Linia poleceń

W Database Tour wersji Pro najważniejsze operacje, takie jak eksportowanie danych, wykonywanie zapytań itp mogą być wykonywane za pomocą linii poleceń. W trybie linii poleceń, możliwe jest wykorzystanie wszystkich opcji, które są dostępne w GUI.

Przykłady linii poleceń

Eksport danych

MDB to HTML. Eksportowanie tabeli z pliku .mdb do pliku .html

dbtour.exe /export /SrcDBPassword=leo12 "/SrcDB=c:\my db\stores.mdb" "/SrcTableName=price" "/TrgDB=c:\my db\price.html"

ACCDB to XLSX. Eksportowanie wszystkich tabel z pliku .accdb do plików .xlsx w trybie cichym

dbtour.exe /silent /export /SrcDBPassword=leo12 "/SrcDB=c:\my db\stores.accdb" "/SrcTableName=*" "/TrgDB=c:\my db\" "/TrgTableName=*.xlsx"

SQLite to PostgreSQL. Eksportowanie listy tabel z bazy danych SQLite do bazy danych PostgreSQL. Lista mapowań tabel źródło-cel jest określona w osobnym pliku.

dbtour.exe /export /ExportType=DATABASE /ExportMode=REPLACE+INSERT /MemorySaving /UseSQLParameters /TrimTrailingSpaces /OpenTarget
"/TableMappingsFile=C:\Conversions\TableMappings-Daily-Export.xml"
/SrcDBInterface=firedac /SrcDBKind=FILE /SrcDBDriver=SQLite "/SrcDB=C:\SQLite Databases\sales.db"
/TrgDBInterface=firedac /TrgDBKind=ALIAS /TrgDBDriver=POSTGRESQL /TrgServer=dwh.databasetour.com /TrgPort=5432 /TrgDBUserName=dwh /TrgDBPassword=ght76_LP@

Eksportowanie danych za pomocą pliku operacji

dbtour.exe "/ParamsFile=c:\My Action Files\export-postgres-to-firebird.txt"

Operacje wsadowe z danymi tekstowymi

Zamiana tekstu w tabeli Access

dbtour.exe /FieldUtils /CloseWhenDone /CloseOnError /DBInterface=ADO /DBDriver=ACCESS /DB=c:\MyData\Genealogy.mdb /TableName=ADDR /fields=Address1 "/ReplaceText=Mark Tweine street," "/ReplaceText=Mark Tweine str.," /ReplaceIgnoreCase

Otwieranie baz danych, wykonywanie skryptów SQL, otwieranie raportów

Otwarcie folderu z plikami DBF i otwieranie tabeli dBase

dbtour.exe /opendb /DBInterface=ADO /DBDriver=dBase /DBKind=FOLDER "/DB=c:\MyData" "/TableName=customer.dbf"

Otwarcie bazy danych Interbase, wykonywanie skrypta SQL, i zamknięcie programu

dbtour.exe /opendb /CloseWhenDone /DBInterface=INTERBASE /DBDriver=INTERBASE /DBKind=FILE "/DB=MyServerName:D:\CommonData\News.gdb " /DBUserName=JohnM /DBPassword=qazwsx78 /SQLFile=d:\MyScripts\CheckData.sql /ExecuteQuery

Budowanie linii poleceń

Dużą zaletą jest to, że linia poleceń może być generowana automatycznie za pomocą GUI.

Budowanie linii poleceń dla eksportowania danych:

Budowanie linii poleceń dla eksportowania danych

Budowanie linii poleceń dla operacji wsadowych z polami tekstowymi:

Budowanie linii poleceń dla operacji z polami tekstowymi

Więcej zrzutów ekranu...