Налаштування інтерфейсу доступні у меню Опції (в основному Опції | Середовище...), а деякі з них доступні також і в контекстному меню, що активізується натисненням правої кнопки миші на тому елементі, якого ця опція стосується.

Загальні

Запускати лише 1 копію програми При включенні цієї опції запуск більш ніж 1 копії програми на 1 машині стане неможливим. Якщо при цьому при вже запущеній програмі спробувати відкрити базу даних через Провідник Windows, то вона буде відкрита вже запущеною копією програми.
Показувати задачі під час запуску Увімкніть цю опцію для показу діалогу вибору задач щоразу під час запуску програми.
Автоматично перевіряти наявність нової версії Увімкніть цю опцію, щоб дозволити програмі автоматично перевіряти наявність більш нової версії Database Tour. Ця перевірка потребує підключення до Internet.
Онлайн Довідка Увімкніть цю опцію, щоб використовувати онлайн систему довідки замість локального фалу довідки. Увімкнена опція потребує підключення до Internet. В якості альтернативи ви можете завантажити файл довідки з веб-сайту Database Tour, розпакувати його в теку програми і відключити дану опцію, щоб змусити програму використовувати локальну довідку. В останньому випадку вам доведеться повторювати оновлення цього файлу для його актуалізації (наприклад, при виході нових версій програми).
Набір символів по замовчанню Вказує набір символів, що буде використовуватися по замовчанню при створенні текстових об'єктів в звітах, а також під час простого друку таблиць або структури таблиць.
Макс. кількість баз даних в історії Визначає максимальне число зареєстрованих баз даних в історії баз даних. Якщо кількість баз даних досягла цього ліміту, то при наступному відкритті бази даних, якої ще немає в історії, самий старий запис буде вилучено, а нову базу даних буде зареєстровано.
Закінчення довгих операцій  
Звуковий сигнал Звуковий сигнал при закінченні довгих операцій.
Зміщувати наверх інших програм Після закінчення довгих операцій програма Database Tour зміщується наверх інших програм.
Копіювання таблиць до буферу  
З заголовками колонок

При ввімкненій опції будуть копіюватися також заголовки колонок.

Включати Мемо-поля

Вказує, чи включати поля типу МЕМО (великий текст) при копіюванні даних в буфер.

Якщо МЕМО-поля будуть включатися при копіюванні в буфер, то в деяких випадках можуть бути проблеми при вставці з буферу (наприклад, якщо МЕМО-дані містять символи переводу каретки і т.д.).

Вигляд

Колір фону вікон Вказує колір фону для всіх вікон Database Tour.
Таблиці Налаштування вигляду і функціональності таблиць
Кнопки Налаштування вигляду і функціональності кнопок

Вигляд даних (в таблицях)

Показувати підказки для колонок Вказує, чи показувати випливаючі підказки для заголовків колонок. Підказка складається з назви поля та його типу.
Показувати підказки для даних Вказує, чи показувати випливаючі підказки для даних в таблицях, якщо дані не поміщаються в клітинку.
Null значення Текст та колір тексту для відображення значень Null. Якщо текст не визначений, відповідна клітинка буде пуста.
Дати Вказує опції умовного форматування для даних типів Date та DateTime
Числа Вказує опції форматування та умовного форматування для числових даних
Текст Вказує опції умовного форматування для текстових даних
Графіка Визначає відображення графічних даних
Булеві дані Визначає відображення булевих (логічних) даних
Довгий текст Визначає відображення даних в полях Memo (довгий текст)

Див. також:

 Умовне форматування

Бази даних

Обрізати кінцеві пробіли Вкажіть, чи обрізати кінцеві пробіли та керуючі символи при роботі з даними (наприклад, в сітках даних). Впливає лише на дані з полів текстового типу (char, varchar і т.п.).
Дозволити редагування таблиць після відкриття При встановленій опції щоразу після відкриття таблиці програма буде намагатися перевести таблицю в режим, що дозволяє редагування (READ / WRITE).
Якщо при ввімкненій опції програмі не вдається відкрити таблицю для редагування, а також при вимкненій опції, програма відкриває таблицю в режимі тільки для читання (READ ONLY).
"Живі" запити "Живі" запити дозволяють редагувати результуючий набір, який повертає запит типу SELECT, при виконанні деяких умов (дані беруться тільки з однієї таблиці, в запиті не використовуються агрегатні функції, відсутнє сортування).
Якщо при встановленій опції програмі не вдається відкрити запит для редагування, а також при невстановленій опції, програма відкриває запит в режимі тільки для читання (READ ONLY).
Після зміни цієї опції відкрийте запит повторно.
Виконувати запити асинхронно Асинхронне виконання запитів означає можливість запуску більше ніж одного запиту в один і той же час (ви відкриваєте кілька вікон SQL і запускаєте по одному запиту в кожному з них) або роботи з програмним інтерфейсом під час виконання запиту (запитів). Якщо ця опція вимкнена, вам потрібно дочекатися завершення виконання запиту для того, щоб працювати з програмним інтерфейсом або запустити інший запит. Майте на увазі, що при встановленій опції програма використовує суттєво більше оперативної пам'яті.
Використовувати серверний вивід Вкажіть, чи використовувати серверний вивід (тільки для підключень FD). Серверний вивід підтримується кількома СКБД (напр., Oracle або PostgreSQL). Зауваження: в деяких СКБД використання серверного виводу може потребувати додаткових звернень до сервера.
Завжди показувати вилучені записи Стосується неупакованих таблиць dBase/FoxPro (тільки для підключень BDE). При ввімкненій опції для таких таблиць будуть показуватися вилучені раніше записи (вони підсвічуються сірим шрифтом).
При відключеній опції тимчасово (доки таблиця відкрита) можна включити режим відображення вилучених записів, вибравши пункт меню Таблиця | Показувати вилучені записи.
Розмір завантаження (fetch size) Для наборів даних вказує кількість записів, які потрібно завантажити на бік клієнта за одну операцію завантаження (тільки для підключень FD). Ця опція впливає на час відкриття набору даних, а також на час експортування або формування звіту. Спробуйте підібрати оптимальне значення для вашої задачі.
Опції фільтрування таблиць  
Враховувати регістр Якщо опцію ввімкнено, то при фільтрації буде враховуватися регістр (висота букв). Ця опція не працює для підключень ADO.
Часткове співпадіння Якщо опцію ввімкнено, то при фільтрації буде проводитися порівняння рядків на часткове їх співпадання. Тобто, наприклад, якщо в умові фільтру ви вказали NAME='LA*', то у відфільтрованій таблиці будуть присутні лише ті записи, для яких вміст поля NAME починається з LA. Це не стосується умов фільтрування по числових полях. Ця опція не працює для підключень ADO.
Опції швидкого пошуку  
Враховувати регістр Якщо опцію ввімкнено, то швидкий пошук на перше співпадання буде проводитися з урахуванням регістру (висоти букв). Ця опція не працює для підключень ADO.
Часткове співпадання Якщо опцію ввімкнено, то при швидкому пошуку буде проводитися порівняння рядків на часткове їх співпадання. Це не стосується пошуку в числових полях. Ця опція не працює для підключень ADO.
Керування транзакціями  
Без Авто-commit'у При ввімкненій опції всі зміни в базі даних виконуються в рамках транзакції, поки користувач не завершить її явно по commit або rollback. Зауважте, що не всі бази даних підтримують транзакції і, відповідно, цей режим.
Авто-commit і ручні транзакції При ввімкненій опції кожна зміна в базі даних відразу фіксується без можливості відкотити її. Але можна змінити це ручним запуском транзакцій (якщо поточна база даних це підтримує) за допомогою відповідних кнопок або елементів меню головного вікна.

Навігатор об'єктів

Сортувати Ця опція має значення лише для списку таблиць. При сортуванні по імені типи таблиць ігнорується, в протилежному випадку сортування спершу відбувається по типу, далі по імені. Для локальних файлових баз даних тип таблиці визначається розширенням файлу, для інших баз даних типами таблиць є: звичайні таблиці, пердставлення (views), зовнішні таблиці.
Показувати табличні партиції у списку таблиць Вкажіть, чи показувати табличні партиції PostgreSQL у списку таблиць. В базах даних PostgreSQL табличні партиції (декларативного партиціонування) функціонують як окремі таблиці, тому іноді може бути зручним бачити їх у списку таблиць для легшого доступу.
Показувати системні об'єкти Стосується серверних БД, в складі яких є системні об'єкти (таблиці, процедури тощо). При ввімкненні цієї опції в списку об'єктів показуються також системні об'єкти.
Оригінальні назви типів об'єктів При ввімкненні цієї опції назви типів об'єктів не будуть перекладатися на мову інтерфейсу, тобто ви побачите Tables, Procedures, Triggers і т.д., навіть якщо ваша мова інтерфейсу не англійська.
Вирізняти об'єкти різних схем альтернативним кольором TЦя опція має значення лише для баз даних, що підтримують схеми. При ввімкненні цієї опції об'єкти бази даних з сусідніх (в списковому порядку) схем будуть підсвічені різними кольорами фону.
Багаторядкові закладки При ввімкненні цієї опції закладки Навігатора об'єктів будуть розташовані в кілька рядків, якщо вони не поміщаються в ширину навігатора. В протилежному випадку закладки будуть розташовані в один рядок з можливістю їх горизонтальної прокрутки.

