Використовуйте цей формат для експорту даних до реляційної бази даних (тої, яка вже є відкритою, або зовнішньої), наприклад, dBase, SQLite, Interbase, Firebird, PostgreSQL, Oracle і т.д. Процес експорту виконується засобами вибраного движка баз даних (інтерфейсу).

Ви можете експортувати дані до баз даних або з інтерфейсу Database Tour, або з командного рядка.

При експортуванні з інтерфейсу перемкніться на закладку База даних діалогу Експорт. Якщо ця закладка не видима, клікніть кнопку Вибрані формати експорту у правому верхньому кутку вікна і впевніться, що відповідний формат вибрано.

Експортування даних до бази даних Oracle

Специфічні для даного формату опції

База даних - вкажіть базу даних, до якої експортувати дані. Можна або вибрати вже зареєстровану базу даних із випадаючого списку, або клікнути кнопку '...' і зареструвати нову базу даних.

Ім'я користувача - вкажіть ім'я користувача для доступу до цільової бази даних (якщо не вказати, може бути автоматично запитаним програмою під час спроби конекту з базою).

Пароль - вкажіть пароль для доступу до цільової бази даних (якщо не вказати, може бути автоматично запитаним програмою під час спроби конекту з базою).

Назва таблиці - вкажіть назву цільової таблиці.

Опис таблиці - вкажіть опис цільової таблиці; в поточній версії застосовується лише для баз даних Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, і лише у випадку, коли цільова таблиця створюється під час екпорту. Якщо вказати <copy_from_source>, програма спробує використати опис вихідної таблиці (якщо є), проте це вимагатиме більше часу.

Commit-інтервал - вкажіть кількість записів джерела, після експорту яких буде автоматично зроблено commit; якщо вказано 0, commit буде зроблено після експорту всіх записів. Занадто мале значення може уповільнити процес експортування, проте занадто велике значення може викликати помилки переповнення пам'яті; нормальне значення зазвичай знаходиться між кількома сотнями та кількома тисячами в залежності від вашого середовища. Ігнорується, якщо цільова база даних не підтримує транзакцій.

Обрізати кінцеві пробіли - вкажіть, чи обрізати кінцеві пробіли та керуючі символи при експорті. Має значення лише для даних текстових полів. Використання цієї опції дозволяє вилучити непотрібні дані і таким чином зменшити об'єм експортованих даних, покращити вигляд для деяких форматів призначення і т.д.

Режим економії пам'яті - вкажіть, чи використовувати режим економії пам'яті. Режим економії пам'яті може бути корисним, якщо таблиці джерела або цілі мають дуже велику кількість записів, а особливо якщо інтерфейс цілі - ADO. Цей режим внутрішньо створює та виконує серію виразів SQL без відкриття цільової таблиці. Крім економії пам'яті, можливе також пришвидшення виконання. Примітки: Цей режим може працювати по різному для різних цільових типів баз даних чи інтерфейсів, тому рекомендується тестувати його перед використанням на продуктивних системах. Спробуйте різні комбінації цієї опції та залежних опцій для знаходження оптимальної їх комбінації.

Кодування - вкажіть кодування внутрішнього потоку SQL для режиму економії пам'яті. Наприклад, якщо ваші дані та/або назви полів/колонок містять символи Unicode, потрібно вибрати кодування UTF-8 і т.п.

Використовувати параметри SQL - вкажіть, чи використовувати параметри SQL в режимі економії пам'яті. Використання параметризованих запитів SQL може суттєво пришвидшити процес та дозволяє експортувати також дані BLOB для деяких типів баз даних.

Використовувати пакетний режим - вкажіть, чи використовувати пакетний режим експорту до цільової бази (лише для з'єднань FD). Пакетний режим зменшує навантаження на цільову базу даних та кардинально збільшує швидкість експорту. Розмір пакету дорівнює commit-інтервалу. Примітка: Логування на рівні записів в цьому режимі може працювати з деякими відмінностями.

Ключові поля (перенесено до секції Відповідності полів) - використовується для пошуку збігів записів для режимів експорту UPDATE, APPEND+UPDATE або DELETE. Це повинно бути поле або розділений комами список з кількох полів джерела для порівняння записів. Ключові поля повинні бути присутніми у списку відповідностей у відповідностях полів.

Режим експорту

Вкажіть режим експорту:

REPLACE+INSERT

Цільовий об'єкт вилучається (якщо існує), потім створюється заново і виконується вставка записів в нього.

CREATE_OR_REPLACE

Створюється пустий цільовий об'єкт відповідної структури; в разі існування цільовий об'єкт перезаписується.

