Тут наведено лише деякі приклади того, як можна використовувати Database Tour.

Деякі приклади призначено в основному для новачків.

В прикладах назви полів та таблиць є гіпотетичними, замість них використовуйте назви з вашої бази даних.

У більшості прикладів очікується, що ви вже під'єдналися до відповідної бази даних.

Приклади групової заміни значень поля

    У всі записи поля 'Name' таблиці 'Clients' занести значення 'Олег'
    Те саме, але занести не у всі записи, а тільки в ті, в яких значення поля 'Debt' більше від 20
    Зробити всі перші букви усіх строчкових полів таблиці Animals прописними (великими)

Приклади експорту даних

    Зробити з таблиці формату DBF (dBase) нову таблицю формата DB (Paradox)
    Експортувати дані до формату JSON
    Створити нову таблицю, яка б складалася тільки з полів 'Name' та 'Street' таблиці 'Friends'
    Копіювати вибрані таблиці до іншої бази даних
    Мігрувати дані кількох таблиць з PostgreSQL до SQL Server

Приклади імпорту даних

    Додати в поля Name та Area таблиці City два перші записи з полів Capital та Area таблиці Country (з тієї ж бази даних)

Приклади вилучення записів

    Вилучити з таблиці ті записи, в яких значення поля 'Debt' менше 10

Приклади друку табличних даних

    Роздрукувати таблицю (запит)
    Роздрукувати перший та третій стовпчики таблиці
    Роздрукувати таблицю так, щоб для кожного числового поля було надруковано підсумкову суму
    Створити звіт з групуванням записів
    Автоматизувати таку послідовність дій: Відкрити джерело даних ODBC під назвою WorkData, таблицю City з неї, зайти в редактор звітів і завантажити шаблон звіту, що міститься в файлі C:\My templates\city.dtt, і показати попередній перегляд цього звіту

Приклади пошуку та заміни в табличних даних

    Знайти у полі Name слово 'Ігор'
    Замінити всі слова 'Кіт' у полях Animals та Description на слово 'Миша'

Приклади арифметичних операцій з даними

    Отримати суму по числовому полю Price таблиці Goods

Приклади налаштування вигляду даних

    Дати заголовкам полів таблиці зрозумілі та читабельні назви
    Задати випадаючий список для стовпчика, строчки якого були б взяті з поля таблиці

Приклади копіювання / вставляння табличних даних

    Скопіювати відкриту таблицю або запит в буфер обміну
    Вставити дані з буфера обміну до відкритої таблиці

Приклади шифрування файлів

    Зашифрувати всі файли з теки C:\My Templates