу. В залежності від поточного контексту програми деякі цільові атрибути заповнюються автоматично і не можуть бути змінені вручну. Всі доступні атрибути описані тут.
  2. Після ручного налаштування відповідності таблиць, якщо ви повернетеся до попереднього кроку і зміните джерело або інші важливі опції експорту, ваші зміни буде анульовано і відновлено відповідність полів за замовчанням. Щоб не втратити ваші зміни, використовуйте збереження відповідностей до файлу та завантаження їх із файлу.

Див. також:

 Параметри запуску Database Tour

 Файл відповідностей полів

 Файл відповідностей таблиць

 Движок виразів