Використовуйте цей формат для експорту даних до документу Microsoft Word з використанням технології OLE.

Увага! Цей формат має серйозні недоліки:

  • Він вимагає встановленого Microsoft Office.
  • Експортування може бути дуже повільним.

Використовуйте цей формат для малих наборів даних або якщо маєте серйозні підстави для цього. Розгляньте можливість використання інших форматів експорту, напр., RTF.

Ви можете експортувати дані до формату Word (OLE) або з інтерфейсу Database Tour, або з командного рядка.

При експортуванні з інтерфейсу перемкніться на закладку Word (OLE) діалогу Експорт. Якщо ця закладка не видима, клікніть кнопку Вибрані формати експорту у правому верхньому кутку вікна і впевніться, що відповідний формат вибрано.

Експортування даних до документу Word (з використанням OLE)

Специфічні для даного формату опції

Файл - при експорті даних з однієї таблиці або запиту SQL вкажіть назву файлу, до якого експортувати дані.
Тека - при експорті даних групи таблиць (багатотабличний експорт) вкажіть теку, до якої будуть експортуватися дані. Кожна таблиця буде експортуватися до окремого файлу вказаної теки; назви файлів можна вказати в налаштуваннях відповідності таблиць.

Включати мемо-поля - вкажіть, чи включати вміст полів типу MEMO при експорті; при виключеній опції замість вмісту поля буде використовуватися константа, що описує тип поля.
З заголовками колонок - вкажіть, чи включати заголовки колонок при експорті.
Обрізати кінцеві пробіли - вкажіть, чи обрізати кінцеві пробіли та керуючі символи при експорті. Має значення лише для даних з полів типу varchar або char. Використання цієї опції дозволяє вилучити непотрібні дані і таким чином зменшити об'єм експортованих даних, покращити вигляд для деяких форматів призначення і т.д.
Альтернативний колір рядків - вкажіть колір фону для кожного другого рядка. Колір повинен бути вказаний в шістнадцятирозрядній формі, що починається з символу #, за яким ідуть три шістнадцятирозрядних числа rr, gg, bb, які представляють значення для червоного, зеленого та синього кольорів, відповідно; наприклад, #FF0000 представляє червоний колір. Якщо підсвічування кожного другого рядка небажане, залиште це поле пустим.

Режим експорту

Вкажіть режим експорту:

REPLACE+INSERT

Цільовий об'єкт вилучається (якщо існує), потім створюється заново і виконується вставка записів в нього.

CREATE_OR_REPLACE

Створюється пустий цільовий об'єкт відповідної структури; в разі існування цільовий об'єкт перезаписується.

Зауваження: Для багатотабличного експорту значення може бути перевизначено для кожної окремої таблиці у відповідностях таблиць.

Діапазон записів

Вкажіть діапазон записів для експорту:

Вся таблиця - експортуються всі записи
Лише вибрані записи - експортуються лише вибрані записи. Для вибору записів клацніть відповідну кнопку і виділіть потрібні записи за допомогою клавіш-стрілок, Shift та Ctrl.
Від поточного запису до останнього - експортуються всі записи від поточного до останнього.

Обмежити кількість записів до - вкажіть максимальну кількість записів для експорту. Якщо не вказано або менше 1, всі записи із вказаного діапазону записів будуть експортовані. Якщо потрібно просто створити файл (таблицю) без даних, використовуйте відповідний Режим експорту.

Діпазон колонок

Вкажіть діапазон колонок для експорту:

Всі колонки - експортуються всі колонки (включаючи колонки, що були тимчасово сховані користувачем).
Лише вибрані колонки - експортується лише вибрана (поточна) колонка.
Видимі колонки - експортуються лише видимі колонки.

Записів на рядок

Вкажіть кількість записів з бази-джерела, які потрібно помістити на один рядок цільового файлу. Наприклад, якщо вказати 2, дані з джерела будуть поміщені в цільовому файлі наступним чином:

Джерело Ціль
Col1 Col2   Col1 Col2 Col1 Col2
cell1 cell2 cell1 cell2 cell3 cell4
cell3 cell4   cell5 cell6 cell7 cell8
cell5 cell6          
cell7 cell8          

Ця опція корисна, якщо джерело має невелику кількість колонок (полів) і велику кількість записів. Використовуючи її, можна заповнити цільову площу більш оптимально.

Інші опції

Попереджувати про перезапис або вилучення - вкажіть, чи видавати попередження користувачу перед перезаписом наявного цільового об'єкту для режимів експорту REPLACE+INSERT та CREATE_OR_REPLACE.

Див. також

Параметри запуску Database Tour

Відповідності таблиць і полів