Документація Database Tour Зміст Індекс

Опції

Початок Попередній Наступний
Налаштування інтерфейсу доступні у меню Опції (в основному Опції | Середовище...), а деякі з них доступні також і в контекстному меню, що активізується натисненням правої кнопки миші на тому елементі, якого ця опція стосується.

Загальні

Запускати лише 1 копію програми При включенні цієї опції запуск більш ніж 1 копії програми на 1 машині стане неможливим. Якщо при цьому при вже запущеній програмі спробувати відкрити базу даних через Провідник Windows, то вона буде відкрита вже запущеною копією програми.
Показувати задачі під час запуску Відмітьте цю опцію для показу діалогу вибору задач щоразу під час запуску програми.
Автоматично перевіряти наявність нової версії Включіть цю опцію, щоб дозволити програмі автоматично перевіряти наявність більш нової версії Database Tour. Ця перевірка потребує підключення до Internet.
Набір символів по замовчанню Вказує набір символів, що буде використовуватися по замовчанню при створенні текстових об'єктів в звітах, а також під час простого друку таблиць або структури таблиць.
Макс. кількість баз даних в історії Визначає макс. число баз даних в історії баз даних. Якщо кількість баз даних досягла цього ліміту, то при наступному відкритті бази даних, якої ще немає в історії, самий старий запис буде вилучено, а нову базу даних буде додано.
Закінчення довгих операцій  
Звуковий сигнал Звуковий сигнал при закінченні довгих операцій.
Зміщувати наверх інших програм Після закінчення довгих операцій програма Database Tour зміщується наверх інших програм.
Копювання таблиць до буферу  
З заголовками стовпчиків

При включеній опції будуть копіюватися також заголовки стовпчиків.

Включати Мемо-поля

Вказує, чи включати поля типу МЕМО (великий текст) при копіюванні даних в буфер.

Якщо МЕМО-поля будуть включатися при копіюванні в буфер, то в деяких випадках можуть бути проблеми при вставці з буферу (наприклад, якщо МЕМО-дані містять символи переводу каретки і т.д.).

Вигляд

Таблиці Налаштування вигляду і функціональності таблиць
Кнопки Налаштування вигляду і функціональності кнопок

Вигляд даних (в таблицях)

Показувати підказки для колонок Вказує, чи показувати випливаючі підказки для заголовків стовпчиків. Підказка складається з назви поля та його типу.
Показувати підказки для даних Вказує, чи показувати випливаючі підказки для даних в таблицях, якщо дані не поміщаються в клітинку.
Null значення Текст та колір тексту для відображення значень Null. Якщо текст не визначений, відповідна клітинка буде пуста.
Дати Вказує опції умовного форматування для даних типів Date та DateTime
Числа Вказує опції форматування та умовного форматування для числових даних
Текст Вказує опції умовного форматування для текстових даних
Графіка Визначає відображення графічних даних
Булеві дані Визначає відображення булевих (логічних) даних
Довгий текст Визначає відображення даних в полях Memo

Див. також:

