Є кілька опцій логування та інших для кращого контролю процесу експортування. Більшість з них доступні як з графічного інтерфейсу програми, так і в режимі командного рядка. Для командного рядка є також додаткові параметри.

Опції інтерфейсу

При завершенні підготовки до експорту йде етап, де (необов'язково) можна вказати опції логування та обробки помилок.

Майте на увазі, що використання детального логування може уповільнити процес експорту для великих наборів даних. Рекомендується використовувати його лише для відладки (тобто пошуку помилкових даних і т.д.). В будь-якому разі, цей етап може бути пропущено.

Лог детального рівня

Файл журналу - Вказує ім'я файлу для запису журналу експорту детального рівня. Доступно при експорті однієї таблиці або запиту.

Вираз журналу - Вказує вираз, результат якого буде записано до файлу журналу для кожного експортованого запису джерела.

Доповнювати лог - Вказує, що файл журналу повинен записуватися в кінець файлу із збереженням попереднього вмісту файлу. Якщо цю опцію вимкнено, наявний журнал буде перезаписано.

Лог помилок детального рівня

Файл журналу - Вказує ім'я файлу для запису журналу помилок детального рівня. Доступно при експорті однієї таблиці або запиту.

Вираз журналу - Вказує вираз, результат якого буде записано до файлу журналу для кожного екпортованого запису джерела.

Доповнювати лог - Вказує, що файл журналу повинен записуватися в кінець файлу із збереженням попереднього вмісту файлу. Якщо цю опцію вимкнено, наявний журнал буде перезаписано.

Обробка помилок

При помилці - Вказує дію, яка повинна відбуватися при виникненні помилки експорту. Можливі значення:

Зупинити

Експорт переривається при виникненні помилки.

Зупинити при критичній кількості помилок

Експорт переривається при досягненні критичної кількості помилок. Працює лише для помилок на рівні запису таблиці.

Запитати

При виникненні помилки показується діалог, що дозволяє користувачу продовжити або перервати експорт. Працює лише для помилок на рівні запису таблиці та помилок створення цільового файлу.

Ігнорувати

При виникненні помилки вона ігнорується і процес продовжується з наступного запису (або наступної таблиці, якщо помилка сталася на рівні таблиці при багатотабличному експорті). Не рекомендується.

Пропустити таблицю

При виникненні помилки поточна таблиця джерела пропускається і процес продовжується з наступної таблиці. Тільки для багатотабличного експорту.

Значення за замовчанням: Зупинити.

Критична кількість помилок - Вказує критичну кількість помилок, по досягненні якої експорт зупиняється (при відповідній опції обробки помилок).

Опції командного рядка

Всі вищевказані опції інтерфейсу мають свої еквіваленти при експортуванні даних з командного рядка. Це наступні параметри командного рядка: /RecordLogFile, /RecordLogExpression, /AppendRecordLogFile, /BadRecordLogFile, /BadRecordLogExpression, /AppendBadRecordLogFile, /ErrorHandlingType, /CriticalErrorCount.

На додачу можна застосовувати параметри /LogFile та /AppendLog для логування верхнього рівня (не деталізованого) для вашого процесу експорту. Ці додаткові опції особливо корисні при експортуванні даних з командного рядка в тихому режимі.

Див. також:

 Параметри запуску Database Tour