SQL редактор

Доповнення назв полів При вводі назви таблиці в SQL-вираз і крапки відразу за нею буде випадати список полів цієї таблиці. Після вибору поля в цьому списку воно автоматично вставляється в SQL-вираз.
Доповнення SQL-тексту При вводі першого слова в SQL-вираз це слово автоматично доповнюється (якщо його початок співпадає з початком відповідного ключового слова SQL). Якщо пустий редактор приймає фокус вводу, то в ньому автоматично з'являється початковий SQL-текст.
Очищати SQL-текст після виконання запиту Після успішного виконання запиту SQL-текст у вікні SQL-редактора буде стиратися, але його можна буде вивести з допомогою кнопки Попередній SQL.
Показувати результати запиту на окремій закладці При ввімкненій опції результати запиту SQL будуть показуватися на окремій закладці Результати вікна SQL. В іншому випадку вони будуть показуватися на закладці Редагування під вікном SQL-редактора.
Нумерація рядків Включає/відключає нумерацію рядків в SQL-редакторі.
Максимальна кількість SQL-текстів Вказує максимальну кількість SQL-текстів виконаних запитів, яка зберігається для кожного вікна SQL. Впливає на об'єм оперативної пам'яті, яку займає програма.
Початковий SQL-текст Початковий SQL-текст автоматично з'являється в пустому SQL-редакторі в момент прийому ним фокусу вводу. Діє тільки при встановленому доповненні SQL-тексту.
Виконання запиту по таймеру Тут ви можете змінити опції, що впливають на виконання запитів, ініційованих кнопкою Виконати по таймеру вікна SQL.
Гіперлінки SQL Тут ви можете вказати, чи використовувати гіперлінки для певних видів слів в тексті SQL.
Підказки слів SQL Тут ви можете вказати, чи показувати підказки для певних видів слів в тексті SQL.
Шрифт і колір Шрифт та налаштування підсвітки SQL-синтаксису.

Звіти

Опції автоматичного створення звітів Звіт для вибраного набору даних створюється автоматично при першому завантаженні конструктора звітів або вікна попереднього перегляду.
Розміри та порядок об'єктів залежать від розмірів та порядку колонок таблиці даних на момент створення звіту.
Створений звіт можна коригувати в конструкторі звітів.
Схема Схема (стиль) звітів по замовчанню. Схему для готового звіту можна змінити в конструкторі звітів.
Не створювати об'єкти за межами сторінки При ввімкненій опції при створенні звіту об'єкти звіту будуть автоматично створюватися лише для тих даних, які вміщаються у розміри сторінки. Це оптимізує швидкість створення та завантаження звітів.
Автовставка виразу 'dataset_sum()' для числових полів Кожного разу при створенні звіту для кожного числового поля буде автоматично створюватися підсумковий вираз, що підраховує суму по даному полю.
Автовставка виразу 'report_file_name' Кожного разу при створенні звіту в секції Підвал сторінки буде автоматично створюватися вираз 'report_file_name'. Під час друку або перегляду звіту він буде показувати назву файла шаблону (якщо звіт було завантажено з файлу або було збережено в файл).
Заголовок по замовчанню Кожного разу при автоматичному заповненні звіту створюється заголовок звіту. Ви можете вказати, чи повинен це бути стандартний заголовок (текст типу TableName) або ваш власний вираз.

Файлові асоціації

Див. Файлові асоціації

Підтвердження

Закриття джерела даних При ввімкненій опції при спробі користувача закрити поточну базу даних з'являється запит підтверждення.
Закриття навігатора об'єктів При ввімкненій опції при спробі користувача закрити навігатор об'єктів з'являється запит підтверждення. Навігатор об'єктів займає ліву частину головного вікна програми; він містить списки об'єктів бази даних (таблиці, представлення, процедури і т.д.) і важливий функціонал для роботи з об'єктами бази даних за допомогою його кнопок та контекстного меню. Тому рекомендується його закривати лише тимчасово для того, щоб зробити праву частину програми трохи ширшою. Це причина того, що по замовчанню показується запит на підтверждення закриття.
Швидке перевідкриття бази даних При ввімкненій опції при спробі користувача перевідкрити поточну базу даних подвійним клацанням на рядку Користувач (в списку властивостей бази даних, що на закладці Загальні) з'являється запит підтверждення.
Автоналаштування ширини колонок При ввімкненій опції при подвійному клацанні користувачем правого краю колонки сітки даних для налаштування ширини колонки по її вмісту з'являється запит підтвердження. Налаштування ширини колонки по її вмісту вимагає аналізу всіх записів в колонці, тому може зайняти деякий час.
Збереження тексту SQL При ввімкненій опції, якщо текст SQL було змінено в редакторі SQL, але ще не збережено, при закритті бази даних буде з'являтися запит на збереження тексту в файл.
Створення схеми для текстової таблиці При ввімкненій опції, якщо користувач намагається відкрити текстову таблицю, для якої не існує схеми з описом полів, буде з'являтися запит на створення схеми.
Фіксація/відкочування транзакцій При ввімкненій опції з'являється запит підтвердження кожного разу, коли користувач намагається зафіксувати або відкотити активну транзакцію за допомогою відповідних кнопок або елементів меню головного вікна.
Заміна всього у всіх вікнах При ввімкненій опції з'являється запит підтвердження кожного разу, коли користувач обирає заміну певного тексту в усіх відкритих вікнах. Така заміна потенційно може зробити неявні зміни в багатьох відкритих вікнах SQL, що може бути небажаним, особливо якщо дія була вибрана помилково.

Інше (доступно в меню Опції)

Мова Мова інтерфейсу програми та довідкових файлів (якщо останні існують).
Рядок стану Якщо опцію ввімкнено, то рядок стану головного вікна програми відображатиметься.