APPEND

Записи додаються до цільового об'єкта, наявні записи залишаються. Якщо цільовий об'єкт не існує, він створюється.

Примітки
Формат та структура полів повинні бути сумісні з наявним цільовим об'єктом.

EMPTY+INSERT

Перед вставкою записів з цільового об'єкта вилучаються всі записи. Якщо цільовий об'єкт не існує, він створюється.

Примітки
Структура джерела повинна бути сумісна зі структурою цільового об'єкта.

UPDATE

Записи цільового об'єкта, що збігаються з записами джерела, оновлюються записами джерела.

Примітки
- Цільовий об'єкт повинен існувати та (бажано) мати індекс для пошуку збігів записів.
- Структура джерела повинна бути сумісна зі структурою цільового об'єкта.
- Поля цілі, що використовуються для пошуку збігів записів (ключові поля цілі), не оновлюються.
- Використовуйте цей режим з обережністю, якщо ключові поля (джерела або цілі) можуть містити значення NULL.
- Використовуйте цей режим з обережністю при багатотабличному експорті.
- Цей режим може працювати по різному для різних цільових типів баз даних чи інтерфейсів, тому рекомендується тестувати його перед використанням на продуктивних системах. Візьміть до уваги використання різних комбінацій опцій Режим економії пам'яті та Використання параметрів SQL для знаходження оптимального результату.

APPEND+UPDATE

Записи цільового об'єкта, що збігаються з записами джерела, оновлюються записами джерела. Записи з джерела, що не збігаються з записами цілі, додаються до цільового об'єкта.

Примітки
- Цільовий об'єкт повинен існувати та (бажано) мати індекс для пошуку збігів записів.
- Структура джерела повинна бути сумісна зі структурою цільового об'єкта.
- Використовуйте цей режим з обережністю, якщо ключові поля можуть містити значення NULL.
- Використовуйте цей режим з обережністю при багатотабличному експорті.
- Цей режим може працювати по різному для різних цільових типів баз даних чи інтерфейсів, тому рекомендується тестувати його перед використанням на продуктивних системах. Візьміть до уваги використання різних комбінацій опцій Режим економії пам'яті та Використання параметрів SQL для знаходження оптимального результату.

DELETE

Записи цільового об'єкта, що збігаються з записами джерела, вилучаються.

Примітки

- Цільовий об'єкт повинен існувати та (бажано) мати індекс для пошуку збігів записів.
- Використовуйте цей режим з обережністю, якщо ключові поля можуть містити значення NULL.
- Використовуйте цей режим з обережністю при багатотабличному експорті.
- Цей режим може працювати по різному для різних цільових типів баз даних чи інтерфейсів, тому рекомендується тестувати його перед використанням на продуктивних системах. Візьміть до уваги використання різних комбінацій опцій Режим економії пам'яті та Використання параметрів SQL для знаходження оптимального результату.

Зауваження: Для багатотабличного експорту значення може бути перевизначено для кожної окремої таблиці у відповідностях таблиць.

Діапазон записів

Вкажіть діапазон записів для експорту:

Вся таблиця - експортуються всі записи
Лише вибрані записи - експортуються лише вибрані записи. Для вибору записів клацніть відповідну кнопку і виділіть потрібні записи за допомогою клавіш-стрілок, Shift та Ctrl.
Від поточного запису до останнього - експортуються всі записи від поточного до останнього.

Обмежити кількість записів до - вкажіть максимальну кількість записів для експорту. Якщо не вказано або менше 1, всі записи із вказаного діапазону записів будуть експортовані. Якщо потрібно просто створити файл (таблицю) без даних, використовуйте відповідний Режим експорту.

Діпазон колонок

Вкажіть діапазон колонок для експорту:

Всі колонки - експортуються всі колонки (включаючи колонки, що були тимчасово сховані користувачем).
Лише вибрані колонки - експортується лише вибрана (поточна) колонка.
Видимі колонки - експортуються лише видимі колонки.

Інші опції

Попереджувати про перезапис або вилучення - вкажіть, чи видавати попередження користувачу перед перезаписом наявного цільового об'єкту для режимів експорту REPLACE+INSERT та CREATE_OR_REPLACE.

Див. також

Параметри запуску Database Tour

Відповідності таблиць і полів

Практикум: Експорт даних з DBF до Paradox

Практикум: Експорт даних з Excel до SQLite

Практикум: Міграція таблиць з PostgreSQL до SQL Server

Практикум: Міграція даних з SQL Server до Oracle