Робота з командним рядком

В Database Tour Pro найважливіші операції типу експорту даних, виконання запитів і т.д., можна виконувати з командного рядка. В режимі командного рядка можна працювати з усіма тими опціями, що доступні в графічному інтерфейсі.

Іноді командний рядок має велику кількість опцій, з чим незручно працювати. В якості альтернативи всі опції командного рядка можна записати в один так званий файл операцій. Файли операцій можна виконувати як з командного рядка, так і з графічного інтерфейсу програми.

І командний рядок, і файл операцій можуть містити змінні середовища, що кардинально підвищує гнучкість та дає можливість повторного використання коду.

Приклади командних рядків

Експорт даних

Експортування таблиці з файлу .mdb до файлу .html

dbtour.exe /export /SrcDBPassword=leo12 "/SrcDB=c:\my db\stores.mdb" "/SrcTableName=price" "/TrgDB=c:\my db\price.html"

Експортування всіх таблиць із файлу .accdb до файлів .xlsx в 'тихому' режимі

dbtour.exe /silent /export /SrcDBPassword=leo12 "/SrcDB=c:\my db\stores.accdb" "/SrcTableName=*" "/TrgDB=c:\my db\" "/TrgTableName=*.xlsx"

Експорт списку таблиць з бази даних PostgreSQL до бази даних Access. Список таблиць з відповідностями джерело-ціль вказано в окремому файлі. Цільовий файл бази даних повинен існувати.

dbtour.exe
/export /ExportType=DATABASE /ExportMode=REPLACE+INSERT /MemorySaving /UseSQLParameters /TrimTrailingSpaces /OpenTarget "/TableMappingsFile=C:\Access Databases\TableMappings-Daily-Export.xml" /SrcDBInterface=firedac /SrcDBKind=DSN /SrcDBDriver=POSTGRESQL /SrcServer=dwh.databasetour.com /SrcPort=5432 /SrcDBUserName=dwh /SrcDBPassword=ght76_LP@ /TrgDBInterface=ado /TrgDBKind=FILE "/TrgDBDriver=Microsoft Access" "/TrgDB=C:\Access Databases\dwh_extract.mdb"

Експортування даних за допомогою файлу операцій

dbtour.exe "/ActionFile=c:\My Action Files\export-postgres-to-firebird.txt"

Групові операції з текстовими даними

Заміна тексту в таблиці Access

dbtour.exe /FieldUtils /CloseWhenDone /CloseOnError /DBInterface=ADO /DBDriver=ACCESS /DB=c:\MyData\Genealogy.mdb /TableName=ADDR /fields=Address1 "/ReplaceText=Mark Tweine street," "/ReplaceText=Mark Tweine str.," /ReplaceIgnoreCase

Відкриття баз даних, виконання скриптів SQL, завантаження файлів звітів

Відкриття теки з файлами DBF і відкритя таблиці dBase в ній

dbtour.exe /opendb /DBInterface=ADO /DBDriver=dBase /DBKind=FOLDER "/DB=c:\MyData" "/TableName=customer.dbf"

Відкриття бази даних Interbase, виконання в ній скрипта SQL, і потім закриття програми

dbtour.exe /opendb /CloseWhenDone /DBInterface=INTERBASE /DBDriver=INTERBASE /DBKind=FILE "/DB=MyServerName:D:\CommonData\News.gdb " /DBUserName=JohnM /DBPassword=qazwsx78 /SQLFile=d:\MyScripts\CheckData.sql /ExecuteQuery

Створення командного рядка

Велика перевага полягає в тому, що командний рядок або файл операцій може бути легко згенерований автоматично за допомогою інтерфейсу, дуже подібного до того, що застосовуються для відповідних функцій у програмі.

Створення командного рядка для експорту даних:

Створення командного рядка для експорту даних

Створення командного рядка для операцій з текстовими полями:

Створення командного рядка для операцій з текстовими полями

Більше скріншотів...