Експортування даних до власного формату користувача. Дані експортуються до одного вихідного файлу, вміст якого генерується з використанням динамічно обчислюваного виразу (формули), заданого користувачем. Для кожного запису джерела розраховується вираз і результат цього розрахунку записується на одну строчку цільового файлу. Вираз повинен формувати одну строчку тексту (тобто результат розрахунку виразу не повинен містити символів нової строчки та переводу каретки).

Використовуйте цю схему, якщо потрібно отримати специфічний формат цільових рядків або застосувати правила, недоступні в інших схемах. Наприклад, наступний вираз створює розділені крапкою з комою строчки, і в кожній строчці робить конкатенацію двох полів в одне, а третє поле переводить до нижнього регістру:

dataset_field_val(1, 'app_tittle') + ' ' + dataset_field_val(1, 'app_version') + ' ; ' + lower(dataset_field_val(1, 'app_url'))

Ви можете експортувати дані до власного формату або з інтерфейсу Database Tour, або з командного рядка.

При експортуванні з інтерфейсу перемкніться на закладку Власний діалогу Експорт. Якщо ця закладка не видима, клікніть кнопку Вибрані формати експорту у правому верхньому кутку вікна і впевніться, що відповідний формат вибрано.

Експортування даних до власного формату

Специфічні для даного формату опції

Файл - при експорті даних з однієї таблиці або запиту SQL вкажіть назву файлу, до якого експортувати дані.
Тека - при експорті даних групи таблиць (багатотабличний експорт) вкажіть теку, до якої будуть експортуватися дані. Кожна таблиця буде експортуватися до окремого файлу вказаної теки; назви файлів можна вказати в налаштуваннях відповідності таблиць.

Розрив рядка - вкажіть вид розриву рядка; якщо вкажете Windows, то кожен рядок файлу буде завершуватися символом переводу каретки та символом нового рядка (CR+LF); якщо вкажете Mac - завершувати рядок буде символ переводу каретки (CR); інакше буде задіяно стиль Unix (LF).
Кодування - вкажіть кодування цільового файлу.
BOM - вкажіть, чи включати BOM (byte order mark) для кодування Unicode.

Режим експорту

Вкажіть режим експорту:

REPLACE+INSERT

Цільовий об'єкт вилучається (якщо існує), потім створюється заново і виконується вставка записів в нього.

CREATE_OR_REPLACE

Створюється пустий цільовий об'єкт відповідної структури; в разі існування цільовий об'єкт перезаписується.

APPEND

Записи додаються до цільового об'єкта, наявні записи залишаються. Якщо цільовий об'єкт не існує, він створюється.

Примітки
Формат та структура полів повинні бути сумісні з наявним цільовим об'єктом.

Зауваження: Для багатотабличного експорту значення може бути перевизначено для кожної окремої таблиці у відповідностях таблиць.

Діапазон записів

Вкажіть діапазон записів для експорту:

Вся таблиця - експортуються всі записи
Лише вибрані записи - експортуються лише вибрані записи. Для вибору записів клацніть відповідну кнопку і виділіть потрібні записи за допомогою клавіш-стрілок, Shift та Ctrl.
Від поточного запису до останнього - експортуються всі записи від поточного до останнього.

Обмежити кількість записів до - вкажіть максимальну кількість записів для експорту. Якщо не вказано або менше 1, всі записи із вказаного діапазону записів будуть експортовані. Якщо потрібно просто створити файл (таблицю) без даних, використовуйте відповідний Режим експорту.

Діпазон колонок

Вкажіть діапазон колонок для експорту:

Всі колонки - експортуються всі колонки (включаючи колонки, що були тимчасово сховані користувачем).
Лише вибрані колонки - експортується лише вибрана (поточна) колонка.
Видимі колонки - експортуються лише видимі колонки.

Інші опції

Попереджувати про перезапис або вилучення - вкажіть, чи видавати попередження користувачу перед перезаписом наявного цільового об'єкту для режимів експорту REPLACE+INSERT та CREATE_OR_REPLACE. Ця опція недоступна при експортуванні даних до буферу обміну.

Див. також

Параметри запуску Database Tour

Відповідності таблиць і полів