Wielofunkcyjne narzędzie bazodanowe

Database Tour to uniwersalne narzędzie ułatwiające zarządzanie bazami danych różnych typów.

A Database Tour Pro dodaje do tego obszerną obsługę linii poleceń i funkcję raportowania.

Narzędzia bazy danych: narzędzia zapytań SQL, eksportu, raportów

Wersja: 11.2.0.701

Wersja trial: 24 dni. W pełni funkcjonalny.

Wypróbuj teraz

Główne cechy

Różne formaty baz danych

Baza danych

Obsługuje wszystkie najbardziej popularne SZBD: ODBC, SQL Server, Access, Oracle, PostgreSQL, SQLite, Firebird, Interbase, Excel, Visual FoxPro, dBase, Paradox, CSV, MySQL, DB2, SQL Anywhere itp.

Więcej

Potężne możliwości eksportu danych

Eksportowanie danych

 • Wiele formatów wyjściowych (Excel, HTML, SQL skrypt, DBF itp).
 • Kopiowanie danych z jednej bazy danych do drugiej, na przykład, z accdb do csv, mdb do Oracle, SQLite do MySql, PostgreSQL do SQL Server itp.
 • Wiele różnych ustawień.
 • Wygodny interfejs mapowania tabel i pól między źródłami danych a obiektami docelowymi.
 • Szablony eksportu danych. Możliwość zapisywania definicji eksportu do plików w celu ich ponownego wykorzystania, co jest niezwykle przydatne przy złożonych zadaniach eksportu danych.
 • Automatyzacja zadań eksportu za pomocą wiersza poleceń i plików akcji.
Więcej

Potężny edytor SQL

Edytor zapytań SQL

 • Edytory zapytań SQL z podświetlaniem składni oraz klikalnymi obiektami.
 • Wiele okien z oddzielnymi transakcjami. Poruszanie się po historii zapytań i zbieranie statystyk wykonania SQL dla każdego okna zapytania do bazy danych.
 • Obsługa parametrów i makr w zapytaniach SQL.
 • Obsługa skryptów wielozadaniowych.
 • Generowanie kodu SQL do konkretnych zadań.
Więcej

Wbudowany generator raportów z konstruktorem raportów

Konstruktor raportów

Wbudowany generator raportów z konstruktorem raportów umożliwia wydrukowanie dowolnej otwartej tabeli lub kwerendy wprost z programu Database Tour Pro, bez wykorzystywania innych programów edytorskich. (Dostępny w wersji Pro)

Więcej

Duży zestaw funkcji bazy danych

Funkcje bazy danych

Ułatwia często wykonywane operacji z bazami danych, takich jak wyszukiwanie i zastępowanie tekstu, przetwarzanie danych wsadowych, praca z obiektami bazy danych itp.

Więcej

Wygodny widok danych

Widok danych

Przeglądanie i edycja danych dowolnych typów (w tym BLOB i grafika) w przyjaznym interfejsie, na przykład, wykorzystywanie auto-przesuwania danych w tabeli, zmiana wysokości wierszy, wybór grupy wierszy, warunkowe formatowanie.

Więcej

Wsparcie linii poleceń

Linia poleceń

Wiele operacji można wykonywać przez wskazanie parametrów startowych (Dostępny w wersji Pro). Pozwala to na wykonywanie ich z plików wsadowych, zadań harmonogramu oraz w połączeniach z innych aplikacji.

Więcej