 Умовне форматування

Бази даних

Показувати системні об'єкти Відноситься до серверних БД, в складі яких є системні об'єкти (таблиці, процедури тощо). При включенні цієї опції в списку об'єктів показуються також системні об'єкти.
Дозволити редагування таблиць після відкриття При встановленій опції щоразу після відкриття таблиці програма буде намагатися перевести таблицю в режим, що дозволяє редагування (READ / WRITE).
Якщо при встановленій опції програмі не вдається відкрити таблицю для редагування, а також при невстановленій опції, програма відкриває таблицю в режимі тільки для читання (READ ONLY).
Завжди показувати вилучені записи Відноситься до неупакованих таблиць dBase/FoxPro (тільки для підключень BDE). При встановленій опції для таких таблиць будуть показуватися вилучені раніше записи (вони будуть відрізнятися від нормальних записів шрифтом).
При відключеній опції тимчасово (доки таблиця відкрита) можна включити режим відображення вилучених записів, вибравши пункт меню Таблиця | Показувати вилучені записи.
"Живі" запити "Живі" запити дозволяють редагувати результуючий набір, який повертає запит типу SELECT, при виконанні деяких умов (дані беруться тільки з однієї таблиці, в запиті не використовуються агрегатні функції, відсутнє сортування). Працює лише для підключень BDE.
Якщо при встановленій опції програмі не вдається відкрити запит для редагування, а також при невстановленій опції, програма відкриває запит в режимі тільки для читання (READ ONLY).
Після зміни цієї опції перевідкрийте запит.
Виконувати запити асинхронно Асинхронне виконання запитів означає можливість запуску більше ніж одного запиту в один і той же час (ви відкриваєте кілька вікон SQL і запускаєте по одному запиту в кожному з них) або роботи з програмним інтерфейсом під час виконання запиту (запитів). Якщо ця опція вимкнена, вам потрібно дочекатися завершення виконання запиту для того, щоб працювати з програмним інтерфейсом або запустити інший запит. Майте на увазі, що при встановленій опції програма використовує суттєво більше оперативної пам'яті.
Обрізати кінцеві пробіли Вкажіть, чи обрізати кінцеві пробіли та керуючі символи при роботі з даними (наприклад, в сітках даних). Впливає лише на дані з полів типу varchar або char.
Використовувати серверний вивід Вкажіть, чи використовувати серверний вивід (тільки для підключень FD). Серверний вивід підтримується кількома СКБД (напр., Oracle). Зауваження: в деяких СКБД використання серверного виводу може потребувати додаткових звернень до сервера.
Опції фільтрації таблиць  
Враховувати регістр Опція фільтрації таблиць (крім підключень BDE).
Якщо в умові фільтру використовуються строчкові вирази, то при фільтрації буде враховуватися регістр (висота букв).
Часткове співпадання Опція фільтрації таблиць (крім підключень BDE).
Якщо в умові фільтру використовуються строчкові вирази, то при фільтрації буде проводитися порівняння строчок на часткове їх співпадання.
Наприклад, якщо галочка стоїть і в умові фільтру ви вказали NAME='LA*', то у відфільтрованій таблиці будуть присутні лише ті записи, для яких вміст поля NAME починається з LA.
Опції швидкого пошуку  
Враховувати регістр Швидкий пошук на перше співпадання при включенні цієї опції буде проводитися з урахуванням регістру (висоти букв) (крім підключень BDE).
Часткове співпадання Швидкий пошук на перше співпадання при включенні цієї опції знаходить текст, що починається з заданого тексту (крім підключень BDE). Це не стосується пошуку в числових полях.
Керування транзакціями  
Без Авто-commit'у При встановленій опції всі зміни в базі даних виконуються в рамках транзакції, поки користувча не завершить її явно по commit або rollback. Зауважте, що не всі бази даних підтримують транзакції і, відповідно, цей режим.
Авто-commit і ручні транзакції При встановленій опції кожна зміна в базі даних відразу фіксується без можливості відкотити її. Але можна змінити це ручним запуском транзакцій (якщо поточна база даних це підтримує) за допомогою відповідних кнопок або елементів меню головного вікна.

