Використовуйте цей формат для експорту даних до документу HTML. Експорт робиться движком Database Tour з безпосереднім доступом до файлу, тому є досить швидким.

Ви можете експортувати дані до формату HTML або з інтерфейсу Database Tour, або з командного рядка.

При експортуванні з інтерфейсу перемкніться на закладку HTML діалогу Експорт. Якщо ця закладка не видима, клікніть кнопку Вибрані формати експорту у правому верхньому кутку вікна і впевніться, що відповідний формат вибрано.

Експортування даних до формату HTML

Специфічні для даного формату опції

Файл - при експорті даних з однієї таблиці або запиту SQL, а також групи таблиць (багатотабличний експорт), вкажіть назву файлу, до якого експортувати дані. При багатотабличному експорті всі таблиці буде експортовано до одного цільового файлу, а додаткові параметри типу заголовку таблиці і т.д. можна вказати в налаштуваннях відповідності таблиць.
Тека - при експорті даних групи таблиць (багатотабличний експорт) вкажіть теку, до якої будуть експортуватися дані. Кожна таблиця буде експортуватися до окремого файлу вказаної теки; назви файлів та додаткові параметри типу заголовку таблиці і т.д. можна вказати в налаштуваннях відповідності таблиць.

Файл шаблону - вкажіть файл шаблону. В цьому випадку процедура експорту збагатить файл шаблону даними з поточного набору даних, після чого збереже збагачений шаблон в якості цільового файлу. Примітка: при використанні шаблона всі опції експорту будуть ігноруватися, за виключенням опцій шаблону, заголовку документу, обмежень кількості записів, та діапазону записів.

Використовувати необроблені дані - вкажіть, чи використовувати необроблені дані джерела даних чи підготовлювати їх до коректного використання в документі HTML. Необроблені дані можуть бути корисними, наприклад, якщо вони містять код HTML для вбудовування в цільовий HTML-документ. Використання необроблених даних може пришвидшити процес експорту.
Заголовок документу - вкажіть заголовок документу HTML
Крок - вкажіть поточний крок експорту. При використанні шаблону експорт може відбуватися в кілька кроків, і дана опція дає програму змогу знати, які динамічні вирази з шаблони повинні обраховуватися на поточному кроці.
Кодування - вкажіть кодування HTML
BOM - вкажіть, чи включати BOM (byte order mark) для кодування Unicode.
Включати мемо-поля - вкажіть, чи включати вміст полів типу MEMO при експорті; при виключеній опції замість вмісту поля буде використовуватися константа, що описує тип поля.
З заголовками колонок - вкажіть, чи включати заголовки колонок при експорті.
Включати графіку - вкажіть, чи включати графічні дані з полів BLOb при експорті. Картинки експортуються як окремі файли в підтеку тої теки, де знаходиться цільовий файл HTML; ця підтека буде мати таку ж назву, як і цільовий файл HTML (без розширення) плюс суфікс _files. Якщо програма не може визначити формат графіки в якомусь полі BLOB, вона ігнорує її. Для великих баз даних включення графіки може значно уповільнити експортування.
Обрізати кінцеві пробіли - вкажіть, чи обрізати кінцеві пробіли та керуючі символи при експорті. Має значення лише для даних з полів типу varchar або char. Використання цієї опції дозволяє вилучити непотрібні дані і таким чином зменшити об'єм експортованих даних, покращити вигляд для деяких форматів призначення і т.д.
Формат картинок - Вкажіть формат цільових картинок. Можливі значення: PNG, JPEG, GIF, Bitmap, Metafile, Icon, <як в джерелі>;в останньому випадку цільова картинка буде створюватися у тому ж форматі, що і в джерелі, тобто конвертації формату графіки не буде.
Альтернативний колір рядків - вкажіть колір фону для кожного другого рядка. Колір повинен бути вказаний в шістнадцятирозрядній формі, що починається з символу #, за яким ідуть три шістнадцятирозрядних числа rr, gg, bb, які представляють значення для червоного, зеленого та синього кольорів, відповідно; наприклад, #FF0000 представляє червоний колір. Якщо підсвічування кожного другого рядка небажане, залиште це поле пустим.
Створити індексний файл - вкажіть, чи створювати окремий індексний файл при багатотабличному експорті. Індексний файл буде містити web-посилання до всіх файлів HTML, створених під час експорту.
Розрив рядка - вкажіть вид розриву рядка; якщо вкажете Windows, то кожен рядок файлу буде завершуватися символом переводу каретки та символом нового рядка (CR+LF); якщо вкажете Mac - завершувати рядок буде символ переводу каретки (CR); інакше буде задіяно стиль Unix (LF).

Режим експорту

Вкажіть режим експорту:

REPLACE+INSERT

Цільовий об'єкт вилучається (якщо існує), потім створюється заново і виконується вставка записів в нього.

CREATE_OR_REPLACE

Створюється пустий цільовий об'єкт відповідної структури; в разі існування цільовий об'єкт перезаписується.

APPEND

Записи додаються до цільового об'єкта, наявні записи залишаються. Якщо цільовий об'єкт не існує, він створюється.

Примітки
Формат та структура полів повинні бути сумісні з наявним цільовим об'єктом.

Зауваження: Для багатотабличного експорту значення може бути перевизначено для кожної окремої таблиці у відповідностях таблиць.

Діапазон записів

Вкажіть діапазон записів для експорту:

Вся таблиця - експортуються всі записи
Лише вибрані записи - експортуються лише вибрані записи. Для вибору записів клацніть відповідну кнопку і виділіть потрібні записи за допомогою клавіш-стрілок, Shift та Ctrl.
Від поточного запису до останнього - експортуються всі записи від поточного до останнього.

Обмежити кількість записів до - вкажіть максимальну кількість записів для експорту. Якщо не вказано або менше 1, всі записи із вказаного діапазону записів будуть експортовані. Якщо потрібно просто створити файл (таблицю) без даних, використовуйте відповідний Режим експорту.

Діпазон колонок

Вкажіть діапазон колонок для експорту:

Всі колонки - експортуються всі колонки (включаючи колонки, що були тимчасово сховані користувачем).
Лише вибрані колонки - експортується лише вибрана (поточна) колонка.
Видимі колонки - експортуються лише видимі колонки.

Записів на рядок

Вкажіть кількість записів з бази-джерела, які потрібно помістити на один рядок цільового файлу. Наприклад, якщо вказати 2, дані з джерела будуть поміщені в цільовому файлі наступним чином:

Джерело Ціль
Col1 Col2   Col1 Col2 Col1 Col2
cell1 cell2 cell1 cell2 cell3 cell4
cell3 cell4   cell5 cell6 cell7 cell8
cell5 cell6          
cell7 cell8          

Ця опція корисна, якщо джерело має невелику кількість колонок (полів) і велику кількість записів. Використовуючи її, можна заповнити цільову площу більш оптимально.

Інші опції

Попереджувати про перезапис або вилучення - вкажіть, чи видавати попередження користувачу перед перезаписом наявного цільового об'єкту для режимів експорту REPLACE+INSERT та CREATE_OR_REPLACE. Ця опція недоступна при експортуванні даних до буферу обміну.

Див. також

Параметри запуску Database Tour

Експорт до HTML з використанням шаблона

Відповідності таблиць і полів

Практикум: Експорт даних до HTML з підсумками