SQL редактор

Доповнення назв полів При вводі назви таблиці в SQL-вираз і крапки відразу за нею буде випадати список полів цієї таблиці. Після вибору поля в цьому списку воно автоматично вставляється в SQL-вираз.
Доповнення SQL-тексту При вводі першого слова в SQL-вираз це слово автоматично доповнюється (якщо його початок співпадає з початком відповідного ключового слова SQL). Якщо пустий редактор приймає фокус вводу, то в ньому автоматично з'являється початковий SQL-текст.
Очищати SQL-текст після виконання запиту Після успішного виконання запиту SQL-текст у вікні SQL-редактора буде стиратися, але його можна буде вивести з допомогою кнопки Попередній SQL.
Показувати результати запиту на окремій закладці При включеній опції результати запиту SQL будуть показуватися на коремій закладці Резульати вікна SQL. В іншому випадку вони будуть показуватися на закладці Редагування під вікном SQL-редактора.
Нумерація строчок Включає/відключає нумерацію строчок в SQL-редакторі.
Максимальна кількість SQL-текстів Вказує максимальну кількість SQL-текстів виконаних запитів, яка зберігається для кожного вікна SQL. Впливає на об'єм оперативної пам'яті, яку займає програма.
Початковий SQL-текст Початковий SQL-текст автоматично з'являється в пустому SQL-редакторі в момент прийому ним фокусу вводу. Діє тільки при встановленому доповненні SQL-тексту.
Шрифт і колір Шрифт та налаштування підсвітки SQL-синтаксису

Звіти

Опціі автоматичного створення звітів Звіт для вибраного набору даних створюється автоматично при першому завантаженні конструктора звітів або вікна попереднього перегляду.
Розміри та порядок об'єктів залежать від розмірів та порядку стовпчиків таблиці даних на момент створення звіту.
Створений звіт можна коригувати в конструкторі звітів.
Схема Схема (стиль) звітів по замовчанню. Схему для готового звіту можна змінити в конструкторі звітів.
Не створювати об'єкти за межами сторінки При включеній опції при створенні звіту об'єкти звіту будуть автоматично створюватися лише для тих даних, які вміщаються у розміри сторінки. Це оптимізує швидкість створення та завантаження звітів.
Автовставка виразу 'dataset_sum()' для числових полів Кожного разу при створенні звіту для кожного числового поля буде автоматично створюватися підсумковий вираз, що підраховує суму по даному полю.
Автовставка виразу 'report_file_name' Кожного разу при створенні звіту в секції Підвал сторінки буде автоматично створюватися вираз 'report_file_name'. Під час друку або перегляду звіту він буде показувати назву файла шаблону (якщо звіт було завантажено з файлу або було збережено в файл).
Заголовок по замовчанню Кожного разу при автоматичному заповненні звіту створюється заголовок звіту. Ви можете вказати, чи повинен це бути стандартний заголовок (текст типу TableName) або ваш власний вираз.

Файлові асоціації

Див. Файлові асоціації

Підтвердження

Закриття джерела даних При включеній опції при спробі користувача закрити поточну базу даних з'являється запит підтверждення.
Швидке перевідкриття бази даних При включеній опції при спробі користувача перевідкрити поточну базу даних подвійним клацанням на строчці Користувач (в списку властивостей бази даних, що на закладці Загальні) з'являється запит підтверждення.
Автоналаштування ширини колонок При включеній опції при подвійному клацанні користувачем правого краю колонки сітки даних для налаштування ширини колонки по її вмісту з'являється запит підтверждення. Налаштування ширини колонки по її вмісту вимагає аналізу всіх записів в колонці, тому може зайняти деякий час.
Збереження тексту SQL При включеній опції, якщо текст SQL було змінено в редакторі SQL, але ще не збережено, при закритті бази даних буде з'являтися запит на збереження тексту в файл..
Створення схеми для текстової таблиці При включеній опції, якщо користувач намагається відкрити текстову таблицю, для якої не існує схеми з описом полів, буде з'являтися запит на створення схеми.
Фіксація/відкочування транзакцій При включеній опції з'являється запит підтверждення кожного разу, коли користувач намагається зафіксувати або відкотити активну транзакцію за допомогою відповідних кнопок або елементів меню головного вікна.

Інше (доступно в меню Опції)

МоваМова інтерфейсу програми та довідкових файлів (якщо останні існують).
Строчка стануЯкщо опція включена, то строчка стану головного вікна програми відображатиметься.